Zarząd ZNP ogłosił rozpoczęcie sporu zbiorowego.

Popieramy żądania nauczycieli i związków zawodowych! Dość tyrania za jałmużnę. Dość wyrzucania grubych milionów na deformy edukacji, bez żadnych propozycji dla nauczycieli! Dość karmienia pracowników oświaty pustosłowiem ze strony minister Zalewskiej!

Nauczycielki i nauczyciele to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych. Oni kształtują kolejne pokolenia. Przynoszą pracę do domu i dokształcają się często za swoje pieniądze.

Dorównanie pensjami do średniej krajowej to nie złote góry. To konieczność. Wynagrodzenia nauczycielek i nauczycieli powinny być finansowane z budżetu centralnego.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika jest w dwukolorowa. Na fioletowym tle widnieje biały napis: „Popieramy strajk nauczycielek i nauczycieli”. Tuż pod nim jest złamana, biała linijka i zaciśnięta pięść.]


Źródło
Opublikowano: 2019-01-10 18:46:45