Świadczenia społeczne dla wybranych oraz niskie podatki tylko dla bogatych. Po s

Świadczenia społeczne dla wybranych oraz niskie podatki tylko dla bogatych. Po stu dniach hojnych obietnic i wątpliwych rozwiązań już widać, że nie taki PiS socjalny jak go malują.

W zeszłym tygodniu rząd PiS i parlamentarna większość odrzuciły projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku. Była to jedna ze sztandarowych obietnic PiS w kampanii wyborczej. Jego odrzucenie uzasadniono „troską o stan finansów publicznych”. Można to określić tylko mianem hipokryzji, bo jednocześnie…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-02-27 18:32:41

Członkinie i Członkowie Razem, zajmujący się przestrzenią miejską, zaczęli tworz

Członkinie i Członkowie Razem, zajmujący się przestrzenią miejską, zaczęli tworzyć listę błędnych rozwiązań architektonicznych we Wrocławiu. Otwieramy nowy projekt, w którym będziemy je prezentować.

Nicolas Business Center – róg ul. św. Mikołaja i Nowy Świat

Niektóre place i ulice Wrocławia stają się coraz brzydszą i coraz mniej przyjazną przestrzenią do życia. To skutek niespójnej polityki miejskiej, skrajnie rozbieżnej z interesami mieszkańców, a podporządkowanej jedynie korzyściom deweloperów. Przykładem tego jest wykańczany właśnie budynek Nicolas Business Center należący do firmy Inter-System S.A., znanej z częstego wykonywania inwestycji miejskich. Budynek manifestuje interesy prywatnego inwestora. Chłodna, korporacyjna estetyka, agresywna forma narożnika oraz bezduszna elewacja. Podobnie jak wiele wrocławskich biurowców, ma za duże gabaryty, przez co rozbija i deprecjonuje staromiejską przestrzeń. Architekci i inwestor w znikomym stopniu uwzględnili w projekcie charakter otoczenia, ograniczając się jedynie do bezrefleksyjnego ulokowania w zabudowie ulicznej. Absurdem jest obłożenie elewacji NBC tworzywem sztucznym, które nijak wpisuje się w strukturę okolicy i będzie fatalnie się starzeć. Jest za to zmyślnym chwytem obniżającym koszty inwestycji, podobnie jak zbyt duże rozmiary obiektu. W tym kontekście nawiązanie do historycznej nazwy przedmieścia wydaje się wyłącznie zabiegiem PR-owym.
Forma i skala biurowca bezbłędnie oddają relacje władzy panujące w naszym mieście. Prawo do decyzji przestrzennych od lat leży po stronie prywatnego kapitału, a mieszkańcom wmawia się słuszność podobnych praktyk. Wybudowano kolejne centrum biznesowe i teraz będzie ono stało latami, przypominając nam codziennie, do kogo należy miasto.
Mówimy stanowcze NIE prostackiemu stosowaniu reguł rynkowych w przestrzeni miejskiej. To właśnie ta „niewidzialna ręka rynku” zmiotła w 1999 roku dawny neobarokowy gmach, zlokalizowany na działce, na której później postawiono NBC. Bezmyślne wyburzenie budynku nadającego się do renowacji jest tym bardziej skandaliczne, że mieścił on w latach 1909-1982 najdłużej działające wrocławskie kino „Pokój” (dawniej „Scala”). Dodajmy, że był to jeden z niewielu obiektów, które w ogóle przetrwały w tamtych okolicach II wojnę światową.
Razem Wrocław sprzeciwia się prowadzeniu polityki miejskiej podyktowanej jedynie zyskami deweloperów.

Zdjęcie z lewej dzięki uprzejmości Wratislaviae Amici.

[Grafika: Obrazek złożony z dwóch zdjęć. Pierwsze, podpisane 1948, przedstawia kamienicę w zabudowie ulicznej. Drugie, podpisane 2016, przedstawia stojący na jej miejscu budynek Nicolas Business Center]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-27 18:20:01

"Są ludzie małego serca a myśli tępej, sądzący, że Lud wiejski nie powstani

"Są ludzie małego serca a myśli tępej, sądzący, że Lud wiejski nie powstanie, że Rewolucji nie pojmie i nie pójdzie się bić za świętą naszą sprawę do upadłego. (…) Dziwić się wcale nie można, że Lud do broni za złą eks-szlachtą nie idzie i że nie powstanie tam, gdzie nie wie o co się rzecz toczy."
Edward Dembowski, Rewolucja i Lud

170 lat temu wojska austriackie zabiły 21 osób biorących udział w procesji patriotycznej w Podgórzu, zginął też prowadzący pochód Edward Dembowski.

