Cieszę się, że miałam przyjemność poznać wiceprzewodniczącą GUE/NGL, europosłank

Cieszę się, że miałam przyjemność poznać wiceprzewodniczącą GUE/NGL, europosłankę z Vänsterpartiet (szwedzkiej Partii Lewicy) Malin Björk.

W 2014 roku Malin znalazła się na pokładzie samolotu z człowiekiem, który – mimo iż od wielu lat mieszkał w Szwecji, miał tam dwójkę dzieci – miał być deportowany do Iranu. Przeciwko jego wywiezieniu protestowali aktywiści stowarzyszenia "Żaden człowiek nie jest nielegalny" – próbowali sforsować płytę lotniska i zatrzymać samolot.

Gdy Malin Björk zrozumiała co się dookoła niej dzieje wstała, poprosiła wszystkich pasażerów, aby nie zapinali pasów w proteście przeciwko wydaleniu tego człowieka z kraju. W końcu nawet pilot odmówił startu – mężczyzna został w Szwecji. W marcu 2015 roku otrzymał prawo stałego pobytu. Z Malin spotkał się ponownie w maju 2015 roku – na pierwszomajowej demonstracji. Przyszedł bronić praw pracowniczych.


Źródło
Opublikowano: 2016-01-29 17:27:11

W 1980 roku Solidarność na pierwszym miejscu wśród swoich postulatów postawiła

W 1980 roku Solidarność na pierwszym miejscu wśród swoich postulatów postawiła prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Dziś, ponad 25 lat po upadku PRL, miliony Polek i Polaków są pozbawione tego powszechnego w cywilizowanym świecie prawa przez niezgodne z Kodeksem Pracy zatrudnienie na umowach o dzieło i zlecenie. Dopiero w zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że do związków zawodowych mogą dołączać wszyscy pracownicy, nie tylko ci zatrudnieni na umowy o pracę. Jednak zarówno rządząca wówczas Platforma Obywatelska, jak i rządzące obecnie Prawo i Sprawiedliwość, pokazały jak ważne są dla nich prawa pracownicze. Wyrok został praktycznie zignorowany, a zmian w prawie wciąż nie wprowadzono.

Jednak pracownicy nie chcą czekać i związki zawodowe wzięły sprawy w swoje ręce. Niedawno powstała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Stoczni Gdańskiej, będąca komórką NSZZ Solidarność. Działa w niej około dwustu stoczniowców, którzy stracili umowy o pracę i musieli przejść na umowy cywilnoprawne lub fikcyjne samozatrudnienie. Dzięki zmianom w statutach związków zawodowych umożliwiającym zrzeszanie się wszystkim „osobom sprzedającym swoją pracę” możliwe było utworzenie takich komisji jak ta w Stoczni.

Gratulujemy Solidarności i innym związkom zawodowym wytrwałości w obronie praw pracowniczych! Jednocześnie pamiętajmy, że niecodzienność tej sytuacji pokazuje, jak dużych reform wymaga polski rynek pracy. Założenie związku zawodowego nie powinno być nietypowym wydarzeniem wymagającym formalnych zabiegów, tylko czymś łatwym i oczywistym. Nie możemy również zapominać, że w ogromnej części przypadków umowy „śmieciowe” stosowane są niezgodnie z prawem! Kodeks Pracy mówi wyraźnie, że w przypadku regularnej, nadzorowanej pracy tylko umowa o pracę jest legalna. Nie dajmy sobie wmówić, że zgodny z prawem kontrakt to przywilej czy nagroda, a nadużycia ze strony pracodawców są normalne.

Większość współczesnych praw pracowniczych, jak ośmiogodzinny dzień pracy, płaca minimalna czy przepisy BHP zawdzięczamy długiej i trudnej walce ruchu związkowego. Od lat jest on wciąż osłabiany i atakowany; nic dziwnego, że dziś wiele z tych praw tracimy. Jako pojedynczy pracownicy i pracownice nie mamy szans, ale razem możemy wywalczyć godne i bezpieczne warunki pracy.

