Dwa tygodnie, dwie konferencje. Przedstawiamy Wam filary naszego programu samorządowego

Kampania wyborcza trwa. Spotykamy się z Wami na ulicach województwa warmińsko-mazurskiego, dożynkach, bierzemy udział w debatach, relacjonujemy wydarzenia w sieci, zapraszamy media na nasze konferencje prasowe.

W piątek 14.09.2018 pod Teatr Jaracza Olsztyn Przewodniczący Rada Opzz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko i kandydatki/kandydaci do sejmiku wojewódzkiego z Razem Małgorzata Matuszewska-Boruc (okręg nr 1), Marcin Gulczyński (okręg nr 5) oraz Ryszard Prątkowski (okręg nr 1) opowiedzieli, jak ważna jest przejrzystość i przestrzeganie zasad przy zatrudnianiu przez samorządy.

Przewodniczący Jarosław Szunejko przedstawił sytuację dotyczącą konkursu na Dyrektora Teatru Jaracza. Szczególne kontrowersje wzbudza startujący w konkursie Ryszard A., kierownik Teatru Akademickiego z Warszawy. W ostatnich dniach media donosiły o jego skandalicznych zachowaniach wobec studentek, które eksperci ocenili jako molestowanie seksualne.

Od samego początku sporu z dyrektorem Januszem Kijowskim Partia Razem wspiera załogę i związki zawodowe w teatrze. Apelowaliśmy z Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych do marszałka województwa o wysłuchanie postulatów Związku Zawodowego Pracowników Teatru.

Podczas konferencji nasze kandydatki i nasi kandydaci przedstawili postulaty na wybory samorządowe:
1⃣ Zakażemy umów śmieciowych we wszystkich instytucjach samorządowych.
2⃣ Skończymy ze zlecaniem przez samorząd usług publicznych nieuczciwym firmom. Ochroniarze czy osoby sprzątające powinny być zatrudnieni na umowach o pracę, a nie na śmieciówkach przez zewnętrzne firmy. Tam, gdzie samorząd będzie musiał korzystać z usług rynku prywatnego, wprowadzimy wymóg godnych zarobków i stabilnego zatrudnienia.
3⃣ Skończymy z rozdawaniem stanowisk w samorządzie według partyjnego klucza. Uważamy, że o tym, kto zostanie zatrudniony powinny decydować kompetencje, a nie rodzinne koneksje.
4⃣ Wprowadzimy pełną jawność płac, co ułatwi społeczną kontrolę nad wojewódzkimi wydatkami i zniechęci polityków do “kolesiostwa” przy rozdawaniu dobrze płatnych stanowisk.

21 września na nowo otwartych plantach (pod olsztyńską katedrą) mówiłyśmy i mówiliśmy o prawach kobiet. Zaprosiliśmy dziennikarzy i dziennikarki na planty, bo to właśnie dla tego miejsca olsztyński okręg Partii Razem zwrócił się do Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i Rady Miasta o nadanie imienia Wandy i Joanny Pieniężnych. Niestety, nasz wniosek nie został rozpatrzony, o czym przypomniała liderka listy w okręgu olsztyńskim – Małgorzata Matuszewska-Boruc.

W czasie konferencji Małgorzata Matuszewska-Boruc omówiła również raport Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępu do gabinetów ginekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim.
“Prawie 50 % gmin w naszym województwie nie ma poradni ginekologicznej. W gminach wiejskich ponad 8 tysięcy kobiet przypada na 1 poradnię. Radni Razem w Sejmiku Wojewódzkim skończą z tym cywilizacyjnym wykluczeniem. Dostęp do leczenia nie powinien zależeć od miejsca zamieszkania ani stanu cywilnego. Wprowadzimy też monitorowanie jakości świadczeń na oddziałach położniczych i noworodkowych. Zagwarantujemy przestrzeganie wysokich standardów okołoporodowych w jednostkach podlegających samorządowi”.

Popierasz nasze postulaty? Głosuj na nas 21 października!. Stwórzmy wygodny dom dla wszystkich!💜Źródło
Opublikowano: 2018-09-22 16:49:59