Ustawa reprywatyzacyjna jest bezwzględnie potrzebna – jej brak pozwolił na powstanie mafii reprywatyzacyjnej i gnębienie lokatorów przez „czyścicieli kamienic”. Ale musi być to ustawa dobrze napisana!

Dlatego zgłosiliśmy uwagi do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości:

Polska pilnie potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej. Razem przypomina o tym od samego początku swojego istnienia. Brak takiej ustawy stał się przyczyną życiowych tragedii tysięcy ludzi, których nowi właściciele budynków przejętych od państwa traktowali jako „wkładkę mięsną”, której trzeba się pozbyć….

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2017-12-01 10:00:50