(stanowisko przyjęte przez zarząd okręgu gdańskiego 29.01.2016)

[Grafika: w tle panorama Stoczni Gdańskiej. Nagłówek: razem ze związkami zawodowymi. Poniżej: gratulujemy pracownikom Stoczni Gdańskiej zatrudnionym na śmieciówkach założenia komisji związkowej NSZZ Solidarność. Na dole cytat: "1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych" (21 postulatów Solidarności z 17 sierpnia 1980 roku)]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-29 17:20:02

PiS i Petru jednym głosem przeciwko demokracji. W dzisiejszej debacie sejmowej d

PiS i Petru jednym głosem przeciwko demokracji. W dzisiejszej debacie sejmowej dotyczącej polityki zagranicznej PiS i Nowoczesna poparły TTIP: traktat handlowy, który oddaje korporacjom wpływ na tworzenie prawa i pozwala im szantażować rządy, które przyjmują niekorzystne dla wielkiego biznesu rozwiązania prawne. Jeśli TTIP zostanie przyjęte przez UE, Polska nie będzie mogła już nigdy wyzwolić się od neokolonialnych sądów arbitrażowych.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Zdjęcia Witolda Waszczykowskiego oraz Ryszarda Petru opatrzone są nagłówkiem "PiS i Nowoczesna przeciw demokracji". Pod zdjęciami napis "Waszczykowski i Petru poparli dziś w sejmie prokorporacyjną i antydemokratyczną umowę TTIP".]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-29 12:38:01

W obecnym sejmie nie brakuje radykalnych populistów, którzy za nic mają budźetow

W obecnym sejmie nie brakuje radykalnych populistów, którzy za nic mają budźetową odpowiedzialność.

Janusz Korwin-Mikke domagał się w trakcie kampanii wyborczej, by ustawą zakazać deficytu. Jak się okazuje, pomysł ten znalazł fanów w nowym Sejmie. Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy, zgodnie z którym „saldo strukturalne dochodów i wydatków sektora finansów publicznych… nie może być niższe niż 0%”. Reguła miałaby obowiązywać z wyłączeniem okresu wojny, klęski żywiołowej oraz nieoczekiwanego załamania wzrostu gospodarczego. O ile spadek następowałby w tempie zgodnym z…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2016-01-27 16:39:43

W dniu jutrzejszym w Olsztynie odbędzie się demonstracja Komitetu Obrony Demokra

W dniu jutrzejszym w Olsztynie odbędzie się demonstracja Komitetu Obrony Demokracji. Razem Warmińsko-Mazurskie nie będzie w niej uczestniczyć. By wyjaśnić naszą decyzję publikujemy oficjalne stanowisko Partii Razem odnośnie wyniszczającej Polskę wojnie między prawicą kościelną a prawicą neoliberalną. Razem nie zamierza się do niej przykładać. Jesteśmy trzecią możliwością!

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem:

Jako społeczeństwo zostaliśmy podzieleni i uwikłani w spór dwóch zwalczających się obozów. Jeden to obóz konserwatywnej prawicy, forsującej coraz bardziej autorytarne rządy, coraz śmielej łamiącej podstawowe standardy demokratyczne. Drugi to obóz „modernizatorów”, dla których „nowoczesność” oznacza w praktyce ostrą liberalizację gospodarki w celu zwiększenia zysków wąskiej elity. Żaden z tych obozów nie odpowiada na podstawowe problemy większości. Żadna ze stron sporu nie jest zainteresowana tym, co dla milionów Polaków i Polek jest faktycznie istotne – czyli budową solidarnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Obóz prawicy autorytarnej zdobył samodzielną większość parlamentarną, ponieważ obiecał, że rozwiąże część dotkliwych problemów społecznych. Tymczasem zamiast realizacji tych obietnic widzimy tylko ustrojowe „przykręcanie śruby”. Obóz prawicy liberalnej, choć teraz staje w obronie ustrojowych ram państwa prawa, może zaoferować tylko jeszcze większe nierówności społeczne i jeszcze większą frustrację ekonomiczną większości.

Zamiast tego samonapędzającego się konfliktu musimy przywrócić w polityce rozmowę o prawdziwych liniach podziału.

RAZEM powstało jako alternatywa dla rządzącego nami od lat duopolu. Dla nas społeczeństwo nie dzieli się na „ciemnogród” i „oświeconych” czy na „dumnych Polaków” i „tych najgorszego sortu”. Te spory maskują tylko realny podział polskiego społeczeństwa na nieliczną grupę beneficjentów niesprawiedliwego systemu ekonomicznego i większość – doświadczającą braku stabilności, niskich płac czy absurdalnie długich kolejek w szpitalach. To na ich problemy chcemy, jako RAZEM, odpowiadać.

