Tadeusz Mincer zwrócił uwagę na problemy mieszkańców odleglejszych osiedli Wrocławia (np. Maślice, Wojnów, Zakrzów) w kontaktach z urzędami miasta. Potrzeba dojazdu do centrum generuje szereg problemów, zwłaszcza dla osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się i rodzin z małymi dziećmi. Spojrzał na problem szerzej zauważając, że odległe od mieszkańców są nie tylko urzędy, ale także żłobki, szkoły czy centra kultury. W obliczu ciągłego rozrostu miasta decentralizacji powinny podlegać nie tylko Urząd Miasta, ale wszystkie usługi publiczne.
– Dlatego też optymalne miasto powinno być przestrzenią małych odległości – podsumowuje.
Tadeusz Mincer jest radnym okręgu wrocławskiego Partii Razem, oraz kandydatem do Rady Miejskiej z komitetu Wrocław Dla Wszystkich.

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,temat-tygodnia-czy-na-…

Temat Tygodnia: Czy na osiedlach powinny powstać filie urzędu miejskiego?

Pomysł na „decentralizację urzędu miejskiego” nie jest niczym nowym. Co jakiś czas wraca propozycja, by na wrocławskich osiedlach powstały miejsca, w których mieszkańcy mogliby załatwiać sprawy urzędo

Źródło
Opublikowano: 2018-08-22 19:09:57