Zdrowie na wyciągnięcie ręki💊

Dziś podczas konferencji prasowej zaprezentowaliśmy kolejną część programu samorządowego Razem odnośnie polityki zdrowotnej. Przed, podlegającym pod Sejmik Województwa, Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie o naszych propozycjach opowiedzieli liderzy listy w okręgu nr 1 obejmującym Olsztyn oraz powiat Olsztyński.

Małgorzata Matuszewska-Boruc, nr 1⃣ na liście, poinformowała, że nieprzypadkowo spotykamy się pod tym szpitalem, ponieważ w nim trwa między pielęgniarkami z Ogólnopolskiego Porozumienia Pielęgniarek i Położnych a dyrekcją szpitala. Pielęgniarki i położne wielokrotnie zwracały uwagę na przykłady mobbingu oraz łamania prawa pracy. Niestety, mimo wielokrotnych wezwań strony związkowej, Marszałek Województwa ciągle nie potrafi rozwiązać sytuacji. Małgorzata Matuszewska-Boruc przypomniała również o udziale lokalnych struktur Razem w rozwiązaniu poprzedniego konfliktu w 2016 roku.
Następnie pokrótce przedstawiła postulaty, na których Razem chce się skupić, a mianowicie wprowadzenie bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach podstawowych, zatrudnienie higienistek w każdej szkole, wprowadzenie samorządowego programu profilaktyki otyłości, wad postawy i próchnicy, a także wprowadzenia do szkół dostępnych dla wszystkich zajęć dodatkowych.

Bartosz Grucela, nr 2⃣ na liście, przedstawił część programu poświęconą wsparciu dla par, które planują posiadanie dziecka, a także zapewnieniu godnej opieki ginekologiczno-położniczej. Przywołał ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli odnośnie takiej opieki w Polsce. Dla naszego województwa jest on szczególnie alarmujący. W blisko 56 gminach nie ma żadnego gabinetu świadczącego usługi ginekologiczno-położnicze! Średnio na Warmii i Mazurach, na terenach wiejskich, na 1 gabinet przypada ponad 8 tysięcy pacjentek, gdy w gminach miejskich są to 4 tysiące. Tą wielką dysproporcję w przyszłym samorządzie chce zmienić Razem.
Poza tym wprowadzimy program bezpłatnego i powszechnego leczenia niepłodności metodą in vitro, wprowadzimy bezpłatne badania prenatalne i zagwarantujemy pełną refundację szczepień, w tym tych na HPV i grypę.

Więcej o naszych postulatach odnośnie zdrowia znajdziecie w pierwszym komentarzu.

Razem o godna opiekę zdrowotną


Źródło
Opublikowano: 2018-10-15 20:00:01