Fundacja "Nie lękajcie się" zaprasza na spotkanie z Arturem Nowakiem – adwokatem, współautorem książki „Żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos” poświęconej problemowi pedofilii w polskim kościele katolickim. Książka “Żeby nie było zgorszenia” pokazuje samotność ofiar, opieszałość i zaniechania organów ścigania, bezkarność sprawców (pomimo deklaracji ze strony hierarchów kościoła katolickiego) . W spotkaniu uczestniczyć będzie Marek Lisiński – założyciel fundacji, który od lat toczy nierówną walkę z watykańskim hegemonem.

Partia Razem staje po stronie ofiar przemocy seksualnej, domagając się nie tylko ukarania sprawców, ale przede wszystkim systemowych działań mających zapobiegać molestowaniu.

W przyjętym przez Radę Krajową stanowisku domagamy się m.in: skuteczności w ściganiu przestępców seksualnych będących funkcjonariuszami związków wyznaniowych – chcemy wprowadzić obowiązek informowania o podejrzeniu popełnienia czynu pedofilnego, uważamy też, że należy usunąć okres przedawnienia przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec małoletnich., Nnie zgadzamy się na to, by kościół katolicki bezkarnie odmawiałmógł odmówić przekazywania informacji na temat czynów pedofilnychpedogfilii policji czy prokuraturze. Chcemy, by ofiary pedofilii mogły domagać się zadośćuczynienia także ze strony instytucji. Postulujemy także powołanie specjalnej komisji ds. zbadania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich i opracowującej program przeciwdziałania tego typu zdarzeniom.

Więcej o naszych postulatach przeczytać możecie w “Stanowisku w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w kościele katolickim oraz pozostałych związkach wyznaniowych” zamieszczonym na naszej stronie www: http://partiarazem.pl/…/stanowisko-sprawie-wykorzystywania…/

Źródło
Opublikowano: 2018-06-21 15:36:08