Nie odpuszczamy. We wtorek 18 lipca ponownie protestowałyśmy pod Sądem Rejonowym w Gdyni. Niezależne sądy są mechanizmem chroniącym nas przed chciwymi władzy politykami, korupcją elit rządzących, są warunkiem koniecznym naszej wolności i uczciwych wyborów.

"Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". – Artykuł 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło
Opublikowano: 2017-07-19 11:19:37