Sejm zajmie się dziś absurdalnym projektem uchwały o objawieniach fatimskich. Z jego treści dowiedzieć się można, że "ludziom do szczęścia tak naprawdę potrzebny jest tylko wszechmocny Bóg", a tajemnice fatimskie mają dziś ogromne znaczenie "ze względu na obecną sytuację geopolityczną Polski". Posłowie najwyraźniej zapomnieli, że Polska nie jest państwem wyznaniowym!

Razem domaga się, by w Polsce wreszcie została wprowadzona w życie zasada świeckości państwa. Wszystkie związki religijne powinny być traktowane równo. Właśnie dlatego skończymy z uprzywilejowaną pozycją Kościoła Katolickiego i niedemokratycznym wpływem instytucji religijnych na polskie prawo. Zadbamy o świecki charakter edukacji i zapewnimy zgodność programów nauczania z wiedzą naukową. Katecheza jest zadaniem związków religijnych – powinna być więc finansowana z ich własnych środków, a nie budżetu państwa! Wykreślimy z Kodeksu karnego archaiczny przepis o obrazie uczuć religijnych. W jego miejsce wprowadzimy realną ochronę osób wierzących i niewierzących przed dyskryminacją i przestępstwami nienawiści. Zadbamy o bezstronność instytucji publicznych. Zlikwidujemy klauzulę sumienia – lekarz nie ma prawa odmówić pacjentom leczenia!

Pełna treść naszego stanowiska na temat świeckiego państwa: http://partiarazem.pl/stanowiska/swieckie-panstwo/

[Grafika: Na białym tle znajduje się fioletowy napis: "Posłom i posłankom obradującym dziś nad uchwałą o objawieniach fatimskich przypominamy: / Żyjemy w Rzeczypospolitej Polskiej, a nie w Katolickim Państwie Narodu Polskiego". Pod tekstem znajduje się wizerunek orła białego.]


Źródło
Opublikowano: 2017-04-05 12:51:49