"Praca ma tylko prawa, które sama sobie stwarza", zaś "męczeństwo

"Praca ma tylko prawa, które sama sobie stwarza", zaś "męczeństwo nie zastępuje pracy". Według Stanisława Brzozowskiego świat stwarzamy sami, a jego zmiana nie jest owocem nieuchronnych procesów dziejowych, ale zdeterminowanego wysiłku i walki. Wielką uwagę poświęcając kwestii tradycji i tożsamości narodowej, Brzozowski był zarazem stanowczym krytykiem bezmyślnego uwielbienia przeszłości i idealizowania wspólnoty narodowej takiej, jaką jest – bez troski o jej rozwój. Zmarł dokładnie 105 lat temu.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Po prawej stronie znajduje się podobizna Stanisława Brzozowskiego. Tekst na grafice głosi: "30 kwietnia 1911 roku, 105 lat temu zmarł Stanisław Brzozowski, pisarz i krytyk literacki, lewicowy myśliciel, twórca filozofii pracy". Niżej zamieszczony jest cytat z Brzozowskiego: "Pierwiastki postępowe naród tworzą, wsteczne – imienia jego wzywają nadaremno. Naród, który czci i wielbi przeszkody rozwoju, sam stanie się w końcu dla życia swego przeszkodą".]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-30 19:25:15

Wczoraj, 28.04 nasza delegacja w składzie Paulina Nowak, Michał Kołosowski, Les

Wczoraj, 28.04 nasza delegacja w składzie Paulina Nowak, Michał Kołosowski, Leszek Kwiatkowski spotkała się z przedstawicielami wielkopolskich struktur OPZZ. Stronę związkową reprezentowali: Bolesław Stanikowski – przewodniczący rady wojewódzkiej, Zdzisław Leśniewicz – wiceprzewodniczący oraz Bogdan Kaczmarek – sekretarz generalny konfederacji zz metalowców.

Omówiliśmy możliwości i ogólne ramy podejmowania współpracy między naszymi organizacjami.


Źródło
Opublikowano: 2016-04-29 15:23:11

Galeria Wroclavia, choć sama jest pomysłem mocno nietrafionym z punktu widzenia

Galeria Wroclavia, choć sama jest pomysłem mocno nietrafionym z punktu widzenia planowania miejskiego, miała szansę przysłużyć się miastu w inny sposób. Władze Wrocławia mogły wymóc na inwestorze – firmie Unibail-Rodamco – położenie na jego koszt torów tramwajowych na ulicy Suchej, która i tak była remontowana. Takie rozwiązanie wydawać się mogło o tyle racjonalne, że tory na tej drodze i tak przewidziane są w planie rozwoju Wrocławia. Dlaczego więc miasto zmarnowało szansę na uniknięcie niepotrzebnych kosztów i kolejnych blokad w centrum miasta? Co tu tak naprawdę jest "niegospodarnością"?


Źródło
Opublikowano: 2016-04-29 11:39:14

Remont kamienicy z końca XIX wieku, znajdującej się na rogu ulic Kazimierza Wiel

Remont kamienicy z końca XIX wieku, znajdującej się na rogu ulic Kazimierza Wielkiego i Ruskiej, dobitnie świadczy o tym, że działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zaczyna mijać się z celem. Sprawująca ów urząd Katarzyna Hawrylak-Brzezowska po raz kolejny udowadnia, że we Wrocławiu wymagania inwestora są ważniejsze niż zdrowy rozsądek oraz historyczne walory budynku.

O sprawie było już głośno blisko 2 miesiące temu, gdy zaczynano, po rozebraniu dachu, nadbudowywać obiekt i niszczyć jego proporcje. Wieżyczka akcentująca zbieg dwóch ulic została prostacko zabudowana. Dowiedzieliśmy się wówczas, że pani konserwator nie wie, czym jest estetyka, oraz że ingerencja w zabytek została przeprowadzona zgodnie z prawem, ponieważ budynek jest wpisany jedynie do ewidencji zabytków, a nie do rejestru. Tutaj zaczyna się błędne koło: dlaczego kamienicy nie ma w rejestrze, a co za tym idzie, nie podlega ona ochronie? Właśnie dlatego, że nie wpisała go tam pani Hawrylak-Brzezowska, tłumacząca na łamach „Gazety Wrocławskiej”, że „budynek nie ma szczególnej wartości”, a na tego typu działania „pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Z jej wyjaśnieniami, świadczącymi o skrajnej niekompetencji, nieprzystającymi do pełnionej przezeń funkcji, dopełniają się kuriozalne wypowiedzi architekta przebudowy obiektu, Tomasza Marhalla: – „Gdybyśmy nie wyburzali, nie nadbudowywali, nie wyszlibyśmy z epoki kamienia łupanego. To nie jest zabytek z epoki Mieszka I, ale z końca XIX wieku, jak pewnie większość Wrocławia”.

Wiele mieszkanek i mieszkańców Wrocławia ma jednak zdecydowanie inne zdanie. Kamienica jest przecież jednym z niewielu obiektów w tej części miasta, które przetrwały II wojnę światową. Z czasu oblężenia Twierdzy Wrocław od lutego do maja 1945 r., zachowało się jedynie ok. 30% zabudowy miejskiej, w zachodnich rejonach jeszcze mniej, bo jedynie 5-10 %. Organy, mające wpisane w statut ochronę zabytków, mają obowiązek się o te nieliczne budynki troszczyć. Zaś wypowiedzi w rodzaju: „większość Wrocławia pochodzi pewnie z końca XIX wieku”, świadczą o elementarnych brakach w wiedzy osób odpowiedzialnych za inwestycję. Dodajmy, że o realizacji negatywnie wypowiadali się liczni historycy sztuki, architekci, a także ceniony reportażysta Filip Springer.

Po raz kolejny patrzymy na zniszczenie historycznego obiektu i brak poszanowania dla ładu przestrzennego w tkance miejskiej Wrocławia. Szczególnie w ścisłym, historycznym centrum nie może mieć miejsca łamanie prawa w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego. To nowe budynki biurowca Pegaz podyktowały wysokość nadbudowy starej kamienicy, co jest skandaliczne, bo powinno być na odwrót.

[Grafika: Zdjęcie kamienicy na rogu ulic Kazimierza Wielkiego i Ruskiej. Tekst: "Nie wiem, co to jest estetyka. Nie znalazłam nic, co pozwoliłoby negatywnie zaopiniować tę przebudowę." – Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, miejski konserwator zabytków.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-28 21:24:28

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił jako sukces koniec taniego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił jako sukces koniec taniego i dostępnego roweru miejskiego w Krakowie. Wybrano koncesjonariusza, który zaproponował system komercyjny, nastawiony na generowanie zysków przy minimalnym udziale finansowym Gminy.

