Cała atmosfera kapitalizmu powoduje, iż egoizm jest ludziom szczepiony w ciągu całego życia, począwszy od dzieciństwa, szczepiony przez wychowanie i warunki społeczne, przez konkurencję, przez ciężką walkę o chleb, przez panowanie pieniędzy, przez cały niewoli. Jest to ogromna hodowla i szkoła egoizmu.

Edward Abramowski
Źródło
Opublikowano: 2015-07-27 10:57:13