Chcemy poprawić los osób wykluczonych i niesamodzielnych Razem dla równości i godności w życiu lokalnym!

Wczoraj odbyło się spotkanie wyborcze Razem w Jezioranach. Mieszkanki i mieszkańcy tego warmińskiego miasteczka mieli możliwość poznać i porozmawiać z liderką naszej listy, z okręgu nr 1⃣ do Sejmiku Województwa Małgorzata Matuszewska-Boruc. Rozmawialiśmy o postulatach na funkcjonowanie samorządu, w tym o naszym głównym postulacie – “autobusie do każdej wsi sołeckiej”.

Dużą część spotkania poświęciliśmy na rozmowę o polityce społecznej i wsparciu samorządu dla osób najbardziej potrzebujących. Małgorzata sama jest osobą z niepełnosprawnością, która pomimo swojej choroby jest bardzo aktywna politycznie – zawsze staje w obronie osób słabszych i wykluczonych. Sama też zajmuje się swoim chorym mężem oraz opiekuje 93-letnią teściową.

”Interesuję się losem ludzi wykluczonych i niesamodzielnych. Jako osoba z niepełnosprawnością i seniorka widzę jak mało uwagi Polska i samorząd przykłada pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Powinniśmy doprowadzić do zmian w polityce społecznej i opiekuńczej. Samorząd może tworzyć Dzienne Domy Opieki dla osób starszych i niesamodzielnych.”

W nowym samorządzie:

1⃣ Sfinansujemy wojewódzkie programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej;
2⃣ Wprowadzimy darmowe przejazdy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów;
3⃣ Wyrównamy bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej;
4⃣ Zwiększymy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami;
5⃣ Stworzymy samorządowe Domy Dziennej Opieki dla osób starszych i niesamodzielnych;
6⃣ Przeprowadzimy lokalne pilotaże bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Warmia i Mazury – wygodny dom dla wszystkich!💜


Źródło
Opublikowano: 2018-10-05 13:30:02