Zaczynamy nowy rok szkolny! A już niedługo pójdziemy do urn wybrać nowe władze samorządowe. Czy wiecie, że także od tych wyborów (a nie tylko od wyborów parlamentarnych) zależy stan i jakość edukacji w całym naszym województwie?
Według Statutu Województwa Dolnośląskiego władze województwa powinny “inicjować działania na rzecz rozwoju i wspieranie edukacji publicznej” (par.22.pkt.6. statutu). Sejmiki i zarządy województw mogą przekazywać dotacje na prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach z terenu województwa, na przykład z zakresu edukacji seksualnej. Mogą także dotować przejazdy uczniów do szkół oraz poprawić dostępność do systemu stypendiów szkolnych. Władze województwa powinny tworzyć przestrzeń do międzyszkolnej współpracy i wymiany doświadczeń, dzięki której szkoły będą lepiej wykorzystywać swoje mocne strony. Zyskają również uczniowie i uczennice, którzy będa mieli możliwość korzystania z infrastruktury: boisk, pracowni i laboratoriów więcej niż jednej placówki. Samorząd może też sfinansować zajęcia z edukacji równościowej i wielokulturowej, tak aby wszyscy uczniowie i uczennice czuli się w szkole bezpiecznie.
Dzięki tym i podobnym działaniom dolnośląscy uczniowie i uczennice będą miały realny dostęp do edukacji na wysokim poziomie. Otworzy to przed młodzieżą możliwości rozwoju bez względu na to, w którym miejscu województwa mieszka, z jak zamożnej pochodzi rodziny, jaki ma kolor skóry, jakiej jest płci czy orientacji seksualnej.
21 października stajemy przed ważnym wyborem. Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości edukacji, zagłosuj na KW Razem w wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego.

[opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W tle grafiki jest zdjęcie stosu książek. Tekst mówi: Razem dla lepszej edukacji! Radni i radne Razem w sejmiku będą walczyć o: dotacje na przejazdy do szkół, zwiększenie środków na stypendia, tworzenie i dotowanie zajęcia dodatkowe, tworzenie przestrzeni do współpracy międzyszkolnej. W stopce widnieje napis: "21 października głosuję na Razem."]


Źródło
Opublikowano: 2018-09-04 10:00:02