Humanistki w działaniu (IX). Rozmowa z Bogną Kociołowicz-Wiśniewską, socjolożką z UMK

Z Bogna Schadenfreude rozmawiam o tworzeniu wzorców męskości i kobiecości w środowiskach nacjonalistycznych. Zapraszam do lektury!

Humanistki w działaniu (IX). Rozmowa z Bogną Kociołowicz-Wiśniewską, socjolożką z UMK

TSM: W swoim doktoracie zajmujesz się społecznym konstruowaniem męskości oraz kobiecości w polskich środowiskach nacjonalistycznych. Z pewnością te dwa konstrukty – męskość i kobiecość – są ze sobą…

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 19:09:42

PiS jest w stanie wszystko koncertowo spieprzyć z suwerennością włącznie.

PiS jest w stanie wszystko koncertowo spieprzyć z suwerennością włącznie.

Waszczykowski do dymisji!

Według informacji medialnych wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, Robert Grey, był współpracownikiem obcego wywiadu. Potwierdzenie tych informacji będzie oznaczało ogromną kompromitację rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Już sprawa TTIP i CETA pokazała, że szumne…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 18:28:48

Waszczykowski do dymisji!

Razem:


Waszczykowski do dymisji!

Według informacji medialnych wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, Robert Grey, był współpracownikiem obcego wywiadu. Potwierdzenie tych informacji będzie oznaczało ogromną kompromitację rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Już sprawa TTIP i CETA pokazała, że szumne deklaracje rządu PiS o dążeniu do suwerennej polityki nie mają żadnych podstaw w rzeczywistości. PiS od dawna prowadzi politykę na kolanach, pod dyktando obcych mocarstw. Agent obcych służb na stanowisku wiceministra to kolejny symbol bankructwa polityki międzynarodowej ministra Waszczykowskiego.

Opinia publiczna ma prawo do pełnej informacji o powiązaniach członków rządu ze służbami innych państw. Dlatego domagamy się wyjaśnień ze strony ministerstwa, jaki charakter miała współpraca ministra Greya z tajnymi służbami Stanów Zjednoczonych. Domagamy się niezwłocznej odpowiedzi na pytania:

– Jaką wiedzę mają polskie służby na temat przeszłości ministra Greya?
– Czy minister Grey brał udział w procesie podejmowania decyzji dot. obronności Polski?
– Czy minister Grey brał udział w procesie podejmowania decyzji dot. stanowiska Polski w sprawie umów TTIP i CETA?

W przypadku potwierdzenia się informacji o agenturalnej współpracy ministra Greya, oczekujemy od ministra Waszczykowskiego i szefów polskich służb, którzy dopuścili do tak znaczącej kompromitacji państwa, natychmiastowego podania się do dymisji.Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 17:57:47

Skandaliści – Piotr Ikonowicz i Olgierd Łukaszewicz (8.10.2016)

Piotr Ikonowicz:


Najlepsza reklama Ruchu Sprawiedliwości Społecznej jaka się dotąd ukazała w mediach

Skandaliści – Piotr Ikonowicz i Olgierd Łukaszewicz (8.10.2016)

Piotr Ikonowicz (stowarzyszenie Kancelaria Sprawiedliwości społecznej oraz partia Ruch Sprawiedliwości Społecznej) oraz Olgierd Łukaszewicz (aktor, prezes St…

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 17:30:48

Taka na przykład scenka: dzisiaj w Instytucie Filologii Polskiej UAM miało miejsce uroczyste wieszanie rękopisów poetów

Maja Staśko:

Taka na przykład scenka: dzisiaj w Instytucie Filologii Polskiej UAM miało miejsce uroczyste wieszanie rękopisów poetów na Ścianie Poetów. To taka ściana, którą studentki i studenci codziennie mijają w drodze z zajęć do biblioteki i bistro. Rzecz dotyczyła rękopisów Darka Foksa, Tomasza Różyckiego,…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 17:20:13

Zarząd Krajowy partii Razem komentuje najnowsze informacje na temat zarzutów sta

Zarząd Krajowy partii Razem komentuje najnowsze informacje na temat zarzutów stawianych Józefowi Piniorowi, który uważa je za „absurdalne”. Wrocławski okręg Razem również ma nadzieję, że proces legendy pierwszej „Solidarności” będzie przeprowadzony w sposób rzetelny i uczciwy.

