Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym stanowiskiem Razem w sprawie świeckiego państwa. Fragment stanowiska:

"Świeckie państwo powinno działać w oparciu o prawa człowieka, zasadę równości i tolerancji, a także realizując świecką edukację i prowadząc politykę publiczną opartą na faktach i wiedzy zdobytej dzięki nauce. Świeckie państwo tworzy przestrzeń do wyrażania poglądów religijnych i niereligijnych, daje także obywatelkom i obywatelom prawo do nieujawniania swojego światopoglądu, gwarantuje wolność słowa i wyrazu artystycznego oraz nie wywodzi tworzonych norm prawnych z doktryn religijnych".

Całość stanowiska:
➡️ http://partiarazem.pl/2017/02/swieckie-panstwo/


Źródło
Opublikowano: 2018-10-07 12:43:32