Z doniesień prasowych wynika, że aby móc korzystać regularnie z systemu, konieczne będzie opłacanie miesięcznego abonamentu w wysokości minimum 20 zł. W jego ramach będzie można przejechać łącznie 60 min dziennie. W toku negocjacji ZIKiT zrezygnował z obowiązującego w zeszłym roku i zapisanego w pierwotnych warunkach koncesji (pkt 3.2. Opisu potrzeb i wymagań Koncesjodawcy) cennika obejmującego: brak abonamentu, darmowe 20 minut liczone dla każdego wypożyczenia osobno oraz preferencję dla posiadaczy biletów miesięcznych (podwójna pula darmowych minut).

Jakie rodzi to konsekwencje?

Rower miejski funkcjonujący jako jeden z elementów zintegrowanego systemu transportu publicznego odchodzi w Krakowie do przeszłości. Brak powiązania cennika KMK Bike z biletami na komunikację miejską powoduje, że zamiast usługi publicznej otrzymujemy kolejny rynkowy produkt. ZIKiT, decydując się na przerzucenie kosztów funkcjonowania roweru miejskiego na użytkowników, wycofuje się z odpowiedzialności za rozwój zrównoważonego transportu w naszym mieście. W imię budżetowych oszczędności rezygnuje ze wspierania mieszkańców i mieszkanek w podejmowaniu ekologicznych wyborów, takich jak podróże łączone czy korzystanie z roweru miejskiego jako głównego środka transportu.

Tak radykalna i niespodziewana zmiana systemu roweru miejskiego stanowi krok wstecz w jego rozwoju i budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

[Grafika przedstawia zdjęcie stacji roweru KMK Bike. Napis wyróżniony: Rower droższy od tramwaju, komu to ma służyć? Ponad to zestawienie: karta miejska: 89zł za wszystkie linie bez limitów, abonament rowerowy: 20zł za 60 minut dziennie]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-28 20:36:51

1 maja o godz. 11.00 spotykamy się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Kr

1 maja o godz. 11.00 spotykamy się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa, w al. Daszyńskiego, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
Od 126 lat w tym dniu pracownice i pracownicy, związki zawodowe i lewicowe ugrupowania na całym świecie manifestują, aby przypomnieć historę walk społecznych i walczyć o prawo do godnej pracy i życia. Zapraszamy!

Od 1890 roku w większości krajów europejskich 1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to zostało ogłoszone w 1899 roku przez II Międzynarodówkę – stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych. Data ta upamiętnia krwawo stłumiony strajk robotnic i robotników w Chicago, 1 maja 1886 roku.

Od 2001 roku w Europie organizowany jest EuroMayDay – ruch solidarności pracowniczej, przeciwko elastycznemu i niestabilnemu zatrudnieniu. Inicjatywa została powołana w Mediolanie przez sieci grup feministycznych, antykapitalistycznych i migranckich. Jej głównym celem jest odnowienie tradycji solidarnościowych pierwszomajowych marszy robotniczych, w realiach gospodarczych, w których niestabilne formy zatrudnienia są powszechnie stosowane.

fot. Joanna Tarnowska

[Grafika przedstawia ustawione bokiem kobiety z białymi chustkami na głowach, które trzymają flagi. Napis: Uwaga! Nadchodzi! Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Małopolskie Okręgi Razem zapraszają 1 maja o godzinie 11:00 pod Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa w al. Daszyńskiego.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-28 12:54:01

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie otwarte Partii Razem w Olsztynie. Tym razem

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie otwarte Partii Razem w Olsztynie. Tym razem poświęcone było aferze Panama Papers, czyli ogromnemu międzynarodowemu wyciekowi dokumentów osób dokonujących oszustw podatkowych, która została wykryta na początku kwietnia tego roku. Tysiące najbogatszych osób, jak i…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-04-28 12:44:12

Przypominamy o jutrzejszym wykładzie Przemysława Filara, który odbędzie się o go

Przypominamy o jutrzejszym wykładzie Przemysława Filara, który odbędzie się o godzinie 18.00 w świetlicy osiedlowej przy ulicy Zachodniej 1.

Co zrobić, by wrocławska przestrzeń miejska stała się przyjazna mieszkańcom? Jak właściwie przeprowadzać rewitalizację dzielnic? Kiedy władze miasta powinny decydować się na konsultacje społeczne, a kiedy podejmować decyzje samodzielnie? Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć Przemysław Filar z Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia podczas wykładu „Porozmawiajmy RAZEM: Polityka miejska Wrocławia".

[Grafika: Komputerowy obraz panoramy Wrocławia. Tekst: O polityce miejskiej Wrocławia opowie Przemysław Filar. Klub osiedlowy Szczepin, ul. Zachodnia 1. Czwartek, 28.04, godz. 18.00]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-27 12:35:57

Przypominamy o ważnej dla ruchu związkowego rocznicy – 133 lata temu w Żyrardow

Przypominamy o ważnej dla ruchu związkowego rocznicy – 133 lata temu w Żyrardowie wybuchł pierwszy strajk powszechny w Królestwie Polskim. Dyrekcja fabryki postanowiła zrekompensować sobie straty wynikające z kryzysu 1882 roku obniżając pensje szpularkom, już wcześniej najgorzej wynagradzanym pracownicom zakładu. Kobiety zaprotestowały przeciw głodowym pensjom, wstrzymując się od pracy, dołączyli do nich młodzi tkacze, a po dwóch dniach strajkowało już kilkuset robotników. Do Żyrardowa została wezwana armia carska, która otworzyła ogień do protestujących. Śmierć poniosły trzy osoby, kilka osób zostało rannych, a kilkadziesiąt – aresztowanych. Robotnicy nie przerwali jednak strajku.

Dyrekcja została zmuszona do ustępstw i zobowiązała się m.in. do: skrócenia dnia roboczego, przywrócenia dawnej płacy szpularkom, zorganizowania fabrycznych sklepów spożywczych z tanią żywnością, objęcia opieką medyczną poszkodowanych w strajku, ufundowania uroczystego pochówku zabitych oraz niezatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Na górze napis: "23–28 kwietnia 1883 roku / pierwszy strajk w królestwie polskim". W tle zdjęcie z rekonstrukcji strajku w Żyrardowie. Po lewej stronie umieszczono tekst: "Do strajku dołączyło kilkaset robotnic i robotników. Armia carska otworzyła ogień do protestujących. Pomimo ofiar strajk nie został przerwany. Dyrekcja została zmuszona do ustępstwo oraz wycofania planów redukcji pensji".]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-26 14:49:52

Okręg Warszawski partii Razem wyraża zdecydowany sprzeciw wobec łamania praw czł

Okręg Warszawski partii Razem wyraża zdecydowany sprzeciw wobec łamania praw człowieka oraz praw pracowniczych przez polskie firmy deweloperskie prowadzące prace budowlane w Warszawie rękoma Koreańczyków z Północy.

