Godziwe warunki pracy, wypłacane w terminie wynagrodzenie to nie "koleżeńska przysługa", ani "łaska", ani "płacenie za nic". Każde i każda z nas zna sytuację, w której pracodawca nagina relacje władzy, wymuszając uległość; kiedy czuje się bezkarny zapominając, że osoby zatrudnione również posiadają swoje prawa wynikające ze stosunku pracy.

Wszystkie i wszyscy chcemy godnie żyć. Współpracować i budować na podstawie dobrych praktyk. Tylko dzięki solidarności, organizowaniu się przeciwko wyzyskowi możemy przerwać działalność takich pracodawców jak Marcin Sławiński!

Wczoraj odbyła się pikieta solidarnościowa działaczy i działaczek związkowych oraz osób, które pracowały z Marcinem Sławińskim i tych, które się z nimi solidaryzują.

Wyborcza.pl Poznań: Paulina Korus zatrudniła się w Sugomi Sushi w połowie ubiegłego roku. Jej problemy z pracodawcą zaczęły się w lutym tego roku, gdy nie dostała pensji. W połowie marca rozwiązała umowę o pracę z powodu „ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika”.
👉http://poznan.wyborcza.pl/…/7,36001,23837951,kuchnia-wandy-…


Źródło
Opublikowano: 2018-08-30 07:31:08