"Wspólnota przyniosła Europie pokój. Pozwoliła zbudować drogi i mosty łączące Warszawę z Berlinem, Paryżem i Lizboną. Potrzebowaliśmy zjednoczonej Europy wtedy, gdy wstępowaliśmy do Unii, i potrzebujemy jej nadal. Potrzebujemy Unii, bo w świecie, w którym korporacje są potężniejsze od państw narodowych, tylko współpracując możemy obronić sprawiedliwość społeczną i demokrację" – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich.


Źródło
Opublikowano: 2017-03-25 17:02:00