Szanujemy instytucje stojące na straży demokratycznego porządku. Potępiamy zakusy PiS-u na niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. Nie godzimy się na psucie państwa, czemu daliśmy wyraz, protestując na ulicach polskich miast. Chcemy jednak podkreślić z całą mocą: III RP nie była utraconym rajem. Nie ma powrotu do systemu politycznego, z którego znaczna część społeczeństwa czuła się wykluczona. Polska przed wyborami, w których zwyciężyli zamordyści z PiS-u, była także krajem opartym na nierównościach, akceptującym łamanie wielu praw obywatelskich, ignorującym własną Konstytucję, zgodnie z którą żyjemy ponoć w państwie „urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej”. RAZEM zrodziło się z niezgody na fasadowość tego systemu, pozorny charakter formalnej demokracji, brak realnego wyboru.

Budujemy RAZEM, żeby odzyskać demokrację dla obywateli. Demokracja to nie puste słowo, to nie hasło na transparencie. To nie tylko instytucje i regulacje. Demokracja to także warunki umożliwiające ludziom godne życie i uczestnictwo w życiu publicznym. Demokracja w Polsce będzie stabilna tylko wtedy, gdy po jej stronie będzie stała zdecydowana większość społeczeństwa. Musimy przekonać do niej także tych Polaków i Polki, którzy utracili wiarę, że taka społeczna demokracja i wiarygodna polityka są możliwe. Nie zrobimy tego, stojąc na jednej platformie ze skompromitowanymi przedstawicielami elit politycznych i biznesowych. Nasze miejsce jest nie na platformach, lecz „na dole”: na demonstracjach w obronie praw pracowników i praw obywatelskich, na blokadach eksmisji, wśród organizujących opór przeciwko łamaniu praw zwykłych ludzi.

www.partiarazem.pl

[Grafika: na tle zdjęcia przedstawiającego tłum członkiń oraz członków Partii Razem, w prawym górnym rogu znajduje się nazwa partii – Razem, zaś lewym dolnym rogu napis – "Jesteśmy trzecią możliwością!"]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-22 18:00:01

Startując na Igrzyskach Olimpijskich pani Renata Mauer-Różańska zwykle trafiała

Startując na Igrzyskach Olimpijskich pani Renata Mauer-Różańska zwykle trafiała prosto do celu. Jako radnej idzie jej niestety gorzej. Sugerowanie, że wrocławianie mogą ponieść koszty podwyżek cen wody, bo przecież „stać ich na piwo”, trudno uznać za coś innego niż strzał w kolano. Swoje, jak i prezydenta Dutkiewicza. Może radni i radne rządzącej Wrocławiem koalicji powinni raczej przyjrzeć się skutkom swoich nietrafionych, megalomańskich inwestycji oraz polityki nastawionej na spektakularne – choć raczej pod względem kosztów, niż efektów artystycznych – imprezy. Wrocławianie i wrocławianki mają prawo do wypicia piwa po pracy. Przerzucanie na nich winy za rosnące koszty miejskich spółek to tylko próba odwracania uwagi od nieporadności władz naszego miasta.

[Grafika: Na tle zdjęcia Renaty Mauer-Różańskiej napis: "Nie stać ich na wodę? Niech piją piwo!" i "A wiedzą państwo ile wrocławianie wydają na piwo? 5 złotych za litr. Wrocławian stać więc na podwyżki". Pod spodem podpis: "Renata Mauer-Różańska. Radna klubu Rafała Dutkiewicza".]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-22 17:46:19

Jeszcze w styczniu zapraszamy serdecznie na cykl spotkań z udziałem członków zar

Jeszcze w styczniu zapraszamy serdecznie na cykl spotkań z udziałem członków zarządu krajowego zorganizowanych we wschodniej Wielkopolsce przez naszych kolegów i koleżanki z Razem Konin.

