Startujemy w wyborach sejmikowych! W poniedziałek przedstawiliśmy nasze kandydatki w Warszawie i na Mazowszu.

Pokazaliśmy też nasze hasło kampanii sejmikowej: "Polska – wygodny dom dla wszystkich". Identyfikację wizualną, którą przedstawił Mateusz Mirys zaprojektowała graficzka i ilustratorka Maria Łepkowska.

– Jako Razem skończymy z podziałem na Polskę A i B. Przywrócimy zamknięte połączenia kolejowe pomiędzy miastami powiatowymi a Warszawą, tak aby kilka razy dziennie można było wygodnie i szybko dostać się do pracy. Tam, gdzie torów nigdy nie było – poprowadzimy połączenia autobusowe. Zadbamy o to, by mieszkańcy każdej wsi sołeckiej na Mazowszu kilka razy dziennie mogli skorzystać z autobusu w drodze do powiatowych ośrodków zdrowia, szpitali, urzędów czy sądu. Wprowadzimy także system Jeden Rozkład – Jeden Bilet, tak aby raz na zawsze skończyć z chaosem komunikacyjnym w naszym województwie – mówiła Magdalena Malińska, kandydująca do sejmiku z okręgu nr 4 – Płocka.

– Mieszkańcy niepodłączonych do sieci ciepłowniczej kamienic i domów często palą w piecach paliwem najgorszej jakości bo po prostu nie stać ich na inne. Aby ogrzać swoje mieszkania korzystają też z drogiej energii elektrycznej. To znacznie podnosi koszty życia i zwykle kończy się wpadnięciem w spiralę zadłużenia.
Wiem, jak to zmienić. Razem będzie walczyć o podłączanie budynków do sieci ciepłowniczych. Dołożymy starań, żeby istniały odpowiednie dopłaty do wymiany przestarzałych pieców. Zadbam także o termoizolację, czyli docieplenie i uszczelnienie budynków. Ciepłe mieszkanie to nasza podstawowa potrzeba, w dwudziestym pierwszym wieku nikt nie powinien marznąć wracając do swojego domu! – mówiła podczas konferencji Anna Jagodzińska, startująca z okręgu nr 3 – prawobrzeżnej Warszawy.

– Niezależnie od tego, skąd jesteśmy i w jakiej dzielnicy mieszkamy mamy podobne potrzeby: mieć bezpieczny dom, do którego wracamy bez lęku. Dlatego jako radna w sejmiku dołożę starań, by wprowadzono wojewódzką niebieską linię czynną całą dobę, tak by każda osoba doświadczająca przemocy lub będąca jej świadkiem mogła w każdej chwili znaleźć wsparcie. Zadbam także o wprowadzenie wojewódzkiego programu zapobiegania przemocy, dzięki któremu policjanci i lekarki będą umieli rozmawiać z ofiarami przemocy. Wygodna to bezpieczny dach nad głową – przekonywała Katarzyna Paprota, startująca z okręgu nr 2 – północnej części lewobrzeżnej Warszawy.

– Jako radna sejmikowa będę walczyć o wprowadzenie mazowieckiego programu finansowania miejsc w żłobkach, żeby ułatwić młodym mamom powrót do pracy. Program ten musi obejmować szkolenie opiekunów dzieci do lat 3 i zatrudnienie ich, tak, żeby można mieć pewność, że dzieci oddaje się w dobre ręce. Będę też popierać programy tworzenia żłobków i przedszkoli w miejscach pracy i na uczelniach, które zapewniają największy komfort rodzicom zostawiającym malucha pod cudzą opieką. Każdy rodzic, w każdej dzielnicy Warszawy i w każdej miejscowości na Mazowszu, musi mieć możliwość pracy ze świadomością, że jego dziecko jest bezpieczne w żłobku czy przedszkolu, które nie drenuje jego kieszeni – mówiła Julia Zimmermann, startująca z warszawskiego okręgu nr 1.

#sejmiki2018 #Warszawa #Płock #WygodnyDom


,Warszawa,,

Źródło
Opublikowano: 2018-08-29 13:18:21