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 15:26:34

Obejrzyj 98. rocznica wywalczenia praw wyborczych przez kobiety


Monika Kamrowska i Karolina Haska na pomorskich obchodach 98. rocznicy wywalczenia przez kobiety praw wyborczych zachęcają kobiety do udziału w polityce.


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 15:20:45

Z informacji przekazanych dziś przez obrońcę wynika, że Józef Pinior nie przyzna

Razem:


Z informacji przekazanych dziś przez obrońcę wynika, że Józef Pinior nie przyznaje się do winy, a zarzuty przedstawione przez prokuraturę uważa za absurdalne.

Dotychczasowa postawa Józefa Piniora – legendy pierwszej „Solidarności”, więźnia politycznego w czasach PRL, jedynego polskiego polityka bezkompromisowo walczącego o wyjaśnienie sprawy tajnych więzień CIA w Polsce – nie daje nam podstaw do wątpienia w prawdziwość jego twierdzeń i uczciwość działania.

Mamy nadzieję, że będzie miał możliwość udowodnienia ich w rzetelnym procesie.

Zarząd Krajowy partii Razem


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 15:07:52

Wczoraj w nocy Sejm głosował nad ograniczeniem naszego prawa do organizowania zg

Razem:


Wczoraj w nocy Sejm głosował nad ograniczeniem naszego prawa do organizowania zgromadzeń. Pierwszeństwo będą miały te zgromadzenia, które są organizowane przez władzę albo kościoły i związki wyznaniowe (czyli przede wszystkim przez Kościół rzymskokatolicki). Następne w kolejności będą wydarzenia, które są organizowane „cyklicznie”, w sprawach „uczczenia doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. O tym, jakie wydarzenia są wystarczająco doniosłe i istotne będzie decydował wojewoda, czyli namiestnik rządu na województwo – i od jego decyzji praktycznie nie będzie można się odwołać.

Wolność zgromadzeń umożliwia obywatelom i obywatelkom czynne uczestnictwo w debacie publicznej codziennie, nie tylko w dniu wyborów. Według obowiązującego prawa, żeby wyrazić swoje poglądy w ten sposób, nie trzeba sprawować żadnej funkcji, nie potrzeba znajomości wśród dziennikarzy – wystarczy zwołać ludzi i zgłosić taką chęć.

PiS stara się mocą ustawy uprzywilejować demonstracje, które sam organizuje, albo które są organizowane przez bliski mu kościół i nacjonalistów. Rząd i większość sejmowa chcą w ten sposób złamać fundamentalną zasadę równości wobec prawa. Podaj dalej, poinformuj znajomych!

[Grafika: Na górze jest tytuł małymi literami i pogrubioną czcionką: „Moje zgromadzenie jest najmojsze”. Pod nim jest podtytuł: „czyli hierarchia w nowym prawie do zgromadzeń”. Pod nimi jest grafika w kształcie piramidy, składająca się z 4 segmentów. Na samym dole piramidy jest fragment zdjęcia przedstawiającego wyświetlony na ścianie Kancelarii Premiera napis „Czas na publikację!”. Kolejny segment, wyżej, to fragment zdjęcia z demonstracji Czarnego Protestu. Obok tych dwóch segmentów, z prawej, jest napis: „obywatele i obywatelki”. Kolejnym, jeszcze wyższym segmentem, jest zdjęcie z Marszu Niepodległości, przedstawiającego kilka zamaskowanych osób z racą. Napis obok brzmi: „Wydarzenia „cykliczne”, np. Marsz Niepodległości”. Na szczycie piramidy znajduje się ostatni segment, którym jest zdjęcie biskupa Antoniego Dydycza i ministra Jana Szyszki – obaj są roześmiani i siedzą w środku karocy. Obok jest napis: „rząd, władze i Kościół katolicki”.]Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 12:34:34

Wraz z Razem Grójec i Piaseczno oraz Razem Radom apelujemy do samorządów w Wars

Wraz z Razem Grójec i Piaseczno oraz Razem Radom apelujemy do samorządów w Warszawie i całym województwie o podjęcie działań i zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym.