Naszymi gośćmi będą:
Adrian Zandberg
Maciej Konieczny
Alicja Czubek

Spotkania odbędą się:
Słupca – 29.01, godz. 16, Miejski Dom Kultury (ul. Traugutta 5)
Konin – 29.01, godz. 20, Klub CKiS "Oskard" (ul. Al. 1 Maja 7a)
Koło – 30.01, godz. 16, Klub "196" (ul. Toruńska 196)


Źródło
Opublikowano: 2016-01-21 10:58:01

Dziś w Fakty TVN o Razem. Wraz z Maciej Konieczny mówiliśmy m.in. o złej ustawie policyjnej, która pozwala w praktyce na

Dziś w Fakty TVN o Razem. Wraz z Maciej Konieczny mówiliśmy m.in. o złej ustawie policyjnej, która pozwala w praktyce na powszechną inwigilację obywateli – a także jak Razem chce zdobyć zaufanie rosnącej grupy socjalnych wyborców, którym nie podobają się zamordystyczne ciągoty PiSu.

Źródło
Opublikowano: 2016-01-20 20:13:10

Arkadiusz Stasica, wiceprezydent Poznania: Kontenery socjalne muszą zniknąć

Można? Można! Poznaniowi gratuluję nowego wiceprezydenta:

Arkadiusz Stasica, wiceprezydent Poznania: Kontenery socjalne muszą zniknąć

– Eksmisje bywają konieczne. Ale kontenery znikną. Przebywanie w metalowych puszkach, zwłaszcza w taki upał jak ostatnio, nie powinno mieć miejsca – mówi Arkadiusz Stasica, nowy wiceprezydent Poznania odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe, wywóz śmieci i sport

Źródło
Opublikowano: 2016-01-18 18:12:35

Obejrzyj Marsz Entów


Duża grupa członków i członkiń RAZEM wzięła dzisiaj udział w Marszu Entów. Protestowaliśmy przeciwko planowanej przez rząd wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami!

O tym dlaczego trzeba w tej sprawie protestować mówi Adam Kolipiński, koordynator warszawskiego koła ekologicznego RAZEM.


Źródło
Opublikowano: 2016-01-17 20:50:26

Tak robi się inną politykę! Parlamentarzyści lewicowej partii Podemos rezygnują

Tak robi się inną politykę! Parlamentarzyści lewicowej partii Podemos rezygnują z przywilejów władzy: nie będą korzystać z samochodów służbowych, specjalnych świadczeń emerytalnych i z części dodatków mieszkaniowych dla osób spoza Madrytu. Swoje wynagrodzenia ograniczyli do trzykrotności płacy minimalnej, by nie zapomnieć, jakie są realia życia przeciętnego hiszpańskiego pracownika.

Politycy nie mogą zatracić kontaktu z rzeczywistością. Muszą wiedzieć, jak żyje większość społeczeństwa – dlatego RAZEM postuluje powiązanie wynagrodzeń poselskich z trzykrotnością płacy minimalnej oraz ograniczenie możliwości reelekcji na wszystkich szczeblach władzy.

www.partiarazem.pl

[Grafika: nagłówek mówiący: „Podobno niemożliwe”. Poniżej napis: „Deputowani hiszpańskiego Podemos nie korzystają z kosztownych przywilejów poselskich. Zrezygnowali między innymi ze służbowych samochodów, ryczałtu na taksówki i świadczeń emerytalnych dla byłych parlamentarzystów. Politycy lewicowej partii pobierają wynagrodzenia w wysokości trzykrotności płacy minimalnej”. Na zdjęciu po lewej stronie uśmiechnięta kobieta stojąca za mównicą z logo Podemos podnosi prawą rękę z zaciśniętą pięścią wysoko ponad głowę. Na dolnym pasku logo Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-17 19:36:44

Tyle było mówienia o demokracji, a pierwsze projekty ustaw mają oddać partie w r

Tyle było mówienia o demokracji, a pierwsze projekty ustaw mają oddać partie w ręce biznesu i ograniczyć konstytucyjne prawa zrzeszenia się pracowników.

Partia Ryszarda Petru złożyła trzy pierwsze projekty ustaw. .Nowoczesna pokazała swoje priorytety – zniszczenie ruchu związkowego, uzależnienie partii politycznych od pieniędzy sponsorów oraz zwiększenie wpływu koncernów medialnych na wynik wyborów.

W Polsce można dziś zostać zwolnionym za założenie…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-01-15 13:25:21

[Grafika: białe tło, ¼ od dołu zajmuje karminowy pasek z napisem: Razem Pomorze.