Dembowski, nazywany czerwonym kasztelanicem, był utopijnym socjalistą i działaczem niepodległościowym, wierzącym w wyzwolenie społeczne i narodowe ludu polskiego. Postulował zniesienie pańszczyzny i poddaństwa chłopów.

[Grafika: po prawej stronie znajduje się portret Edwarda Dembowskiego. Tekst na grafice głosi: Kto miłuje lud polski, miłuje i lud francuski, miłuje każdy lud, bo wszędzie lud jednakim jest, tylko mniej lub więcej pognębianym / Edward Dembowski / powstaniec krakowski, filozof, publicysta i członek Związku Narodu Polskiego]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-27 16:47:17

Decyzja Sądu Najwyższego ujednolici interpretację prawa i zlikwiduje jeden z ele

Decyzja Sądu Najwyższego ujednolici interpretację prawa i zlikwiduje jeden z elementów nierównego traktowania par jedno- i dwupłciowych. Musimy jednak dalej zabiegać o to, by artykuł 32 Konstytucji RP – mówiący o równym traktowaniu wszystkich ludzi oraz zakazie dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny – nie był martwym przepisem. RAZEM postuluje wprowadzenie pełnej równości małżeństw oraz kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Nikt nie zasługuje na to, by traktować go jak obywatela drugiej kategorii.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Na górze nagłówek mówiący "Można? Można!". Poniżej napis: "Sąd Najwyższy uznał, że odmienność płci nie jest konieczna do uznania, że dwie osoby pozostają we wspólnym pożyciu. Pozwoli to partnerom żyjącym w związkach jednopłciowych na odmowę składania zeznań obciążających ukochaną osobę". Po prawej stronie grafiki znajduje się zdjęcie powiewającej tęczowej flagi.]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-26 19:27:27

Wstydliwy problem, adw. Andrzej Nogal – Pokój Adwokacki

Świetny artykuł, nazywający rzeczy po imieniu.

Wstydliwy problem, adw. Andrzej Nogal – Pokój Adwokacki

Adwokatura szczyci się, że jest powołana do ochrony praw i wolności obywatelskich. Wydawałoby się więc, że powinna być szczególnym wzorem przestrzegania prawa, także w zakresie legalistycznego podejścia do zatrudniania pracowników. A tu coś szwankuje – i…

Źródło
Opublikowano: 2016-02-24 18:39:22

Zandberg: Rząd odwleka realizację obietnic albo realizuje je w karykaturalnej wersji

Dobrze gada!

„Rząd myśli, że rodzinie z dwójką dzieci to 250 zł na dziecko wystarczy zamiast polityki rodzinnej. Tymczasem każdy, kto jest rodzicem, wie, że za 250 zł nie da się zapłacić za prywatny żłobek – a żłobków publicznych mamy w Polsce za mało. I będzie ich za mało – bo dla znacznej części Prawa i…

Więcej

Zandberg: Rząd odwleka realizację obietnic albo realizuje je w karykaturalnej wersji

– Rząd Beaty Szydło zobowiązał się, że w ciągu 100 dni załatwi kilka kluczowych spraw. I spośród nich większości po prostu nie załatwił.

Źródło
Opublikowano: 2016-02-24 13:33:57

Smog nie bierze się znikąd. W czasie zimy głównym źródłem zanieczyszczeń jest ni

Smog nie bierze się znikąd. W czasie zimy głównym źródłem zanieczyszczeń jest niskoemisyjne ogrzewanie budynków. Cierpimy dziś za wieloletnie zaniedbania i ignorancję. Czas to zmienić!

partiarazem.pl

[Grafika: Zdjęcie kominów wrocławskiej elektrociepłowni. W nagłówku znajduje się napis: "Wrocław, rok 2578: Ostatnia kamienica podłączona do sieci centralnego ogrzewania" Poniżej znajduje się tekst: "Aż 4.5 tysiąca wrocławskich kamienic czeka na podłączenie do sieci centralnego ogrzewania. W roku 2015 podłączono 8 budynków. W tym tempie zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do miejskich mediów zajmie ponad 500 lat."]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-24 12:45:36