Wg badania z 2015 roku w Polsce jest ponad 36 tysięcy osób bezdomnych, z czego ponad 4,5 tysiąca w województwie mazowieckim. 1/4 z nich przebywa poza placówkami instytucjonalnymi (schroniska, noclegownie). Nadchodząca zima to najbardziej niebezpieczny dla nich okres. Mrozy i złe warunki atmosferyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Nie możemy jako wspólnoty lokalne pozostawiać osób bezdomnych bez pomocy.

Wzywamy do:
– Udostępnienia miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą się schronić przed mrozem, nie tylko w nocy, ale również w dzień. Stworzenie całodobowych ogrzewalni uchroni osoby bezdomne przed śmiercią.
– Wsparcia dla organizacji społecznych, które zajmują się dystrybucją ciepłych posiłków i odzieży dla bezdomnych.
– Zorganizowania łaźni dla bezdomnych z punktami medycznymi, pralniami oraz z magazynami odzieży.
– Zapewnienia możliwości skorzystania z opieki medycznej w schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach.
– Skierowania patroli straży miejskiej i policji w miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni.
– Przeprowadzenia akcji informacyjnej dla mieszkańców (plakaty, komunikaty w komunikacji miejskiej) z podaniem adresów i telefonów instytucji, które można powiadomić o konieczności interwencji.

Nie pozwólmy by kolejny rok docierały do nas tragiczne informacje o zmarłych z wychłodzenia osobach bezdomnych.

[Grafika: w tle zaśnieżony krajobraz. Na śniegu odbija się światło rzucane z okna zamkniętego domu. Tło w kolorze zielono-niebieskim. Od góry, białymi literami widnieje tekst: "Nie przechodź obojętnie obok osób bezdomnych. Pomóż im i niezwłocznie powiadom o potrzebie interwencji instytucje: 112 – telefon alarmowy, 986 – straż miejsca, 987 – wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niska temperatura to dla nich śmiertelne zagrożenie!" Na dole grafiki znajduje się adres fb.com/RazemwWarszawie oraz logotyp "Warszawa Razem".]


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 11:50:01

Największą tajemnicą polskiej polityki wschodniej jest jej brak

Łukasz Najder:

wesolutko. świetna rozmowa.

"W Polsce eksperci to głównie młodzi ludzie, czystej wody teoretycy, absolwenci stosunków międzynarodowych czy politologii, bez praktyki, bez doświadczenia w dyplomacji, służbach, biznesie, słowem – w realu, za to bardzo dobrzy w pisaniu planów na dziesięciolecia. Gorzej idzie im pisanie planów na miesiące i lata. Do tego środowisko jest źle finansowane i prezentuje niemały niestety poziom konformizmu – teraz np. nagle odkrywa inklinacje neoendeckie".

[…]

"Minister Sikorski lubił opowiadać o nowoczesnym zarządzaniu, a sparaliżował resort. Obecnie Polska dyplomacja przypomina nieco koncept, którym Julia Latynina opisała kiedyś rządy w Rosji: osoby mające władze cierpią otóż na „impotencję omnipotencji”, tzn. gromadzą tak wiele osobistej władzy, że nie mogą nic z nią zrobić".

[…]

"Ze strategią Giedroyciowską – co do zasady słuszną – jest pewien problem. Otóż jej autorem jest tyleż wybitny człowiek, co i „polski pan”. Problem polega na tym, że wykonawcy jego pomysłu uznali, że czas, byśmy byli „dobrym panem”. A problem nie w tym, żeby być dobrym czy złym, tylko żeby przestać być panem.