[Grafika: białe tło, ¼ od dołu zajmuje karminowy pasek z napisem: Razem Pomorze. Napis jest duży, jedno słowo zajmuje jedną linę. Na białym tle znajduje się karminowy gryf odwrócony w lewą stronę (godło województwa pomorskiego). Opis gryfa: sylwetka zwrócona w lewą stronę, z profilu, stoi lwiej łapie, druga łapa uniesiona, rozczapierzone i niewyciągnięte przed siebie obie łapy i pazury orła, głowa orła z otwartym dziobem i wystającym długim językiem. Na plecach skrzydła orła, uniesione, tylko jedno jest widoczne, pod skrzydłami dwa splątane ogony lwa]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-15 10:50:47

Tak właśnie.

Tak właśnie.

Obrodziło w Polsce ostatnio zatroskanymi o losy kobiet i ich bezpieczeństwo w kontekście seksualnym. Bo w Kolonii, bo w Szwecji, bo gdzieś tam gwałcą, a media czy instytucje to przemilczały. Jestem za surowymi karami i przeciwko przemilczaniom. Ale mdli mnie, gdy o kobiety i ich bezpieczeństwo troszczą się najgłośniej ci, którzy na co dzień nie pisną słowa o gwałtach czy molestowaniu w Polsce. Ci, dla których kwestie konwencji antyprzemocowej to była „ideologiczna ingerencja w rodzinę”. Ci,…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2016-01-14 22:01:42

Rząd Rzeczpospolitej, którego wicepremierem jest akcjonariusz i były prezes banku-właściciela OFE Aviva podtrzymał możli

Rząd Rzeczpospolitej, którego wicepremierem jest akcjonariusz i były prezes banku-właściciela OFE Aviva podtrzymał możliwość przenoszenia składek z ZUSu do prywatnych OFE.

„Okienko transferowe” zostanie otwarte 1 kwietnia. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej informuje, że banki i prywatne instytucje finansowe będą mogły prowadzić kampanię reklamowo-propagandową, namawiając do przekazania składek pod opiekę należących do nich funduszy emerytalnych.

Źródło
Opublikowano: 2016-01-13 20:48:33

Obejrzyj Protest – XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego


Wczoraj razem z uczniami, nauczycielami i przyjaciółmi XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie protestowaliśmy przeciwko planowanej przez władze dzielnicy Mokotów likwidacji tej szkoły. Podczas pikiety w imieniu Razem przemawiał Tomasz Piątek z Rady Okręgu Warszawskiego.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu Okręgu warszawskiego Razem w sprawie planów likwidacji XLIII Liceum im. Kazimierza Wielkiego:

Okręg warszawski Partii Razem stanowczo sprzeciwia się postulowanej przez władze dzielnicy Mokotów likwidacji XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego. W obliczu planowego zamknięcia szkoły deklarujemy solidarność z protestującymi uczennicami i uczniami, kadrą nauczycielską oraz społecznością skupioną wokół placówki.

Decyzja władz dzielnicy Mokotów opiera się przede wszystkim na kryteriach demograficznych. Nie zgadzamy się na retorykę, zgodnie z którą niż wymaga ofiar. Należy zaznaczyć, że Biuro Edukacji m. st. Warszawy już od 2008 roku ograniczało nabór do XLIII Liceum Ogólnokształcącego, stwarzając w ten sam sposób grunt pod decyzję o likwidacji szkoły. Jednocześnie placówka nie otrzymywała od władz samorządowych żadnych sygnałów kwestionujących jej jakość nauczania czy kondycję finansową. Nie zgadzamy się, aby obarczać konsekwencjami niżu demograficznego tylko jedną szkołę. Zamiast tego, apelujemy o zarządzanie warszawską siecią szkolną w sposób solidarny, tak aby żadna placówka nie była skazana na zamknięcie.

Jako Partia Razem od początku naszego istnienia mówimy, że niż demograficzny powinien być traktowany nie jako problem, lecz jako szansa na podniesienie jakości kształcenia i poprawę warunków nauczania. Zamiast zamykać szkoły, powinniśmy tworzyć więcej oddziałów, które będą mniej liczne, dzięki czemu łatwiej będzie o indywidualny kontakt między nauczycielem a uczniem. Zdajemy sobie sprawę, że do tego niezbędne są zmiany na poziomie krajowym, zwiększające subwencję oświatową i odciążające samorządy. Jednak brak tych zmian nie usprawiedliwia decyzji władz dzielnicy o zamknięciu szkoły wbrew woli rodziców, nauczycieli i uczniów.