Zespół Szkół nr 4, znany pod nazwą „Łejery”, to placówka wyjątkowa. Okręg poznań

Zespół Szkół nr 4, znany pod nazwą „Łejery”, to placówka wyjątkowa. Okręg poznański partii Razem bardzo krytycznie odnosi się do propozycji przekazania jej w zarząd nowo powstałej Fundacji „U Łejerów” i „wygaszenie”, czyli likwidację szkoły jako placówki miejskiej.

Do misji szkół publicznych należy m.in. wspieranie równości szans i mobilności społecznej, czemu ma służyć maksymalna dostępność placówek oświatowych. Możliwość przekazania szkoły w ręce prywatne budzi szereg obaw, między innymi o pogorszenie przejrzystości postępowania rekrutacyjnego w szkole pod zarządem Fundacji „U Łejerów”, a także o jakość zarządzania tak szczególną placówką przez organizację powstałą zaledwie trzy miesiące temu o znikomym kapitale, niemającą żadnych doświadczeń w zarządzaniu oświatą. Dotychczasowe doświadczenia ze szkół przekazanych stowarzyszeniom, fundacjom i podmiotom komercyjnym są w naszej ocenie jednoznacznie negatywne. Nowi zarządzający nastawieni są z reguły na zysk osiągany kosztem pogorszenia warunków zatrudnienia kadry nauczycielskiej, a także profilowaniem naboru do szkoły według poziomu zamożności rodziców potencjalnych uczniów.
Opowiadamy się za szukaniem takiego rozwiązania, dzięki któremu szkoła „Łejery” będzie mogła nadal spełniać swoją misję jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na status społeczny i majątkowy rodziców. Wyrażamy w tej sprawie zdecydowane poparcie dla stanowiska kadry pedagogicznej „Łejerów” oraz związków zawodowych „Solidarność” i ZNP. Okręg poznański partii Razem zdecydowanie popiera zamiar uzyskania przez ZS nr 4 „Łejery” statusu szkoły eksperymentalnej. W przypadku, gdyby nie było to możliwe, apelujemy do władz Poznania o zachowanie komunalnego charakteru szkoły jako unikalnej marki, z której wszyscy Poznaniacy mogą być dumni.


Źródło
Opublikowano: 2016-02-23 15:23:20

W dniach 26-31 lipca 2016 roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży org

W dniach 26-31 lipca 2016 roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży organizowane przez Kościół Rzymskokatolicki, na które może przyjechać ponad 2 miliony osób. 5 miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia krakowscy drogowcy i specjaliści od transportu stwierdzają, że poruszanie się po mieście w ostatnim tygodniu lipca będzie praktycznie niemożliwe, a prezydent miasta zachęca mieszkańców Krakowa do wyjechania na zieloną trawkę.

Organizator ŚDM nie wystąpił oficjalnie do miasta Krakowa o zgodę na ich organizację, a krakowianie nie mieli prawa wypowiedzieć się w sprawie tak ogromnego przedsięwzięcia, które obciąża miasto finansowo, a także znacząco będzie utrudniać jego funkcjonowanie oraz życie mieszkańców.

Od września 2015 Partia Razem oraz Kraków Przeciw Igrzyskom w ramach inicjatywy Nie Płacę za Światowe Dni Młodzieży monitorują przejrzystość finansowania przez miasto Światowych Dni Młodzieży. Obecnie Partia Razem będzie także monitorować skutki społeczne tego wydarzenia, którymi mogą być obciążeni bezpośrednio mieszkańcy Krakowa, a także pracownicy zatrudnieni przy jego organizacji.

Źródło: http://www.radiokrakow.pl/…/piec-miesiecy-przed-sdm-drogow…/


Źródło
Opublikowano: 2016-02-23 08:25:01

Serdecznie zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się 23 luteg

Serdecznie zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się 23 lutego (wtorek) o godzinie 18 w pubie Stary Zaułek, ul. Marii Rodziewiczówny 8.