Dobry „polski Pan” ma ochotę Ukraińców czy Białorusinów, dla ich dobra oczywiście, cywilizować, być im pomocą i pomostem, ale nie zauważa, że oni sobie tego po prostu nie życzą.

Ukraińcy, jak lecą na Zachód, to nawet nie tankują w Polsce. Rosjanie w zasadzie nas nie zauważają, a z kolei do Białorusinów mamy rodzaj emocjonalnej pretensji…

Mamy pretensje, że „nie dojrzeli, by walczyć o demokrację”. To jest wielki grzech polskiego środowiska eksperckiego i elit opiniotwórczych. Mam czasem wrażenie, że łatwość przechodzenia na stanowiska około-endeckie wynika, poza oczywistym konformizmem, również i z tego, że dla wielu Wschód okazał się rozczarowaniem. A wystarczyło nie mieć do niego emocjonalnego stosunku".

[…]

"[…] miesiąc po katastrofie p.o. prezydenta Bronisław Komorowski był w Moskwie. 36 godzin przedtem, zanim znalazł się na Białorusi, a konkretnie w Witebsku, skąd miał lecieć z powrotem do Polski, zadzwonił do mnie wiceminister spraw zagranicznych Białorusi. Z pytaniem, czy ja coś wiem, że Polski prezydent będzie na terytorium Białorusi, bo dowiedział się czegoś takiego od Rosjan. Po prostu kancelaria prezydenta zapomniała, że Witebsk jest w innym kraju niż Rosja, w związku z czym zapomniała poinformować polską ambasadę… To może tyle na temat wniosków z katastrofy".

[…]

"Z polskiego samolotu z Donaldem Tuskiem wysypały się młode panie z Centrum Informacyjnego Rządu, a Rosjanie przysłali departament prawno-traktatowy, patomorfologów i prawników od prawa lotniczego.

Game over, bo oni byli przygotowani profesjonalnie, a my robiliśmy pospolite ruszenie".

[…]

"Świetnie ilustruje problem nagranie, jak Barack Obama chce otworzyć drzwi i wysiąść z samochodu. Szef jego ochrony wykonuje gest ręką i prezydent odchyla się z powrotem na siedzenie. Bo prezydent USA rozumie, że wprawdzie jest najpotężniejszym politykiem świata i ma guzik atomowy, ale to nie on decyduje, kiedy w jego limuzynie otwierają się drzwi. A u nas jest: jak ja chce wysiąść, to pan ma mi otworzyć!".

Największą tajemnicą polskiej polityki wschodniej jest jej brak

O rosyjsko-amerykańskim handlu Ukrainą, prowizorce polskiej dyplomacji i kłamstwach smoleńskich.

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 09:59:28

Zmiana bez zmiany

Piotr Ikonowicz:


Zmiana bez zmiany

Przepraszam wszystkich, że wprowadziłem w błąd. Sam jednak byłem w błędzie. Sądziłem, że najubożsi zyskiwać będą miesięcznie kwoty, które zyskają w skali rocznej. W głowie mi się nie mieściło, że można się chwalić tak małą, a nie dobrą zmianą. Za wcześnie się ucieszyłem. Szkoda, że nie miałem racji.

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 09:35:39

Gdynia nie będzie dofinansowała zabiegów in vitro parom pragnącym założyć rodzin

Razem Pomorze:


Gdynia nie będzie dofinansowała zabiegów in vitro parom pragnącym założyć rodzinę. O nieudzieleniu pomocy osobom borykającym się z niepłodnością zadecydowały na ostatniej sesji Rady Miasta głosy radnych Samorządności Wojciecha Szczurka.