Jak donoszą media, przy budowie Oazy Wilanów w Warszawie pracują Koreańczycy z Korei Północnej zatrudnieni przez firmę JP Construct, podwykonawcę dewelopera Atal. Zatrudniając obywateli Korei Północnej pozbawionych praw człowieka przez totalitarny reżim Kim Dzong Una polscy pracodawcy – kierowani maksymalizacją zysku – najmują w praktyce niewolników. Wykorzystują ich nieznajomość języka, brak prawa do rezygnacji z pracy i strach przed sankcjami ze strony dyktatury, jakie mogą dotknąć ich rodziny, które zostały w kraju. W dodatku zamykają oczy na fakt, że robotnicy pracują ponad siły często 12 godzin dziennie, a zdecydowana większość zarobionych przez nich pieniędzy jest im odbierana przez reżim.

Podkreślamy, że takie praktyki są łamaniem praw człowieka oraz praw pracowniczych zawartych w kluczowych umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Niewolnictwa i pracy przymusowej zakazują zarówno Europejska Konwencja Praw Człowieka (art. 4), jak i Konwencja nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy (art. I), które w żaden sposób nie różnicują pracowników ze względu na posiadane obywatelstwo i dotyczą w równym stopniu każdej osoby świadczącej pracę na terytorium Polski. Wolność wyboru i wykonywania pracy gwarantuje również art. 65 Konstytucji RP.

Korzystanie z niewolniczej pracy przy budowie mieszkań dla polskich rodzin to barbarzyństwo, na które nie może być przyzwolenia. Łamanie praw człowieka i ekonomiczne wspieranie zbrodniczego reżimu pod pretekstem zmniejszania kosztów jest podyktowane obrzydliwą chciwością. Udawanie, że koreańscy robotnicy pracują dobrowolnie i nie są do tego zmuszani przez swoje władze, uważamy za skrajny cynizm. Zwiększanie zysków nie może odbywać się kosztem ludzkiej godności!

Okręg Warszawski partii Razem wzywa firmy Atal i JP Construct do natychmiastowego zaprzestania korzystania z niewolniczej pracy obywateli północnokoreańskich. Domagamy się również przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli warunków zatrudnienia i wykonywania pracy w firmach Atal i JP Construct, w szczególności przez pracowników pochodzących z Korei Północnej.

Prawa człowieka i prawa pracownicze to fundamentalne dla Razem wartości. Stoimy po stronie pracowników, po stronie słabszych, po stronie ofiar bezwzględnej pogoni za zyskiem.

Nie możemy nie stanąć w obronie koreańskich pracowników!

[Grafika: w tle zdjęcie flagi Korei Północnej powiewającej na wietrze. U góry grafiki znajduje się biały napis: "Oazę Wilanów budują niewolnicy z Korei Północnej!". Na dole grafiki po lewej stronie jest informacja podana mniejszymi literami: "Protest w piątek 29 kwietnia o 12:00. Miasteczko Wilanów". Na samym dole obrazka jest podany adres partiarazem.pl/warszawa oraz widnieje logotyp partii Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-25 20:00:36

Obejrzyj Sejm invaders


Sześcioro Radnych zmieniło barwy z PO na Nowoczesną Ryszarda Petru.

Co myślimy o dzisiejszych roszadach? Gdzieś to już widzieliśmy…


Źródło
Opublikowano: 2016-04-25 14:32:00

W wydanej przez IPN książce Paweł Rokicki przedstawia zbrodnię, do jakiej doszło

W wydanej przez IPN książce Paweł Rokicki przedstawia zbrodnię, do jakiej doszło 23 czerwca 1944 roku w litewskiej wsi Dubinki. 5. Brygada AK przeprowadziła tam akcję odwetową w odpowiedzi na masakrę cywili w Glinciszkach, dokonaną przez litewską policję. Jak wskazują ustalenia, ofiarami odwetu padły przede wszystkim kobiety i dzieci.

Niezależnie od ocen skutków akcji w Dubinkach i prób usprawiedliwiania ich, masakra cywilów przez oddział dowodzony przez rtm. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę" jest faktem. Haniebne jest organizowanie odpowiedzialnemu za nią dowódcy uroczystego pogrzebu oraz oddawanie mu czci przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Zbrodnia jest zbrodnią, niezależnie pod jaką flagą dokonana.

http://partiarazem.pl

[Grafika: W tle zdjęcie pogrzebu rodziny Vincolasów zamordowanej we własnym domu przez żołnierzy pod dowództwem rotmistrza Szendzielarza. Na górze napis: KOGO CZCI ANDRZEJ DUDA? Poniżej opis: DUBINKI, 23 CZERWCA 1944. Z rozkazu rtm. Szendzielarza "Łupaszki" zostaje zamordowanych co najmniej 68 osób, głównie kobiety i dzieci. WARSZAWA, 23 KWIETNIA 2016. Honory "Łupaszce" oddaje Prezydent RP, Andrzej Duda: Polacy, a zwłaszcza młode pokolenie wie doskonale, że w tamtych czasach, trudnych, beznadziejnych to wy zachowaliście się jak trzeba.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-25 11:17:29

W niedzielę, 24 kwietnia wzięliśmy udział w Manifestacja uSTAWKA: prawa kobiet.

W niedzielę, 24 kwietnia wzięliśmy udział w Manifestacja uSTAWKA: prawa kobiet. Zademonstrowaliśmy naszą niezgodę na haniebną ustawę, która jest próbą niebezpiecznej zmiany w prawie regulującym dostęp do aborcji. Jej autorzy roszczą sobie prawo do ingerowania w najbardziej intymne sfery ludzkiego życia w momentach nieraz niezwykle trudnych i bolesnych. Owocem tej ingerencji będzie zagrożenie życia kobiet i uczynienie sytuacji takich jak gwałt, ciężka deformacja płodu czy poronienie jeszcze bardziej dramatycznymi.

Na scenie wystąpiły i głos zabrały liczne członkinie i członek Razem: Ewa Gromada, Beata Mróz Gajewska, Dominik Haska, Magdalena Doborzyńska, Sara Prussak i Paulina Ślusarczyk.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-25 11:15:26

Partia Razem jest obecna zawsze tam, gdzie należy bronić praw człowieka. Dlatego

Partia Razem jest obecna zawsze tam, gdzie należy bronić praw człowieka. Dlatego w niedzielę, 24 kwietnia, byliśmy obecni na manifestacji na ul. Łąkowej w Gdańsku pod siedzibą spółki LPP, do której należy między innymi marka odzieżowa Reserved.