Likwidacja liceum przyniesie szereg kosztów społecznych. Zniknie budowana od ponad 25 lat tradycja XLIII Liceum Ogólnokształcącego, ważna dla jej uczniów, absolwentów i pracowników. Nie wiemy, czy wszyscy nauczyciele z zamkniętej szkoły znajdą pracę w nowych placówkach. Przede wszystkim jednak ucierpią uczniowie, dla których każda turbulencja w przedmaturalnym okresie jest problemem i dodatkowym stresem – a to ich dobro powinno być dla nas priorytetem. Edukacja jest zbyt ważna, aby na niej oszczędzać. Sprzeciwiamy się dalszemu demontażowi warszawskiej sieci szkolnej i apelujemy do Rady Warszawy o odrzucenie projektu uchwały zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Mokotów.


Źródło
Opublikowano: 2016-01-13 20:33:50

Wczoraj mieliśmy okazję gościć prof. Davida Osta, autora „Klęski Solidarności”.

Wczoraj mieliśmy okazję gościć prof. Davida Osta, autora „Klęski Solidarności”.

Podczas otwartego spotkania wspólnie zastanawialiśmy się dlaczego prawica ma obecnie przewagę i jak możemy to zmienić.

Dziękujemy za tłumne przybycie i ciekawą dyskusję!

PS Nagranie całego spotkania udostępnimy już wkrótce


Źródło
Opublikowano: 2016-01-12 19:00:00

Obejrzyj David Ost w Warszawie


Dlaczego prawica przeważa i jak to zmienić? Warszawski okręg RAZEM spotkał się wczoraj z prof. Davidem Ostem, autorem „Klęski Solidarności” i badaczem polskiej transformacji ustrojowej.

www.partiarazem.pl


Źródło
Opublikowano: 2016-01-11 19:34:21

Minął rok od wprowadzenia w Niemczech godzinowej płacy minimalnej na poziomie 8.5 euro. Chór biznesowych ekspertów przes

Minął rok od wprowadzenia w Niemczech godzinowej płacy minimalnej na poziomie 8.5 euro. Chór biznesowych ekspertów przestrzegał niemal unisono przed "katastrofalnymi skutkami nieodpowiedzialnej decyzji". Hans-Werner Sinn z Ifo alarmował, że w wyniku wprowadzenia płacy minimalnej zniknie milion miejsc pracy.

Przez ostatni rok bezrobocie osiągnęło w Niemczech najniższy poziom od 1991 roku. Wzrosła liczba pełnoetatowych miejsc pracy i wpływy ubezpieczeń społecznych. Nowe miejsca pracy powstają zarówno w zachodnich, jak i we wschodnich landach, które miała dotknąć w wyniku wprowadzenia płacy minimalnej gospodarcza tragedia. Zatrudnienie rośnie także w branżach, w których dotąd płace bywały niższe od obecnego wynagrodzenia minimalnego. Efekt negatywny? Zbankrutowały firmy, które opierały swoje modele biznesowe na skrajnie niskich płacach. Ale tak pracownikom, jak i całej gospodarce wyszło to na dobre.

Źródło
Opublikowano: 2016-01-11 19:22:24

Pomorskie Razem zaprasza serdecznie wszystkich na spotkanie otwarte w Gdyni. 16

Pomorskie Razem zaprasza serdecznie wszystkich na spotkanie otwarte w Gdyni. 16 stycznia o 15.00 spotkamy się aby porozmawiać o uprawianiu innej polityki, naszych wspólnych problemach i pomysłach.

W czasie, gdy jesteśmy świadkami polityki faktów dokonanych, stanowisk dla kolesiów i dzielenia zdobyczy, to szczególnie ważne by pamiętać, że inna polityka – demokratyczna, społeczna i równościowa – jest wciąż możliwa.

Głos zabiorą m.in. Marcelina Zawisza i Aleksandra Krotowska-Cacha z Zarządu Krajowego Razem.

Wpadnijcie poznać nas i porozmawiać.


Źródło
Opublikowano: 2016-01-11 19:17:36

Gazeta Warszawska jest obrzydliwa. Obrzydliwa i niebezpieczna jest władza, które

Gazeta Warszawska jest obrzydliwa. Obrzydliwa i niebezpieczna jest władza, której od Gazety Warszawskiej nie oddziela mur.