Według danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, trudności z zajściem w ciążę doświadcza ok. 1,5 miliona par w wieku prokreacyjnym. Rocznie około 40 tysięcy z nich będzie wymagać zaawansowanej metody leczenia niepłodności, czyli in vitro. Jej koszt oscyluje wokół 12 tys. zł za pełny cykl, co stanowi poważną barierę ekonomiczną. Co ważne, niepłodność to nie tylko ryzyko bezdzietności, ale także zagrożenie problemami psychicznymi i społecznymi – ponad połowa par doświadczających niepłodności trwającej dłużej niż dwa lata mierzy się z depresją, wycofuje się z życia towarzyskiego i rodzinnego bądź doświadcza trudności w pracy.

Rządowy projekt leczenia niepłodności zakończyła partia PiS. Część samorządów, w tym gdański, postanowiła wyręczyć rząd i wspomóc pary w tak trudnej dla nich sytuacji. Radni Samorządności odmówili pomocy Gdyniankom i Gdynianom.

———————————————————————–

Karta praw reprodukcyjnych partii Razem:
➜ http://partiarazem.pl/stanowiska/karta-praw-reprodukcyjnych/

#Gdynia #invitro


Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 08:52:17

Pogrzeb mojego Taty Wiesława Lemańskiego odbędzie się jutro (czwartek) na Cmentarzu „Srebrzysko” w Gdańsku.

Pogrzeb mojego Taty Wiesława Lemańskiego odbędzie się jutro (czwartek) na Cmentarzu „Srebrzysko” w Gdańsku.
O godz. 12.15 odprawiona zostanie Msza Św. w Nowej Kaplicy przy ul. Srebrniki 14.
O godz. 13.00 prochy Taty zostaną wyprowadzone z kaplicy, odprowadzone i pożegnane w miejscu spoczynku.

Źródło
Opublikowano: 2016-11-30 08:02:35

Choć robi się coraz zimniej, w sercach ciągle gorąco, a zapał nie gaśnie. Wczoraj razem z Dobrzeniem Wielkim blokowaliśm


Choć robi się coraz zimniej, w sercach ciągle gorąco, a zapał nie gaśnie. Wczoraj razem z Dobrzeniem Wielkim blokowaliśmy obwodnicę, a przed nami kolejne akcje, w których bierzemy udział.

Jeszcze się zdziwicie, jak wiele wspólnie możemy wygrać!
Źródło
Opublikowano: 2016-11-29 22:08:10

Do katalogu „PRL-bis przedstawia PiS” dodajemy represje polityczne za działalnoś

Do katalogu „PRL-bis przedstawia PiS” dodajemy represje polityczne za działalność związkową. Ktoś coś jeszcze o prospołecznym wymiarze dobrej zmiany?

Pawel Soltys był do wczoraj dziennikarzem ekonomicznym Trójka – Program 3 Polskiego Radia. Był też przewodniczącym Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia. Walczył z łamaniem praw pracowniczych przez nowy, PiS-owski zarząd Polskiego Radia i z…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2016-11-29 21:28:08

98 LAT GŁOSUJEMY RAZEM!

98 LAT GŁOSUJEMY RAZEM!

Z okazji 98 rocznicy wywalczenia przez przez polskie kobiety prawa głosu partia Razem wydała e-book „Sprawa kobieca” Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. To trzeci e-book w serii „Biblioteka Razem”.

Link do publikacji:

http://partiarazem.pl/…/98-rocznica-wywalczenia-kobiety-pr…/

[Grafika przedstawia Kazimierę Bujwidową na karminowym tle. Po lewej stronie napis: "Kobieta raz obudzona, nie cofnie się z drogi i należne w społeczeństwie stanowisko zdobędzie.Walczy o prawo oświaty, o poprawę ekonomicznych warunków bytu, o prawo miłości, o prawo macierzyństwa, o prawo rozporządzania swoją osobą i decydowania o swoim losie, słowem: o swobodę rozwoju, o wolność istnienia." Kazimiera Bujwidowa, Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna, 1909 r]


Źródło
Opublikowano: 2016-11-29 18:15:02