[Grafika: w centralnej części znajduje się napis: "Zapraszamy na spotkanie – 23 lutego o godzinie 18:00 w pubie Stary Zaułek (Stare Miasto) – ul. Marii Rodziewiczówny 8 – Olsztyn. W prawym dolnym rogu znajduje się logotyp Warmińsko-Mazurskiego Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-22 17:36:37

5,32 zł to stawka godzinowa dla pracownika ochrony Krakowskiego Pogotowia Ratunk

5,32 zł to stawka godzinowa dla pracownika ochrony Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Najważniejszym kryterium przetargu na ochronę budynków była cena, a KPR zrezygnowało z zastosowania klauzul społecznych. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych w listopadzie 2014 roku dała zamawiającym możliwość wymagania, by pracownicy wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga.

Domagamy się, aby w przetargach stosowano klauzule społeczne i korzystano jedynie z usług firm, które zatrudniają w oparciu o umowę o pracę. Godna praca i płaca muszą stać się normą dla wszystkich.

Źródło: http://krakow.wyborcza.pl/…/1,44425,19631142,pogotowie-ratu…


Źródło
Opublikowano: 2016-02-22 13:38:32

Obejrzyj Przedsmak wykładu o skandynawskim modelu państwa dobrobytu.


Kraje skandynawskie zajmują najwyższe miejsca w indeksie szeroko rozumianej jakości życia przygotowanym przez organizację OECD (Better Life Index). Ich mieszkańcy cieszą się m.in. wysoką satysfakcją z życia, dobrą jakością edukacji, dobrymi warunkami mieszkaniowymi i wysokimi dochodami. Kraje te nie skąpią pieniędzy na państwo dobrobytu, mają relatywnie niskie nierówności dochodowe i cenią sobie rolę związków i solidarność społeczną. Swój sukces społeczny finansują z wysokich, progresywnych podatków. Pokazują, że można płacić wysokie podatki, być szczęśliwym i mieć obiektywnie wysoką jakość życia. Można? Można.

Poniżej przedstawiamy krótki przedsmak wykładu naszego eksperta i członka Zarządu Okręgu Gdyńskiego Krzysztofa Adamskiego o modelu skandynawskim. Dalszą część wykładu udostępnimy
wkrótce.


Źródło
Opublikowano: 2016-02-22 09:55:03

W sobotę 20 lutego w Olsztynie zorganizowaliśmy Spotkanie Otwarte. Partii Razem.

W sobotę 20 lutego w Olsztynie zorganizowaliśmy Spotkanie Otwarte. Partii Razem. Naszymi gośćmi były Marcelina Zawisza i Katarzyna Paprota z Zarządu Krajowego.

Marcelina i Katarzyna opowiedziały o Partii: historię jej powstania oraz dotychczasowe działania. Przedstawiły również plany na najbliższą…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2016-02-21 13:04:04

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Razem osoby na spotkanie otwarte

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Razem osoby na spotkanie otwarte w Brzegu Dolnym, które odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godzinie 18 w KHS Rokita w sali nr 16. Przekażcie tę informację swoim znajomym z Brzegu Dolnego i Wołowa!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami porozmawiać i posłuchać o tym, dlaczego warto działać razem z nami. Spotkanie do niczego nie zobowiązuje, choć na wszelki wypadek przygotujemy kilka deklaracji członkowskich. Do zobaczenia!


Źródło
Opublikowano: 2016-02-19 19:53:34

W ostatnich tygodniach ruszyły koła dzielnicowe po prawej stronie Wisły. Na spot

W ostatnich tygodniach ruszyły koła dzielnicowe po prawej stronie Wisły. Na spotkaniu północnopraskim (zdjęcie) poruszono tematy takie jak budowa metra na Targówku, rewitalizacja Targowej oraz plany budowy Mostu Krasińskiego. Spotkanie części południowej odbyło się w Klubokawiarnia Kicia Kocia. Rozmawialiśmy m.in. o tramwaju na Gocław oraz o powszechnym tutaj problemie grodzenia osiedli. Na nasze spotkanie zaprosiliśmy entuzjastę Grochowa i właściciela Kici Koci Cezarego Polaka, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach z tą częścią Warszawy oraz podzielił się ciekawostkami na temat funkcjonowania dzielnicy.

