Warmia i Mazury – wygodny dom dla wszystkich

Nasze listy wyborcze tworzą osoby z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nie chcemy by wizja rozwoju naszego regionu decydowana była tylko w większych miastach z pominięciem terenów wiejskich lub małych miejscowości.

Właśnie z takiego małego miasta – Pieniężna pochodzi Jolanta Gaudyńska, numer dwa na liście Razem w wyborach sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z okręgu nr 3⃣ obejmującego miasto Elbląg oraz powiaty elbląski (ziemski), braniewski, bartoszycki i lidzbarski.

Jola skutki wycofywania się Państwa z polski powiatowej odczuwa na co dzień. Mimo, że jej rodzinna miejscowość leży zaledwie 35 kilometrów od najbliższego powiatowego miasta – Lidzbarka Warmińskiego – nie ma między nimi żadnego połączenia transportem publicznym!

"Koniec podziału na Polskę A i B. Na wsiach państwo wycofuje się z finansowania szkół, ośrodków kultury, punktów opieki medycznej i transportu. W wyniku emigracji tereny te tracą ok. 25% mieszkańców. Będziemy przywracać połączenia autobusowe do każdej wsi sołeckiej, stworzymy programy gwarantujące dojazd specjalistów do przychodni, wstrzymamy likwidacje szkół, przeniesiemy część urzędów centralnych do poszczególnych regionów. Na celu ma to zmniejszenie wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania".

W wyborach 21 października zagłosuj na Razem


Źródło
Opublikowano: 2018-10-07 18:00:02