Jak informuje organizatorka wydarzenia Joanna Sobańska 24 kwietnia "(…) to dzień trzeciej rocznicy jednej z największych katastrof budowlanych w dziejach Bangladeszu – zawalenia się budynku z kompleksu Rana Plaza w okręgu Szabhar. Mieściła się tam m. in. olbrzymia szwalnia, gdzie w niewyobrażalnie złych dla nas warunkach bhp, za niehumanitarnie niskie płace, szyto ubrania także dla koncernu LPP. (…) Nie zgadzamy się na bogacenie się międzynarodowych koncernów poprzez wyzysk krajów peryferyjnych, czyli poprzez eksploatację pracowników, pracujących ponad siły."

Wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Lepszego Gdańska, Alternatywy Socjalistycznej oraz trójmiejskiej świetlicy Krytyki Politycznej skandowaliśmy hasła "Dość wyzysku" czy "Wolny rynek – zniewoleni ludzie".

Po proteście w obronie praw pracowniczych udaliśmy się na Targ Węglowy na kolejną tego dnia manifestację – uSTAWKĘ w obronie praw kobiet. Należy bowiem bronić wszystkich praw człowieka, kiedykolwiek są tylko łamane.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-25 07:41:08

Od kilku dni media informują o planowanej zmianie patrona Szkoły Podstawowej nr

Od kilku dni media informują o planowanej zmianie patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie. Protestujący rodzice twierdzą, że decyzja nie była z nimi konsultowana. Popieramy ten protest i razem z nimi mówimy stanowczo: NIE dla zmiany imienia SP1 im. Olofa Palmego w Józefowie!

Dzisiaj wysłaliśmy do dyrektor szkoły list, w którym przypomnieliśmy, jak wyjątkową postacią był Olof Palme i zaapelowaliśmy aby pozostał patronem szkoły.

[Skan dokumentu: pismo do dyrektorki SP nr 1 w Józefowie, w którym okręg warszawski partii Razem wyraża sprzeciw wobec planów zmiany patrona szkoły.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-21 20:29:55

Wydawało mi się, że pewnych rzeczy w sądzie nigdy nie usłyszę. Bo mamy XXI wiek,

Wydawało mi się, że pewnych rzeczy w sądzie nigdy nie usłyszę. Bo mamy XXI wiek, bo o tych problemach się mówi, bo to zwyczajnie wstyd tak nawet pomyśleć. Niestety myliłem się. Udało mi się dzisiaj w sprawie o molestowanie seksualne usłyszeć jak prawniczka (kobieta!) reprezentująca wielką korporację pyta domniemanego sprawcę molestowania, czy ubiór i makijaż domniemanej ofiary był prowokujący. W domyśle – czy nie prowokowała. Co z tego, że zerwałem się z hasłem "skandal", co z tego, że wniosłem o uchylenie tego pytania i odpowiedź na nie wprost nie padła. Padło pytanie – stygmatyzujące, wtórnie wiktymizujące i próbujące przerzucić winę ze sprawcy na ofiarę. To naprawdę bardzo przygnębiające.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-21 17:51:17

„Zawsze jest się trochę w Sejmie” Janusz Korwin Mikke

„Zawsze jest się trochę w Sejmie” Janusz Korwin Mikke

Teresa Wargocka, wiceminister edukacji planuje likwidację klas integracyjnych w szkołach powszechnych. Argumentuje, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie otrzymują takiej opieki, jaka im się należy, a nauczyciele nie są właściwie przygotowani do zawodu. Małopolska kurator dodaje, że…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-04-21 11:45:06

Dziś 73 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W trakcie obchodów rocz

Dziś 73 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W trakcie obchodów rocznicowych delegacja Zarządu Krajowego Razem złożyła żonkile pod Pomnikiem Bohaterów Getta, my zaś przypominamy pieśń partyzantów żydowskich, napisany w Jidysz przez Hirsza Glika, młodego poetę żydowskiego uwięzionego w getcie wileńskim.

"Zog Nit Keyn Mol"

"Nie mów, że już czas w ostatnią drogę iść,
choć ołów nieba skrywa błękit naszych dni.
Blisko już najdroższa z upragnionych chwil,
po bruku krzykiem naszym dudni kroków rytm.

Od kraju palm zielonych tam gdzie śnieg i lód,
pójdziemy niosąc naszą krzywdę, płacz i ból
Tam gdzie w ziemię czarną tryśnie nasza krew,
tam nowy ducha i odwagi wzrośnie krzew.

Poranne słońce znów rozświetli życia tok,
wróg jak dzień wczorajszy wnet odejdzie w mrok,
lecz jeśli przeszkód tama słońca wstrzyma bieg –
niech pokoleniom przyszłym światło niesie pieśń.

Nie, to nie ołów w pieśni dźwięczy – tętni krew,
bojowy sygnał, nie beztroski ptaków śpiew.
Zew przeszył miasto armat zagłuszając huk,
gdy na wezwanie z bronią w ręku stanął lud.

Więc nie mów, że już czas w ostatnią drogę iść,
choć ołów nieba skrywa błękit naszych dni.
Blisko już najdroższa z upragnionych chwil,
po bruku krzykiem naszym dudni kroków rytm."

(rocznicowe tłumaczenie Mateusz Trzeciak)


Źródło
Opublikowano: 2016-04-19 17:45:42

Obecny rząd ciągle zwleka ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. Czy skutki ta

Obecny rząd ciągle zwleka ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. Czy skutki takiej zmiany rzeczywiście byłyby takie katastrofalne? Niekoniecznie, jak udowadnia w swoim artykule naukowym dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek partii RAZEM.

Więcej: http://wroclaw.partiarazem.pl/…/augustynski-skutki-podnies…/

[Grafika: na zdjęciu dr Iwo Augustyński. Tekst: Dr Iwo Augustyński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku stanowi zagrożenie dla budżetu państwa?].


Źródło
Opublikowano: 2016-04-18 21:22:39

Wczoraj kongres Razem po dwóch dniach obrad przyjął nowy statut, który ma uspraw

Wczoraj kongres Razem po dwóch dniach obrad przyjął nowy statut, który ma usprawnić działanie ciągle rozrastającej się organizacji i zapewnić jak najbardziej demokratyczne funkcjonowanie partii. Pomorze reprezentowało 18 delegatek i delegatów z okręgów gdańskiego, gdyńskiego i słupskiego. Nasze reprezentantki i reprezentanci wielokrotnie zabierali głos w dyskusji, pracowali również w komisji Skrutacyjnej, komisji Statutowej oraz prezydium kongresu. Wspólnym wysiłkiem udało nam się wypracować dokument, który pozwoli nam jeszcze bardziej usprawnić działanie.


