W środę 7 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu dyskusyjnym Gdynia: Polska średnich miast. Organizatorami tego cyklu rozmów z przedstawicielami środowisk progresywnych w małych i średnich ośrodkach miejskich są Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

Rozmawialiśmy o Gdyni, mniejszych miejscowościach w aglomeracji Trójmiejskiej oraz o doświadczeniach płynących ze Słupska. Panelistami byli Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju, Marek Rutka ekonomista z Instytutu Myśli Demokratycznej oraz przedstawiciel Razem i Marzę o Gdyni Łukasz Kowalczuk. Debatę moderował Michał Syska z OMS im. F. Lassalle’a.

Głównymi tematami było wyludnianie się mniejszych ośrodków, starzenie się mieszkańców, brak zrównoważonej polityki transportowej i zaniedbania w polityce mieszkaniowej. Transport publiczny nie powinien być traktowany jedynie jako usługa socjalna dla dzieci, osób starszych i nieuprzywilejowanych. Powinien być wygodną usługą dla wszystkich i narzędziem kreowania przyjaznego miasta. Polityka mieszkaniowa nie powinna być traktowana jako obciążenie, ale jako narzędzie sprzyjające stabilności społecznej, służące zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mniej zamożnych oraz wspomaganiu powstawania klasy średniej. W dyskusji przywoływano przykład Wiednia, który jest podziwianym wzorem ciągłości mądrej polityki mieszkaniowej na przestrzeni niemal stu lat. Gdynia niestety ma za sobą wiele lat zaniedbań. Przykładem problemu, z którym miasto nie potrafiło sobie poradzić od powstania jest sytuacja na Wzgórza Orlicz-Dreszera.

Dużo powiedziano o odwadze, odpowiedzialności polityczek i polityków miejskich oraz współdecydowaniu mieszkańców o ich miastach. Całe nagranie debaty wkrótce na kanale YouTube Ośrodka Lassalle’a.

Źródło
Opublikowano: 2018-11-08 18:07:40