Chcemy równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym

“Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją np. nierówność płac i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna.”

To fragment ze wstępu do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W sobotę 29 września na konferencji prasowej, z udziałem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, laureatki prestiżowej nagrody magazynu “Foreign Policy” za zainicjowanie "czarnego protestu" i walkę przeciwko projektowi ustawy zakazującej aborcji” oficjalnie zapowiedziałyśmy i zapowiedzieliśmy wdrożenie karty w przyszłym samorządzie wojewódzkim.

Chcemy wcielić w życie równościowe postulaty. Uważamy, że przy podejmowaniu decyzji, które wpływają na życie lokalnej społeczności, należy brać pod uwagę perspektywę równości płci. Władze samorządowe i urzędy w swoich działaniach powinny uwzględniać doświadczenie nie tylko mężczyzn, ale i kobiet – ich potrzeby, warunki życia i pracy. Sprawimy, że organizacja pracy instytucji lokalnych będzie dostosowana do obciążeń związanych z opieką nad dziećmi i pozwoli na łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Razem o równość w życiu lokalnym! Razem dla kobiet!


Źródło
Opublikowano: 2018-10-01 18:38:29