Źródło
Opublikowano: 2016-04-18 20:05:41

Byliśmy dziś na Manifestacja przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej organiz

Byliśmy dziś na Manifestacja przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej organizowanym przez Dziewuchy Dziewuchom Olsztyn! Gratulujemy sukcesu! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z protestu.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami medialnymi:

Polskie Radio Olsztyn: http://ro.com.pl/dziewuchy-przeciwko-zaostrzeniu-u…/01271460

Wyborcza.pl Olsztyn: http://m.olsztyn.wyborcza.pl/…/1,106514,19932812,pikieta-ol…

TVP Olsztyn: http://olsztyn.tvp.pl/…/nie-chca-ustawy-antyaborcyjnej-prot…

Zdjęcia z naszej ubiegłotygodniowej demonstracji Nie dla torturowania kobiet! Razem zbierzmy i wyślijmy wieszaki do Pani Premier Beaty Szydło!: https://www.facebook.com/media/set/…

[Album: album zawiera 61 fotografii wykonanych w trakcie "Manifestacja przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej". Na zdjęciach widać tłum kilkudziesięciu ludzi uczestniczących w proteście, stojących w deszczu przed sceną na rynku Starego Miasta w Olsztynie. Część osób trzyma transparenty o treści: "Nie strasz ciężarnej więzieniem, bo cię myszy zjedzą", "Rodzę z miłości, nie z przymusu", czy "Kobieta ma wolną wolę". Na pozostałych fotografiach widać protestujących w trakcie pisania listów do Beaty Szydło, jak również malujących farbami za pomocą palców serduszka na dużym plakacie, w obrębie wcześniej przygotowanego zarysu większego serca. Ponadto na dwóch zdjęciach pozują organizatorzy akcji wraz z członkiniami i członkami Partii Razem biorących udział w proteście.]

Źródło
Opublikowano: 2016-04-17 19:41:56

Dziś szczególna rocznica dla nas, mieszkańców byłej Galicji! Można powiedzieć, ż

Dziś szczególna rocznica dla nas, mieszkańców byłej Galicji! Można powiedzieć, że dla większości naszych przodków był to dzień odzyskania niepodległości. W czasie, gdy polska szlachta próbowała sobie zjednać chłopów „dobrowolnym zrzeczeniem się pańszczyzny”, zareagował Franz Stadion.


Źródło
Opublikowano: 2016-04-17 16:46:32

Zapraszamy na otwarte spotkanie i warsztaty „Porozmawiajmy RAZEM: jak działać na

Zapraszamy na otwarte spotkanie i warsztaty „Porozmawiajmy RAZEM: jak działać na rzecz społeczności lokalnej?”, które poprowadzi Marzena Gabryk, pomysłodawczyni i koordynatorka działań obywatelskich na wrocławskich Karłowicach.

W trakcie spotkania dowiecie się m.in.:

• Jak zacząć działać na rzecz społeczności osiedlowej?
• Jak obudzić w sobie lidera?
• Jak budować dobre relacje z mieszkańcami i partnerami?
• Gdzie szukać wiedzy i wsparcia?

W części warsztatowej spróbujemy wypracować pomysły na proste działania zmieniające nasze sąsiedztwo.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych i odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) o godzinie 18:00 w świetlicy Rady Osiedla Szczepin przy ul. Zachodniej 1.

[Grafika: zdjęcie przedstawiające grupę dorosłych i dzieci bawiących się w parku. Tekst: Porozmawiajmy RAZEM. Jak działać na rzecz społeczności lokalnej? prowadzi Marzena Gabryk. Klub Osiedlowy Szczepin, ul. Zachodnia 1, wtorek, 26.04 godz.18.00].


Źródło
Opublikowano: 2016-04-17 13:58:58

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 19 kwietnia (wtorek) o godzinie 18 w pub

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 19 kwietnia (wtorek) o godzinie 18 w pubie Stary Zaułek, ul. Marii Rodziewiczówny 8. Serdecznie zapraszamy!

[Grafika: w centralnej części znajduje się napis: "Zapraszamy na spotkanie – 19 kwietnia o godzinie 18:00 w pubie Stary Zaułek (Stare Miasto) – ul. Marii Rodziewiczówny 8 – Olsztyn. W prawym dolnym rogu znajduje się logotyp Warmińsko-Mazurskiego Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-17 13:00:00

Skończyć z lichwą!

Skończyć z lichwą!

Przedsiębiorstwo „Ruch” zmusza kioskarzy do wciskania klientom lichwiarskich pożyczek firmy „Vivus”. Jeżeli nie wmuszą odpowiedniej liczby, wtedy są bici po kieszeni. Czas zakończyć raz ten skandal! Osoby zainteresowane tą akcją proszone są o zgłaszanie się do mnie na priv.


Źródło
Opublikowano: 2016-04-17 10:02:12

Stanowisko Okręgu Poznań Partii Razem ws. zwolnień i mobbingu w spółce Koleje Wi

Stanowisko Okręgu Poznań Partii Razem ws. zwolnień i mobbingu w spółce Koleje Wielkopolskie.

Razem Poznań wyraża solidarność z pracownicami i pracownikami Kolei Wielkopolskich, protestującymi przeciwko decyzjom kadrowym władz – zwolnieniom i dalszej planowanej redukcji etatów, outsourcingowi a także mobbingowi.

Popieramy także działania Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie, który dnia 13 kwietnia wystąpił do władz przedsiębiorstwa z żądaniami: przywrócenia do pracy zwolnionych konduktorek i konduktorów, zaniechania dalszej redukcji etatów, zwiększenie roli strony pracowniczej w procedurach antymobbingowych oraz podwyżek plac konduktorskich o 25%.

W lutym zwolniono 17 konduktorów. Kolejnym osobom nie przedłużono kontraktów. Szczególny niepokój budzą okoliczności w jakich dochodzi do zwolnień – przeprowadzane one są bez uprzedzenia, bez podania przyczyny, w środku dnia pracy oraz w atmosferze gróźb i szantażu.

Ze strony władz spółki pojawiają się pomysły wprowadzenia firm zewnętrznych, które na niejasnych zasadach przejęłyby usługi kontrolerskie w pociągach. Tzw. outsourcing znany jest w świecie prywatnych korporacji jako sposób na wyzysk, oszczędzanie na pensjach, warunkach zatrudnienia pracowników i jakości świadczonych usług. Nie pozwólmy, by ta praktyka stała się normą również w Kolejach Wielkopolskich!

Wobec wielu pracownic i pracowników w spółce stosuje się praktyki zastraszania i mobbingu. Wyzwiska, nieuzasadnione oskarżenia, strach przed przychodzeniem do pracy. „My pracujące jako sprzątaczki w tej firmie traktowane jesteśmy jak śmieci i pozbawione godności” – pisze jedna z pracownic. Nie ma zgody na takie praktyki!

