Polska jest jednym z niewielu krajów w UE, w których praktycznie nie istnieje dofinansowanie regionalnej komunikacji autobusowej. Skutki znamy wszyscy: z dala od metropolii autobusy kursują rzadko, a do wielu obszarów wiejskich po prostu nie da się dotrzeć. Razem skończy z systemem, w którym osoby, których nie stać na samochód, nie mogą normalnie dotrzeć do pracy, przychodni lekarskiej czy urzędu. Wprowadzimy obowiązek utrzymywania określonej minimalnej liczby kursów do każdej wsi sołeckiej. System transportowy zostanie uzupełniony, a na obszarach o małej gęstości zaludnienia rozwiniemy sieć połączeń realizowanych mniejszymi pojazdami.

www.partiarazem.pl

[Grafika: W tle znajduje się zdjęcie wiejskiej drogi, przy której stoi zdezelowany przystanek autobusowy. Nagłówek głosi: "Dojazd do pracy nie tylko dla wybranych". Poniżej zamieszczono tekst o następującej treści: "Tysiące wsi w Polsce nie mają dostępu do komunikacji publicznej. / Czas zainwestować w komunikację poza wielkimi miastami! Możliwość dojazdu do szpitala czy urzędu – to nie może być luksus dostępny tylko dla wybranych".]


Źródło
Opublikowano: 2017-03-11 19:59:32