Razem o godny samorząd, który dba o warunki pracy

Jednym z największych problemów naszego regionu jest exodus tysięcy mieszkanek i mieszkańców Warmii i Mazur. Z powodów ekonomicznych zmuszeni są emigrować za pracą do większych miast lub za granicę. Każdy ma wśród swoich znajomych i rodziny osoby, które musiały wyjechać za granicę, bo nie stworzono im szansy na dobre życie z porządnymi usługami społecznymi i stabilnymi miejscami pracy.

Naszym głównym celem w nadchodzących wyborach jest stworzenie tym osobom możliwości do samorozwoju, pracy i zakładania rodziny. O realizację tych postulatów dbać będzie Grzegorz Markoń, lider naszej listy w okręgu nr 4 obejmującym powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski i kętrzyński.

Chcę by państwo i samorząd dawały przykład dobrych miejsc i warunków pracy. Województwo, powiat i gmina powinny dbać o zatrudnianie na umowę o pracę. Pensje wypłacane przez samorząd muszą gwarantować pokrycie realnych kosztów utrzymania. Równomierny rozwój naszej małej ojczyzny zagwarantuje przeniesienie części instytucji szczebla wojewódzkiego do mniejszych miejscowości, w tym do Ełku.

W przyszłym samorządzie wojewódzkim zadbamy by:
nie było śmieciowych umów o pracę w samorządach;
pensje wypłacane przez samorząd umożliwiały stabilne i godne życie;
urzędy nie zlecały swoich zadań firmom zewnętrznym;
skończyła się patologiczna sytuacja zatrudniania radnych i ich rodzin w zarządach spółek wojewódzkich;
w naszym regionie ruszyły pilotażowe programy gwarancji zatrudnienia;
część instytucji szczebla wojewódzkiego została przeniesiona do mniejszych miejscowości.

Warmia i Mazury – wygodny dom dla wszystkich


Źródło
Opublikowano: 2018-10-06 17:25:55