W związku z powyższym, Okręg Poznań Partii Razem wyraża pełną solidarność z pracownicami i pracownikami Kolei Wielkopolskich oraz apeluje do zarządu spółki Koleje Wielkopolskie i władz samorządu wojewódzkiego o niezwłoczne przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowiska osób dotychczas zwolnionych. Oczekujemy również natychmiastowego zaprzestania praktyk mobbingu stosowanych wobec zatrudnionych w spółce sprzątaczek. Nie zgadzamy się na nieuzasadnione ekonomicznie i szkodliwe społecznie redukcje zatrudnienia w Spółce oraz uśmieciowienie pracy przez jej wyprowadzanie do podmiotów zewnętrznych.


Źródło
Opublikowano: 2016-04-16 19:43:25

Dobiegają nas niepokojące sygnały z kolejnych miast o przyzwoleniu dla imprez or

Dobiegają nas niepokojące sygnały z kolejnych miast o przyzwoleniu dla imprez organizowanych przez neonazistów. Po Gdańsku, gdzie miłośnicy Adolfa Hitlera spotykają się na terenie historycznej Stoczni, do miast zezwalających na wystąpienia totalitarnej, skrajnej prawicy dołączył Białystok. Rektor Politechniki Białostockiej zbył protest Razem Podlasie, które sprzeciwia się organizowaniu neonazistowskiego koncertu w klubie należącym do uczelni. Rektor poinformował, że "nie ma możliwości rozwiązania umowy i odwołania imprezy wyłącznie na podstawie podejrzeń odnośnie światopoglądu i przekonań politycznych”.

Przypominamy: podżeganie do rasistowskiej nienawiści to nie poglądy, tylko przestępstwo!

www.partiarazem.pl

[Grafika: Zdjęcie przedstawia grupę nacjonalistów wykonujących gest faszystowskiego pozdrowienia oraz trzymających sztandar z krzyżem celtyckim. Tekst na grafice głosi: "Neonaziści na politechnice / RAZEM protestuje przeciw użyczaniu lokalu Politechniki Białostockiej neonazistom. Rektor odmówił zerwania umowy z organizatorem rasistowskiego koncertu".]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-16 18:59:54

Aktywność poselska działacza peerelowskiej opozycji i wytrwałego krytyka negatyw

Aktywność poselska działacza peerelowskiej opozycji i wytrwałego krytyka negatywnych aspektów transformacji ogromnie rozczarowuje. Marszałek Senior popiera deptanie Konstytucji RP przez obóz rządzący. Przyzwala na łamanie prawa, dopuszczając, by inna osoba głosowała w zastępstwie za niego. Nawet w wyborach na przewodniczącego klasy w podstawówce każdy głosuje za siebie. Takie postępowanie to kompromitacja dla posła na Sejm i przyszłego Honorowego Obywatela Wrocławia!

[Grafika: w nagłówku tekst "Przyszły Honorowy Obywatel Wrocławia". Poniżej zdjęcie Kornela Morawieckiego i cytat "Tu się nic nie stało, co by naruszało taką moralność poselską", poniżej opis: "- tymi słowami Kornel Morawiecki skomentował czwartkowe głosowanie w Sejmie, kiedy to posłanka Małgorzata Zwiercan złamała prawo, głosując zamiast niego."]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-15 17:59:28

Dziś duży wywiad w Gazecie Prawnej – m.in. o tym, czy PiS rozumie ograniczenia władzy politycznej w późnym kapitalizmie,

Dziś duży wywiad w Gazecie Prawnej – m.in. o tym, czy PiS rozumie ograniczenia władzy politycznej w późnym kapitalizmie, dlaczego Razem chce pogłębienia integracji europejskiej, ale jest przeciwne wchodzeniu do obecnej strefy euro, a także o buncie młodzieży przechwyconym przez skrajną prawicę, samozatrudnionych, którym wmówiono, że są przedsiębiorcami, reprezentacji interesów ekonomicznych na scenie politycznej i jeszcze o paru innych rzeczach


Źródło
Opublikowano: 2016-04-15 11:46:42

Józefów: Szkoła podstawowa nie chce już za patrona Olofa Palmego. W zamian Jan Paweł II?

Sprawą Olofa Palmego, „niesłusznego” patrona podstawówki w Józefowie, i protestem rodziców przeciwko zmianie nazwy szkoły zainteresowała się Wyborcza.pl Warszawa.

Józefów: Szkoła podstawowa nie chce już za patrona Olofa Palmego. W zamian Jan Paweł II?

W lutym minęło 30 lat od zamordowania socjaldemokratycznego premiera Szwecji Olofa Palme. Podstawówka jego imienia w podwarszawskim Józefowie uznała właśnie, że nie jest to dla niej odpowiedni patron. Decyzja o zmianie zapadła, wśród kandydatów na nowego patrona są Jan Paweł II, Witold Pilecki i Józ…

Źródło
Opublikowano: 2016-04-14 20:11:38

Posłanka pseudo-opozycji ratuje PiS, głosując na dwie ręce. Marszałek-senior nie widzi problemu w łamaniu prawa. A opozy

Posłanka pseudo-opozycji ratuje PiS, głosując na dwie ręce. Marszałek-senior nie widzi problemu w łamaniu prawa. A opozycja sejmowa, zamiast złożyć pisemny wniosek o reasumpcję głosowania na podstawie art. 189 regulaminu Sejmu, pozwala na zamknięcie posiedzenia.

Polskiej prawicy i centroprawicy szybko idzie marsz do 28 maja 1993.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-14 12:20:42

1 maja – chodźcie z nami!

1 maja – chodźcie z nami!

Zbliża się 1 maja, Święto Pracy. Dla mnie to najważniejszy dzień w roku. Niezależnie od tego kto aktualnie rządzi kontynuowanie tradycji walki o godność pracy, o przyzwoite wynagrodzenie i przestrzeganie naszych pracowniczych praw jest naszym obowiązkiem. W tym roku 1 maja z Ronda de Gaulle'a w Warszawie wyruszy Marsz Sprawiedliwości Społecznej. Rozpoczniemy tego dnia zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Warszawy, która broni lokatorów przed skutkami oddawania kamienic spadkobiercom byłych właścicieli. Będziemy tez domagać się wprowadzenia zakazu lichwy i abolicji dla wszystkich poszkodowanych przez lichwiarzy dłużników.

