Nie ma Pomorza bez Kaszub!

W Pomorskiem nie zapominamy o Kaszubach i Kaszubkach i nasz przekaz kierujemy także do nich:

Zbiérny transpòrt mùszi bëc wszãdze przistãpny. Më do kòżdégò gardu a szôłtësczi wsë doprowadzymë aùtobùsë. Jachanié do ùrządu, dochtora czë na rehabilitacjã mùszi bëc wigódné a bezpieczné.

Dostosëjemë…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2018-10-18 20:56:28