[Zdjęcie: grupa kilku osób siedzi wokół stołu i rozmawia. Za nimi znajdują się regały z książkami.]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-19 19:00:00

Nie dziwię się atakującym Wałęsę, że wznoszą okrzyki radości, że złapali Bolka,

Nie dziwię się atakującym Wałęsę, że wznoszą okrzyki radości, że złapali Bolka, że III RP to układ, że Kiszczak sterował wszystkim co się działo w Polsce kluczem do swojej szafy. Część z tych osób szuka nie tyle prawdy, co potwierdzenia, że wszystko co nas otacza jest agenturalne. Dziwię się natomiast obrońcom Wałęsy, że piszą "bohater", że się nic nie zmieniło, że Lechu zrobił to czy tamto i nic tego nie zmaże. Na pewno nic? A znacie te akta? Wiecie co w nich jest? Czy można dokonywać całokształtu oceny Wałęsy nie wiedząc tak naprawdę jakie można mu przypisać zarzuty? Rozpoczął się festiwal, w którym jedna strona ocieka euforią "złapaliśmy złodzieja". To co pan Cenckiewicz wydał w swoim oświadczeniu, brzmi jak "dzieło mojego życia zostało ukończone, mogę odejść w spokoju". Druga strona zażarcie broni polskiego noblisty, ojca wolności słowa i takich tam. Gdzieś zdrowy rozsądek się tylko zgubił. Na pewno Lech Wałęsa i jego akta sprzed 46 lat nie są najważniejszym temat w Polsce. Tyle, że te które są naprawdę ważne: eksmisje, rozwarstwienie, prawo pracy – muszą tradycyjnie czekać na sezon ogórkowy, a ktoś chciał się nimi zająć. Emocje mainstreamu są teraz przy Bolku.

Źródło
Opublikowano: 2016-02-19 09:50:52

Sasnal, Wielgosz: Państwo islamskie – kronika zapowiedzianego sukcesu [Czwartki Razem #2]Zapraszamy do obejrzenia nagrania z drugiego wykładu zorganizowanego przez RAZEM we współpracy z Le Monde Diplomatique – edycja polska oraz państwomiasto. Patrycja Sasnal i Przemysław Wielgosz opowiedzą o Państwie Islamskim. Dziękujemy serdecznie portalowi Wszechnica (wszechnica.org.pl) oraz Fundacji Wspomagania Wsi za zrealizowanie i udostępnienie tego nagrania.

Latem 2014 r. świat dowiedział się o Państwie Islamskim. W ciągu kilku tygodni jedna z wielu zbrojnych grup wyrosłych na przedłużającym się konflikcie w Syrii zorganizowała błyskawiczną ofensywę zajmując znaczną część tego kraju, wkraczając na północno-zachodnie tereny sąsiedniego Iraku i stając u bram Bagdadu. Od tego czasu, mimo wielomiesięcznych bombardowań koalicji pod wodzą USA i zmniejszenia zajmowanego terytorium, Państwo Islamskie trwa, a inspirowane przez jego przywódców bojówki urządzają krwawe ataki w krajach sąsiednich, Afryce Północnej, a także w Europie. Jaka jest geneza samozwańczego kalifatu ze stolicą w syryjskiej Rakce? Dlaczego, mimo brutalnych represji wobec jeńców oraz ludności cywilnej, PI zyskało poparcie części ludności terenów ogarniętych wojną? Jakie są źródła ideologii i militarnych sukcesów dżihadystów? Jaka jest ekonomia polityczna i kontekst międzynarodowy PI?

Patrycja Sasnal – Doktor nauk politycznych, wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim, mgr stosunków międzynarodowych i arabistyki, kierownik projektu Bliski Wschod i Afryka Polnocna w Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych. Publikowała na temat polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, wyzwaniach transformacji państw arabskich, konflikcie arabsko-izraelskim, m.in. w “Al-Ahram”, “LeMonde.fr”, “EUobserver”, “Polityce” i “Gazecie Wyborczej”.

Przemysław Wielgosz – Redaktor naczelny polskiego wydania miesięcznika „Le Monde diplomatique” oraz redaktor naczelny serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

Źródło
Opublikowano: 2016-02-17 14:56:49

Piotr Wójcik:

Piotr Wójcik:

Co rok miliardy złotych publicznej pomocy płyną szerokim strumieniem do firm działających w Polsce. Tylko w 2014 r. 40 tys. przedsiębiorców otrzymało pomoc od różnych instytucji państwa na łączną kwotę 25 mld zł, często w formie ulg podatkowych. Czy ktoś ten temat drążył, pytał jakie są wymierne efekty tej pomocy, głośno myślał, czy nam się to w ogóle opłaca?