Przez okrągły rok, my działacze Kancelarii I Ruchu Sprawiedliwości Społecznej jesteśmy do Waszej dyspozycji, bo istniejemy po to by bronić słabszych, a 1 maja wzywamy Was abyście poszli z nami ulicami Warszawy demonstrować przeciwko temu wszystkiemu czemu na co dzień staramy się wspólnie zaradzić: wyzyskowi, oszustwom, niesprawiedliwym wyrokom, eksmisjom na bruk.

Osoby, które chcą odpowiedzieć pozytywnie na ten apel proszone są o wpisywanie się w komentarzach

Piotr Ikonowicz i Agata Nosal-Ikonowicz

Źródło
Opublikowano: 2016-04-13 16:03:28

Popieramy związki partnerskie, skoro nie ma woli większości parlamentarnej, by p


Popieramy związki partnerskie, skoro nie ma woli większości parlamentarnej, by podjąć temat małżeństw jednopłciowych. Naszym celem jest jednak pełne równouprawnienie rodzin, co wyraziliśmy biorąc udział w akcji Popieram związki – foto happening w Krakowie organizowanej przez Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Autonomia.

Więcej zdjęć z happeningu możecie zobaczyć tutaj: http://popieramzwiazki.pl/zdjecia/.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-11 18:45:48

Zapraszamy na spotkanie! Widzimy się jak zawsze we wtorek o 18:00 w pubie Stary

Zapraszamy na spotkanie! Widzimy się jak zawsze we wtorek o 18:00 w pubie Stary Zaułek w Olsztynie (ul. Rodziewiczówczny 14)!

[Grafika: w centralnej części znajduje się napis: "Zapraszamy na spotkanie – 12 kwietnia o godzinie 18:00 w pubie Stary Zaułek (Stare Miasto) – ul. Marii Rodziewiczówny 8 – Olsztyn. W prawym dolnym rogu znajduje się logotyp Warmińsko-Mazurskiego Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-10 18:00:01

Słupscy działacze i działaczki Razem uczestniczyli w manifestacji „Odzyskać wybó

Słupscy działacze i działaczki Razem uczestniczyli w manifestacji „Odzyskać wybór w Słupsku”. Około 100 osób z różnych środowisk protestowało przeciw delegalizacji aborcji. Głos zabrała Magdalena Prusinowska, członkini zarządu słupskiego okręgu partii, która podkreśliła znaczenie rzetelnej edukacji seksualnej i łatwiejszego dostępu do antykoncepcji i potępiła pomysł karania kobiet za aborcję. Na zakończenie protestujący zawiesili wieszaki z hasłami na drzewach.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-09 22:24:01

,,Skoro ciało to świątynia, dlaczego chcecie ją palić?”; ,,NIE dziękuję za „tros

,,Skoro ciało to świątynia, dlaczego chcecie ją palić?”; ,,NIE dziękuję za „troskę”; ,,Nie zabierajcie nam badań prenatalnych!”; ,,Nie dla łącznia kościoła z państwem”, to tylko wybrane cytaty z listów, które wysłaliśmy dziś do Pani Premier Beata Szydło na adres Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-04-07 20:21:12

Dziś wybory rektora UJ. Podobnie jak koledzy i koleżanki z innych okręgów w mias

Dziś wybory rektora UJ. Podobnie jak koledzy i koleżanki z innych okręgów w miastach uniwersyteckich, zadbaliśmy o to, żeby kandydaci zobowiązali się do ucywilizowania stosunków pracy na uczelni. Liczymy, że przyszły rektor wywiąże się z obietnicy – dość śmieciowego zatrudnienia w instytucjach publicznych!

[Grafika: zdjęcie przedstawia wejście do Collegium Novum, na schodach którego rozmawiają dwie kobiety. Tekst na grafice głosi: Kandydaci na rektora UJ popierają klauzule społeczne. Poprosiliśmy kandydatów na rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i prof. Jerzego Szweda o przedstawienie stanowiska wobec klauzul społecznych, gwarantujących umowy o pracę. Obaj kandydaci poparli stosowanie takich klauzul.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-07 10:53:01

W środę 6 kwietnia demonstrowaliśmy na Olsztyńskiej Starówce przeciwko planowane

W środę 6 kwietnia demonstrowaliśmy na Olsztyńskiej Starówce przeciwko planowanemu zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Hasłem przewodnim pikiety było „Nie dla torturowania kobiet!”

W trakcie demonstracji zbieraliśmy wieszaki od mieszkanek i mieszkańców miasta, które jutro wyślemy na adres Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zachęcaliśmy wszystkich protestujących do napisania własnego listu. Wszystkie kartki, listy, wieszaki – a w naszym kartonie uzbierało się ich około 100 – za pośrednictwem poczty zostaną wysłane do Warszawy.

W czasie pikiety przemawiały:

Agata Szerszeniewicz, działaczka olsztyńskiego okręgu Razem, która przypomniała, że ,,Równo miesiąc temu z okazji Dnia Kobiet zapytaliśmy Olsztynianki czy są godnie reprezentowane przez władzę i o to, czym ich zdaniem rządzący powinni się zajmować. Na pierwsze pytanie większość z nich odpowiedziała, że nie. Na drugie, że rządzący powinni poprawić jakoś życia mieszkanek i mieszkańców Polski w tym: dostępu do służby zdrowia, mieszkań, placówek oświatowych; problemem braku pracy i umowami śmieciowymi.

Dziś zamiast tego, rząd rozważa przyjęcie barbarzyńskiego prawa pozwalającego na torturowanie kobiet. Ustawy, która odbierze im godność i bezpieczeństwo."

Małgorzata Matuszewska-Boruc z Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Partii Razem wyjaśniała dlaczego używamy symboliki „wieszaka”: ,,Dlaczego wieszak? Chcemy w ten sposób przypomnieć do czego kiedyś doprowadziło takie barbarzyńskie prawo: płukanki, szydełko czy wieszaki służyły kiedyś jako domowe metody spędzania płodów. Ustawa, którą z taką ochotą popiera teraz prezes Kaczyński i premier Szydło, cofnie nas w czasie o sto lat."

Natomiast Magda Rutkowska z Razem Olsztyn przeczytała założenia Karty Praw Reprodukcyjnych, oficjalnego stanowiska Partii Razem, które można znaleźć pod tym adresem: http://partiarazem.pl/stanowiska/karta-praw-reprodukcyjnych/

Podczas demonstracji skandowaliśmy „W tej ustawie jest bezprawie!”, „Nie oddamy Polski fanatykom!”, ,,Godność! – zdrowie! – bezpieczeństwo!” Wydarzeniu towarzyszyły również transparenty: „Nie dla torturowania kobiet!” oraz „Nie dam sobie zrobić dziecka Kaczyńskiemu.”, „Moja mama urodziła mnie z wyboru, a nie z obowiązku.”

W demonstracji według naszych szacunków uczestniczyło około 100-150 osób. Wszystkim osobom dziękujemy za wspólny protest!

