Każdy rodzic marzy o tym, aby ich dzieci chodziły do szkoły, w której są bezpieczne i wyniosą z niej wiedzą i same pozytywne emocje. Niestety, często polska szkoła tego nie gwarantuje. Nauczyciele zarabiają grosze i przez to są wypaleni. Wiedzę potrzebną do wykonywania danego zawodu dostajemy dopiero na rynku pracy, bez podstawowego przygotowania w szkole. Dlatego stworzymy program nauczania, dzięki któremu dzieciaki będą zdobywać wiedzę i umiejętności, zarówno potrzebne w codziennym życiu jak i przyszłej pracy (m.in. podstawy obróbki tekstu, grafiki i dźwięku, nowoczesne języki programowania).

Polska szkoła powinna stawiać na współpracę między dziećmi, a nie na ich rywalizację. Aby w pełni zapewnić równy start szkole będą potrzebne wysokiej jakości zajęcia dodatkowe , opieka psychologiczna i logopedyczna. Wprowadzimy lekcje bezpiecznego korzystania z internetu z naciskiem na cyberprzemoc, ochronę tożsamości i danych wrażliwych, a także informujące o ryzykach anonimowej komunikacji.

Trudna sytuacja finansowa rodziców nie może przekreślać marzeń i ambicji dziecka. Każde takie dziecko powinno mieć możliwość korzystania z systemu stypendiów szkolnych. Wszystkie dzieci, szczególnie te z mniejszych miejscowości powinny mieć bezpłatny przejazd autobusem. Sfinansujemy dodatkowe zajęcia o zdrowiu i edukacji seksualnej, dostępne dla wszystkich uczniów.

To tylko niektóre z naszych postulatów dotyczących rzetelnej reformy polskiego szkolnictwa. Bo jako rodzice nie chcemy państwa z kartonu i szkół, w których dzieciaki są wykorzystywane przez ministerstwo jak króliki doświadczalne.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika jest poziomo podzielona na dwie połowy. Górna przedstawia kartonową, smutną szkołę. Nad nią widnieje napis „Zamiast państwa z kartonu…”. Druga połowa to trzy punkty: „Godne płace i prestiż dla nauczycieli. Edukacja zawodowa na wysokim poziomie. Szkoła przygotowująca do korzystania z nowoczesnych technologii”.]


Źródło
Opublikowano: 2019-02-06 09:30:00