Do zarządu Polskiego Radia trafił Marcin Palade, wcześniej publikujący na łamach skrajnie prawicowej Warszawskiej Gazety. Tygodnik, pisany językiem Gomułki i Moczara, przepełniony jest antysemickimi kliszami i opowieściami o lewackich spiskach. Sam Palade w swojej publicystyce używa sformułowań typu…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-01-11 13:18:18

W jutrzejszym Tygodnik Powszechny m.in. jak nie powtórzyć w Polsce scenariusza węgierskiego i czemu Razem nie chce stawa

W jutrzejszym Tygodnik Powszechny m.in. jak nie powtórzyć w Polsce scenariusza węgierskiego i czemu Razem nie chce stawać pod rękę z posłami Platformy Obywatelskiej. A także o kolaborujących z caratem endekach, t-shirtach ze Stefanem Okrzeją i o tym, jak skutecznie przekonać katolików do świeckiego państwa


Źródło
Opublikowano: 2016-01-10 21:47:38

We wtorek o godz. 8.30 w gdańskim sądzie pracy przy ul. 3 Maja 9A (na tyłach Urz

We wtorek o godz. 8.30 w gdańskim sądzie pracy przy ul. 3 Maja 9A (na tyłach Urzędu Pracy koło dworca PKS), odbędzie pierwsza rozprawa w sprawie o odszkodowanie za molestowanie seksualne, którą pani Monika wytoczyła jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Sprawa jest i delikatna i precedensowa, bo do sądów pracy trafia niewiele spraw związanych z przemocą seksualną w miejscu pracy. Dlatego, za zgodą pani Moniki, zapraszam do udziału w rozprawie w charakterze publiczności w ramach społecznego monitoringu sądów. Aby pojawić się na rozprawie nie trzeba spełniać żadnych warunków, trzeba tylko dać mi znać i pojawić się chwilę wcześniej o godz. 8.15 pod salą rozpraw C.1.16. Rozprawa może potrwać 2 godziny. Proszę o info, czy będziesz i czy prześlesz tę informację do innych zainteresowanych osób. Mój telefon 530-155-155.

Źródło
Opublikowano: 2016-01-10 13:29:10

Z cyklu: nominacje kadrowe Prawa i Sprawiedliwości. W Polskim Radiu wiceprezesem został pan Marcin Palade z proputinowsk

Z cyklu: nominacje kadrowe Prawa i Sprawiedliwości. W Polskim Radiu wiceprezesem został pan Marcin Palade z proputinowskiej, skrajnie prawicowej Warszawskiej Gazety. To periodyk, z którego można dowiedzieć się m. in. o „żydowskich mordach rytualnych”. Pan redaktor w swojej publicystyce używa określeń typu „podobno polska dziennikarka”. Poza tym znany jest z krytyki sankcji wobec Rosji, bardzo mu się też nie podoba krytykowanie Łukaszenki.

Źródło
Opublikowano: 2016-01-09 17:36:19

Z nadejściem nowego roku rozpoczynamy razemowe tournée po dolnośląskich miastach

Z nadejściem nowego roku rozpoczynamy razemowe tournée po dolnośląskich miastach. W pierwszej kolejności zawitamy do Strzelina, gdzie w środę 13 stycznia w restauracji Sezam o 18:00 przybliżymy wszystkim zainteresowanym historię początków Razem. Powiemy również o wartościach nam przyświecających i naszych planach na najbliższe lata. Spotkanie będzie okazją do poznania działaczy i działaczek Razem, a także do złożenia deklaracji członkowskich przez tych, którzy chcą zacząć działać Razem z nami. Gorąco zachęcamy do przybycia nie tylko mieszkańców powiatu strzelińskiego!


Źródło
Opublikowano: 2016-01-06 18:13:25

Wczoraj odbyło się pierwsze w 2016 roku zebranie okręgu warmińsko-mazurskiego Pa

Wczoraj odbyło się pierwsze w 2016 roku zebranie okręgu warmińsko-mazurskiego Partii Razem.
Podczas spotkania omówiono plany na najbliższą przyszłość, rozbudowę struktur w województwie oraz przedyskutowano bieżące sprawy krajowe i regionalne.
Dodatkowo okręg powiększył się o 8 nowych członków. Serdecznie witamy!

[Zdjęcie: fotografia przedstawia 17 członkiń i członków Warmińsko-Mazurskiego stojących w luźnym szeregu podczas zebrania okręgu. W centralnej części fotografii uczestnicy zebrania trzymają flagi Partii Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-01-06 11:00:00