Czas skończyć z rzezią koni!

Choć w Polsce ze względów kulturowych nie jada się koni, nasz kraj jest rzeźnią Europy. Uważamy, że to niezgodne z wielowiekową polską tradycją, w której koń służył człowiekowi pomocą i towarzyszył mu w zakresie podobnym jak pies.

Razem postuluje wykreślenie koni z listy zwierząt rzeźnych oraz zmianę statusu konia na zwierzę towarzyszące człowiekowi!

Wyrażamy szczególnie głęboki sprzeciw wobec niehumanitarnych warunków, w jakich odbywa się długodystansowy transport tych zwierząt. Pozbawione wody i pokarmu konie często nie przeżywają nawet podróży.

Jednocześnie wyrażamy nasze poparcie dla ogólnopolskich protestów organizacji działających na rzecz zwierząt przeciwko targom koni organizowanym 5 i 6 marca 2017 w Skaryszewie.

www.partiarazem.pl

[Grafika: Zdjęcie w tle przedstawia młodego konia na łące. Nagłówek głosi: "Koniec rzezi koni". Poniżej zamieszczono tekst o następującej treści: "Chcemy wykreślenia koni z listy zwierząt rzeźnych. Najwyższy czas, by konie – tak jak koty i psy – uzyskały status zwierzęcia towarzyszącego człowiekowi".]


Źródło
Opublikowano: 2017-03-04 20:15:52