:: Tygodnik „NIE” w internecie ::

Piotr Ikonowicz:


Tak mądrze pisał Adam Smith papież liberalizmu gospodarczego. Nie dziwota, że trudno dostać w księgarni jego dzieła:W rzeczywistości wysokie zyski prowadzą w daleko większym stopniu do zwyżki cen niż wysokie płace i dodaje: Nasi kupcy i fabrykanci narzekają bardzo na złe skutki wysokich płac, które podnoszą ceny i zmniejszają tym samym sprzedaż ich dóbr w kraju i za granicą. Nie wspominają jednak nic o złych skutkach wysokich zysków. Milczą o zgubnych skutkach własnych korzyści, a narzekają jedynie na korzyści, jakie przypadają innym…

:: Tygodnik „NIE” w internecie ::

Źródło
Opublikowano: 2012-08-18 12:18:24

Polacy zadłużają się coraz bardziej w parabankach – Banki – WP.PL

Piotr Ikonowicz:

Lichwa zamiast zasiłków. W kraju gdzie praktycznie zlikwidowano pomoc społeczną zamrażając progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej i drastycznie obcinając fundusze na transfer socjalny, ludzie nie mogący związać końca z końcem padają łupem lichwiarzy, których autorzy poniższej notki łaskawie określają jako parabanki.

Polacy zadłużają się coraz bardziej w parabankach – Banki – WP.PL

Źródło
Opublikowano: 2012-08-17 08:53:16

Liberałowie postulują, aby każdy człowiek miał równe prawo do tego, by inni ludz

Piotr Ikonowicz:


Liberałowie postulują, aby każdy człowiek miał równe prawo do tego, by inni ludzie nie ingerowali w jego życie. Sęk w tym, że w warunkach nadmiernego rozwarstwienia, które liberałowie nie tylko akceptują, ale wręcz promują, najczęstszym przypadkiem takiej ingerencji jest ingerowanie bogatych w życie niezamożnych. Ograniczenie wolności jednych wynika wprost z władzy ekonomicznej, które ci drudzy, którym się powiodło nad nimi sprawują. Stąd wniosek, ze wolność i równość nie są wartościami wykluczającymi się. Przeciwnie, pewna doza równości ekonomicznej jest niezbędnym warunkiem wolności większości jednostek.


Źródło
Opublikowano: 2012-08-16 11:09:08