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z dzisiaj. Natomiast jutro wrzucimy zdjęcia listów i wieszaków. Wszystkie przygotowane przez nas wieszaki zostały wykorzystane.

[Album: album zawiera 69 fotografii wykonanych podczas protestu pt. "Nie dla torturowania kobiet!". Na zdjęciach widać tłum kilkadziesięciu osób protestujących na rynku Starego Miasta w Olsztynie, zebranych wokół rozstawionego namiotu Partii Razem. Na części z fotografii widać uczestników protestu zapisujących krótkie wiadomości na karteczkach przymocowanych do drucianych wieszaków, które na dalszych fotografiach zostają zawieszone na namiocie Partii. Część uczestników trzyma transparenty o treści: "Nie dla torturowania kobiet. Wyślij wieszak do Szydło.", "Jestem przeciw", "Moja mama urodziła mnie z wyboru, a nie z obowiązku" czy "Nie dam sobie zrobić dziecka Kaczyńskiemu". Na kilku fotografiach widać uczestników protestu przemawiających do tłumu przez mikrofon.]

Źródło
Opublikowano: 2016-04-06 21:00:23

Zachęcamy do wzięcia udziału 14 kwietnia w konferencji „Przełamać tabu – prawa o

Zachęcamy do wzięcia udziału 14 kwietnia w konferencji „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, podsumowującej wyniki badań na temat przemocy seksualnej i monitoringu funkcjonowania nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Moderatorką konferencji jest Marzena Wilk ze Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria, która była obecna na naszym proteście.

PROGRAM:
9.30-9.45 – otwarcie konferencji:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
dr Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek – Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Marzena Wilk – Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
9.45-10.45 – Powszechność i trwałość przemocy seksualnej wobec kobiet: wyniki badań ilościowych i jakościowych
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Marta Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Moderacja: Anna B. Gołąbek, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
10.45-12.15 – „Szara strefa przemocy seksualnej” – panel dyskusyjny
Marzena Wilk, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
Zofia Nawrocka, autorka książki Gwałt. Głosy kobiet wobec społecznego tabu
Ewelina Seklecka – Fundacja Punkt Widzenia
Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
12.15-13.00 – lunch
13.00-15.00 – Nowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia – wyniki monitoringu
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Sędzia Alicja Kuroń, Przewodnicząca X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (udział niepotwierdzony)
Moderacja: Marzena Wilk, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
15.00-15.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Zapraszamy w imieniu Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Źródło
Opublikowano: 2016-04-06 10:03:10

Drodzy i Drogie,

Drodzy i Drogie,

w najbliższą sobotę zapraszamy na otwarte spotkanie okręgu wrocławskiego RAZEM, które odbędzie się w Pubie Włodkowica 21 we Wrocławiu. Ruszamy równo o 15.30, a wspierać nas będą Katarzyna Paprota i Adrian Zandberg z Zarządu Krajowego. Zapraszamy wszystkich, a w szczególności:

– tych, którzy nas nie znają, a chcieliby poznać
– tych, którzy nas już znają, ale chcieliby poznać jeszcze lepiej
– tych, którzy chcieliby z nami porozmawiać, ale dotąd nie mieli okazji
– tych, którzy okazję mieli, ale chcieliby to powtórzyć
– tych, którzy są gotowi przystapić do Razem
– oraz każdą i każdego, kto nie spełnia powyższych kryteriów, ale tak interesującego wydarzenia nie chce przegapić

Dołożymy starań, by w dyskusji nie zabrakło ciekawych tematów, także tych najbardziej aktualnych.
Na szczęśliwców, którzy pojawią się jako pierwsi, będą czekać Razemowe przypinki

Zapraszamy!

[Grafika: Adrian Zandberg i Katarzyna Paprota. Tekst na zdjęciu: Spotkanie otwarte z Adrianem Zandbergiem i Katarzyną Paprotą (Zarząd Krajowy Razem). Sobota, 9 kwietnia, godz. 15:30, Włodkowica 21, Wrocław]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-05 11:54:38

Okręg Partii Razem w Słupsku przyłączył się do ogólnopolskich protestów przeciw

Okręg Partii Razem w Słupsku przyłączył się do ogólnopolskich protestów przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Działacze wyszli na ulice miasta z ulotkami i wieszakami – symbolami zniewolenia kobiet.
W niedzielne popołudnie (3 kwietnia) członkowie Razem rozdawali ulotki informujące o tym, do czego doprowadzi całkowity zakaz aborcji. Brak możliwości korzystania z badań prenatalnych i leczenia płodu w łonie matki, kary więzienia dla ciężarnych, które poroniły, a przede wszystkim zmuszanie kobiet do rodzenia ciężko chorych dzieci – to wszystko już niedługo może stać się faktem, jeśli sejm uchwali nową ustawę popieraną przez polityków PiS oraz kościół katolicki.
– Nie pozwólmy, by powrócił etat babki, pań od haczyków, którymi niegdyś przerywały ciąże. Takie zabiegi nierzadko kończyły się śmiercią ubogich kobiet – mówi Marzena Kutwa, członkini Razem, która przyniosła na akcję wieszaki – narzędzie domowych aborcji. – Grozi nam rozrost podziemia aborcyjnego. Uważam też, że zmuszanie do kontynuowania ciąży, pomimo poważnego uszkodzenia płodu jest niehumanitarne.

Źródło
Opublikowano: 2016-04-04 19:41:00

Obejrzyj 03.04 protest Razem pod Sejmem przeciw ustawie antyaborcyjnej


"Nie ma naszej zgody na to, żeby w Polsce kobiety były torturowane. Żeby dziewczynki, które zostaną zgwałcone, musiały urodzić. Już teraz kobietom odmawia się leczenia, bo lekarze boją się oskarżenia o to, że kobieta poroniła. Nie możemy godzić się na to, żeby Polska była krajem, w którym kobiety obawiają się o swoje życie i zdrowie. I zamiast cieszyć się z tego, że są w ciąży, boją się tego, że za chwile spotka ich prokurator albo policjant" – mówiła na wczorajszej demonstracji przeciwko pełnemu zakazowi aborcji Marcelina Zawisza (Razem).

W zorganizowanych przez nas protestach w całym kraju wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Dziękujemy wszystkim za przybycie! To jednak dopiero początek batalii – jeśli chcesz walczyć razem z nami, dołącz: http://partiarazem.pl/dolacz/

Montaż: Paweł Wiszomirski, zdjęcia: Paweł Wiszomirski i Wojciech Piotrowski.

[Relacja wideo z demonstracji pokazująca przemówienie Marceliny Zawiszy z Razem oraz ujęcia zebranych na proteście pod Sejmem.]


Źródło
Opublikowano: 2016-04-04 11:09:12