Nie, pomoc dla firm warta 25 mld zł rocznie nikogo nie oburza, za to od miesiąca debatujemy całym krajem na temat pomocy dla…

Źródło
Opublikowano: 2016-02-15 22:37:39

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska została prezeską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska została prezeską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To fantastyczna wiadomość. Miałam zaszczyt być studentką pani profesor i wiem, że jest to osoba niezwykle kompetentna, z ogromną wiedzą i doświadczeniem – odpowiednia osoba na to stanowisko. Profesor Uścińska związana naukowo jest między innymi z Zakładem Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, jest członkinią Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, jest pracownikczką naukową w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej, współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami ubezpieczeniowymi.

Pani profesor, gratuluję!

Widać i PiSowi zdarzają się dobre wybory kadrowe. Szkoda, że tak rzadko.


Źródło
Opublikowano: 2016-02-15 18:53:19

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem „I Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych”. Współorganizatorami imprezy są Obóz Nar

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem „I Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych”. Współorganizatorami imprezy są Obóz Narodowo-Radykalny oraz Narodowa Hajnówka. Miejsce i czas tego marszu nie są przypadkowe. W infografice promującej to wydarzenie pierwszoplanową postacią jest Romuald Rajs „Bury”,…


Źródło
Opublikowano: 2016-02-14 18:18:19

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 16 lutego (wtorek) o godzinie 18 w pubie

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 16 lutego (wtorek) o godzinie 18 w pubie Stary Zaułek, ul. Marii Rodziewiczówny 8. Serdecznie zapraszamy!

[Grafika: w centralnej części znajduje się napis: "Zapraszamy na spotkanie – 16 lutego o godzinie 18:00 w pubie Stary Zaułek (Stare Miasto) – ul. Marii Rodziewiczówny 8 – Olsztyn. W prawym dolnym rogu znajduje się logotyp Warmińsko-Mazurskiego Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-14 15:47:32

Tomasz Walczak: Cenić podatki jak Duńczyk

Nie ma solidarnego społeczeństwa oraz sprawnego, nowoczesnego państwa bez sprawiedliwych i realnie ściaganych podatków. Jeżeli tego nie zrozumiemy to dalej skazani będziemy na państwo z tektury i bieda gospodarkę opartą na wyzysku.

Tomasz Walczak: Cenić podatki jak Duńczyk

Przykra sprawa. Lubiana przez kibiców tenisa Karolina Woźniacka – zawodniczka z polskiej rodziny, która reprezentuje Danię, stała się ofiarą nagonki w swoje…

Źródło
Opublikowano: 2016-02-14 13:05:07

Obejrzyj Leszczyński: Krótka historia nierówności w Polsce [Czwartki Ra…


Zapraszamy do obejrzenia nagrania z pierwszego wykładu zorganizowanego przez RAZEM we współpracy z Le Monde Diplomatique – edycja polska oraz państwomiasto. Adam Leszczyński, dziennikarz, publicysta i historyk, przedstawia krótką historię nierówności w Polsce.

Nagranie jest dostępne także na YouTube (https://youtu.be/dhHq1TWOiSI).


Źródło
Opublikowano: 2016-02-11 14:00:01

Pragniemy poinformować, że spotkaliśmy się z przedstawicielami Prezydium Rady Wo

Pragniemy poinformować, że spotkaliśmy się z przedstawicielami Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ Województwa Dolnośląskiego, aby omówić współpracę, wspólne działania w obronie praw pracowniczych i kwestię pośpiesznie likwidowanych we Wrocławiu szkół. Wszystko wskazuje na to, że w wyniku tego owocnego spotkania już w niedalekiej przyszłości możecie się spodziewać wielu inicjatyw podejmowanych wspólnie przez OPZZ i Razem.


Źródło
Opublikowano: 2016-02-11 09:00:01

Dotychczas rządzące Polską elity odrzuciły odpowiedzialność za sytuację mieszkan

Dotychczas rządzące Polską elity odrzuciły odpowiedzialność za sytuację mieszkaniową obywateli. Kolejne rządy wolały wspierać banki i deweloperów niż młodych ludzi chcących rozpocząć samodzielne, dorosłe życie i założyć rodzinę.

