Razem dla równości!🏳‍🌈
W województwie warmińsko-mazurskim mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób nieheteronormatywnych. Część z nich wyjeżdża do większych miast, licząc na lepsze warunki życia. Polska, jako drugi najbardziej homofobiczny kraj w Unii Europejskiej, nie jest niestety spokojnym miejscem do życia dla osób LGBT+.

“Sytuacja osób LGBT+ w Polsce to temat, od którego próbuje się uciekać na każdej płaszczyźnie. Najlepiej żeby nie istnieli. Każdego dnia doświadczają dyskryminacji, czy to w miejsu pracy czy zwyczajnie na ulicy w trakcie spaceru ze swoim/swoją partnerem/partnerką. Polski system sprawiedliwości nie zapewnia im bezpieczeństwa, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Popieram inicjowanie kolejnych Marszów Równości w każdym województwie, niedługo również w Olsztynie. 6 października odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne, na które się wybieram i serdecznie zapraszam wszystkich, którym temat równości jest równie bliski.” Magdalena Rutkowska, kandydatka nr 1, listy okręgu nr 5.

Partia Razem stanowczo sprzeciwia się ograniczaniu praw i wolności osób ze względu na orientację seksualną, co nadal ma miejsce w działaniach polskich instytucji państwowych, w miejscach pracy, placówkach edukacyjnych oraz relacjach społecznych. Państwo musi dołożyć należytej staranności, by zasada równego traktowania była respektowana!
Jednym ze sposobów zapewnienia równości osobom LGBT+ jest umożliwienie zawarcia małżeństw. Umożliwi to korzystanie z szeregu praw i wolności obecnie zarezerwowanych dla rodzin heteroseksualnych, w tym:
prawa do posiadania wspólnego majątku i swobodnego dysponowania nim,
prawa do wspólnego rozliczania się z dochodów,
możliwości objęcia współmałżonki lub współmałżonka
ubezpieczeniem zdrowotnym czy wspólnego korzystania z ubezpieczenia społecznego,
adopcji dzieci, niespokrewnionych lub pozostających już wcześniej pod opieką współmałżonków,
rozwiązania związku w sposób zapewniający sprawiedliwy podział majątku, uzyskanie alimentów oraz utrzymania kontaktów z dziećmi, które wcześniej pozostawały pod opieką współmałżonków,
możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia współmałżonki lub współmałżonka,
uzyskania obywatelstwa polskiego dla współmałżonki lub współmałżonka będących obywatelami innego kraju lub pozbawionych obywatelstwa.

Warmia i Mazury – wygodny dom dla wszystkich! 💜


Źródło
Opublikowano: 2018-10-04 10:00:00