Już jutro setna rocznica wyborów do Sejmu Ustawodawczego. To zarazem setna rocznica prawdziwie powszechnych praw wyborczych – choć do parlamentu wybrano w 1919 roku tylko 8 posłanek, to był to znak, że kobiety już nigdy nie pozwolą odebrać sobie głosu.

Wśród 8 pierwszych parlamentarzystek była socjalistka Zofia Moraczewska – organizatorka stowarzyszeń kobiecych, działaczka niepodległościowa i lewicowa. W 1919 roku została członkinią redakcji "Głosu Kobiet", organu prasowego Wydziału Kobiecego Polskiej Partii Socjalistycznej. Była propagatorką spółdzielczości (sama była aktywna w "Społem") i sprzeciwiała się dyskryminacji kobiet.

Niestety w 1926 roku Moraczewska poparła zamach majowy przeprowadzony przez Piłsudskiego, a drogi Moraczewskiej i polskiej demokratycznej lewicy rozeszły się. W czasie II wojny światowej Moraczewska zaangażowała się w pomoc ofiarom, a po jej zakończeniu zajęła się historią ruchu kobiecego w Polsce – ruchu, którego sama była ważną częścią.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Po lewej stronie zdjęcie Zofii Moraczewskiej. Po prawej tekst: "26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – pierwsze, w których kandydowały i głosowały kobiety. / Wśród 8 polityczek, które zdobyły mandat poselski, była socjalistka Zofia Moraczewska – działaczka lewicy niepodległościowej, propagatorka spółdzielczości".]


Źródło
Opublikowano: 2019-01-25 21:48:54