Logika PiS-u w praktyce: Jak sprawić, że spadną statystyki dotyczące przemocy w rodzinie?

Zmienić definicję przemocy w rodzinie – i utrudnić życie ofiarom.

Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz udowadnia, że nienawidzi kobiet. Chciało przeforsować nową wersję ustawy o przemocy w rodzinie. Co miał wprowadzić projekt, który był tak nieludzki, że premier Morawiecki się za niego wstydzi?

1️⃣ Założenie Niebieskiej Karty nie będzie już możliwe bez zgody ofiary. Najczęstszymi poszkodowanymi w przemocy w rodzinie są kobiety i w wyniku strachu przed domowym tyranem będą bały się założyć Kartę. Tymczasem to od założenia Karty zależy, czy przemoc domowa w danej rodzinie będzie monitorowana;
2️⃣ Z definicji przemocy domowej, mówiącej o "jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste", wykreślono słowo "jednorazowe";
3️⃣ Sprawca przemocy będzie miał dostęp do dokumentacji na swój temat.

Politycy PiS-u, których partnerki były tyranizowane i bite przez nich wiele lat nie posiadają się z radości…

My jako Razem stoimy po stronie poszkodowanych, nie oprawców. Dlatego chcemy dofinansowywać wojewódzkie programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Postulujemy również rozszerzenie programu szkoleń na temat przemocy przeznaczonych dla policji, służby zdrowia, nauczycieli, personelu ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Osoby poszkodowane muszą mieć też całodobowy dostęp do całodobowego telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy – aby w ten sposób ofiary mogły dowiedzieć się, jakie mają prawa i gdzie należy szukać pomocy prawnej i psychologicznej.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika w tle przedstawia na pierwszym planie osobę bijącą dziecko. Na drugim planie osoba bije kobietę. U góry napis: „PiS po stronie oprawców?”. Niżej napis: „Według projektu zmian w ustawie o przemocy domowej”. Pod nim punkty: „Dopiero wielokrotne pobicie będzie uznawane za przemoc domową”. oraz „Niebieska Karta nie będzie już zakładana »z urzędu«.” Na samym dole, na czerwonym tle napis: „Prawo musi stać po stronie poszkodowanych, nie sprawców przemocy!”]


Źródło
Opublikowano: 2019-01-02 12:21:05