Chcemy dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wczoraj wzięliśmy udział w debacie przedwyborczą organizowaną przez Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Wydarzenie skupiło się na omówieniu pomysłów poszczególnych komitetów na organizację współpracę samorządu z NGO’sami, zwiększenie ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, a także wizja rozwoju współpracy na linii samorząd-NGO w przyszłości.

Razem w debacie reprezentował Ryszard Prątkowski, działacz pierwszej Solidarności, wieloletni związkowiec, a od 20 lat współtwórca i wieloletni przewodniczący stowarzyszenia Kołodrom Olsztyn. “W Razem uważamy że rozwój sektora pozarządowego ma olbrzymie znaczenie w dobie szybkiego wzrostu wydajności pracy spowodowanej robotyzacją, komputeryzacją i automatyzacją. W przyszłości będzie to skutkować wzrostem ilości osób pozostających bez pracy. Dla tych ludzi trzeba znaleźć zatrudnienie i jako partia chcemy to zrobić wykorzystując sektor pozarządowy. Potrzebne na to będą na pewno większe nakłady finansowe. ilość pieniędzy. W swym programie gospodarczym postulujemy między innymi wprowadzenie wynagrodzenia gwarantowanego i część środków z niego skierowalibyśmy do stowarzyszeń i fundacji aby za ich pośrednictwem przygotować godne miejsca pracy.

Podczas dyskusji Ryszard zaproponował również:
Powołanie inkubatora organizacji pozarządowych, w którym każda nowa organizacja mogłaby znaleźć lokum oraz pomoc w zakresie księgowym, prawnym czy w pisaniu wniosków o granty.
Przesunięcie części środków finansowych przeznaczonych na niekończące się szkolenia organizacji pozarządowych na ich działalność statutową.
Ustabilizowanie pracy sektora pozarządowego poprzez zwiększenie ilości kierowanych do niego środków finansowych oraz wydłużenie okresu trwania poszczególnych grantów
Wprowadzenie wymogu godziwych wynagrodzeń w sektorze pozarządowymi
Poprawę jakości wykonywanych przez sektor pozarządowy usług .

Polska – wygodny dom. Dla wszystkich Razem – lista nr 6 do sejmików wojewódzkich w całej Polsce. 💜Źródło
Opublikowano: 2018-10-16 13:00:00