Setki tysięcy młodych ludzi pracuje na śmieciowych umowach i zarabia zbyt mało by marzyć o kupnie mieszkania na raty. Często jedyną szansą na zdobycie godnego miejsca do życia jest emigracja.

Z waszą pomocą zmienimy tę sytuację. Każdy człowiek, niezależnie od zawodu i miejsca pracy musi mieć miejsce, w którym może mieszkać godnie i za osiągalną cenę. Puszczony na żywioł rynek tego nie zagwarantuje.

Uważamy, że jako całe społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za sytuację mieszkaniową Polaków i Polek. Wzorem wielu krajów zachodniej Europy, wprowadzimy system budowy tanich mieszkań na wynajem.

[Grafika: W tle zdjęcie armatury łazienkowej.
Nagłówek: Standardy mieszkaniowe w województwie pomorskim.
Poniżej napisy: 103000 osób nie dostępu do łazienki w miejscu zamieszkania, 48000 osób nie dostępu do spłukiwanej toalety w miejscu zamieszkaia.
Poniżej: w 2014 roku w całym województwie zbudowano jedynie 174 mieszkania komunalne
W ramce napis: Uważamy, że państwo jest współodpowiedzialne za sytuację mieszkaniową obywateli. Partia razem będzie dążyć do zapewnienia obywatelom dostępu do mieszkań o odpowiednim standardzie.]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-09 18:08:31

Niemiecka skrajna prawica i jej pomagierzy ze środowisk pożal-się-boże-narodowych planowali demonstrować swoją nienawiść

Niemiecka skrajna prawica i jej pomagierzy ze środowisk pożal-się-boże-narodowych planowali demonstrować swoją nienawiść na ulicach Wrocławia. Spotykamy się jutro we Wrocławiu, żeby pokazać, że nie ma zgody na ksenofobię i przemoc.

Pobicia cudzoziemców w największych polskich miastach, manifestacja zakończona spaleniem kukły Żyda we Wrocławiu, ubrania z neofaszystowskimi symbolami w sklepach dla „radykalnych patriotów”, uzbrojona bojówka terroryzująca przechodniów w Zgorzelcu – mamy tego dość.

Nie zgadzamy się na…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-02-05 17:24:10

O wolność, która jest jedynie wolnością ucisku bić się nie warto. Tak wtedy jak

O wolność, która jest jedynie wolnością ucisku bić się nie warto. Tak wtedy jak i teraz.

270 lat temu urodził się Tadeusz Kościuszko – bohater walk niepodległościowych, przeciwnik poddaństwa chłopów, bojownik o świeckie państwo. Był radykalnym demokratą, któremu przyświecały idee sprawiedliwego społeczeństwa i równych praw.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Po prawej stronie rycina…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2016-02-04 14:09:20

Dziękujemy! I obyśmy w takim gronie spotkali się na następnej demonstracji!

Dziękujemy! I obyśmy w takim gronie spotkali się na następnej demonstracji!

[Grafika: wersja tzw. zdjęcia profilowego z okazji uzyskania przez profil Razem w Warszawie 1000 like'ów. Na białym tle znajduje się fioletowy zarys warszawskiej syrenki, tło zapełnione jest symbolami like'ów, czyli dłoni z uniesionymi w górę kciukami. Na tarczy, którą trzyma syrenka widnieje liczba 1000. Pod nią na fioletowym tle znajduje się biały napis "Razem w Warszawie".]


Źródło
Opublikowano: 2016-02-03 17:07:30

Jesteśmy na Młyńskiej! Solidaryzujemy się z walką sprzataczek, które nie otrzyma

Jesteśmy na Młyńskiej! Solidaryzujemy się z walką sprzataczek, które nie otrzymały wynagrodzenia za 2 miesiące sprzątania na UAM. Proces trwa.

Edit:
Proces właśnie się zakończył. Sprzątaczki nie dostaną zaległego wynagrodzenia. Sąd odpowiedział, że zająłby się sprawą, gdyby bezpłatna praca trwała 3 miesiące. Sprzątaczki chcą nadal walczyć.


Źródło
Opublikowano: 2016-02-03 13:47:06