Ryszard Petru będzie dziś kolejny raz przekonywać wyborców, że jest nowoczesny. Ale po dwóch latach obecności Nowoczesna w Sejmie trudno znaleźć wyraźne różnice pomiędzy nim i coraz bardziej konserwatywną Platformą Obywatelską – której program gospodarczy pisze inny wierny uczeń Leszka Balcerowicza. Wielokrotnie krytykowaliśmy anachroniczne podejście Ryszarda Petru do ekonomii. Dziś chcemy dowiedzieć się jeszcze jednego: czy partia Petru w ogóle jest postępowa? Chcielibyśmy zadać Ryszardowi Petru cztery proste pytania. Wyborczynie i wyborcy, którym zależy na nowoczesnym, świeckim państwie, mają prawo wiedzieć, jakie poglądy prezentuje Nowoczesna.

Prosimy Ryszarda Petru o jasne odpowiedzi. Tym razem bez kręcenia i lawirowania.

1. Czy Nowoczesna poprze złagodzenie ustawy antyaborcyjnej, tak by – jak w innych krajach europejskich – decyzję o macierzyństwie podejmowała kobieta, a nie policjant z prokuratorem? Czy Ryszard Petru poprze projekt ustawy umożliwiającej przerywanie ciąży do 12 tygodnia?

2. Czy Nowoczesna poprze równość małżeństw i w pełni równe traktowanie par jednopłciowych?

3. Czy Nowoczesna poprze usunięcie religii z programu szkolnego?

4. Czy Nowoczesna poprze wypowiedzenie konkordatu, który uprzywilejowuje Kościół katolicki, i zastąpienie go zwykłą ustawą, podobnie jak w przypadku innych związków religijnych?

Do tej pory Nowoczesna unikała jasnych deklaracji, bądź też udzielała odpowiedzi, jakich można by się spodziewać raczej po partii konserwatywnej. W ubiegły czwartek Ryszard Petru w Telewizja WP odpowiedział przecząco na dwa pierwsze pytania. Chcemy jednak poznać oficjalne stanowisko jego partii.

Nasza odpowiedź na wszystkie te pytania jest jasna. Tak, będziemy walczyć o złagodzenie ustawy antyaborcyjnej – kobiety muszą mieć prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu. Tak, wprowadzimy równość małżeństw – pary jednopłciowe będą mogły korzystać z takich samych praw jak związki osób o odmiennej płci. Tak, wyprowadzimy religię ze szkół – katecheza nie powinna być częścią programu szkolnego. Tak, będziemy dążyć do wypowiedzenia konkordatu i zastąpienia go zwykłą ustawą regulującą stosunki pomiędzy Polską a Kościołem katolickim – podobnej do innych już istniejących ustaw dotyczących innych związków religijnych.

Nowoczesna, Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer: czekamy na odpowiedzi!

www.partiarazem.pl

[Grafika: Nagłówek głosi: "Nowoczesność: w nazwie czy w programie?". Poniżej tabelka. Na górze widnieją loga partii Nowoczesna i Razem. W kolejnych wierszach następująca treść:
– "złagodzenie ustawy antyaborcyjnej?" / Nowoczesna: ".NIE" / Razem: "TAK!";
– "pełna równość małżeństw?" / Nowoczesna: ".NIE" / Razem: "TAK!";
– "nauka w szkołach, religia w kościołach?" / Nowoczesna: "?" / Razem: "TAK!";
– "zamiast konkordatu – równość wyznań?" / Nowoczesna: "?" / Razem: "TAK!"]


Źródło
Opublikowano: 2017-05-21 12:02:33