6 lutego 2019 roku w Gdańsku pod pomnikiem ks. Jankowskiego odbyła się konferencja części organizacji zbierających podpisy na rzecz inicjatywy ustawodawczej Projekt Świeckie Państwo​. Wzięli w niej udział przedstawicielki i przedstawiciele Partii Razem, Kongres Świeckości i Świecka szkoła​, Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa​ oraz Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom

W sytuacji, w której rząd nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycielek i pielęgniarek, a szerokim strumieniem płyną one do kościelnych dostojników najwyższy czas na budżetową rewolucję. Inicjatywa ustawodawcza „Świeckie Państwo” to zmiany w przekazywaniu pieniędzy Kościołowi i kontrolowaniu jego finansów, ale też likwidacja Funduszu Kościelnego i odebranie przywilejów obrotu nieruchomościami kościołom i związkom wyznaniowym — mówiła Anna Górska z Partii Razem. — Dzisiaj nie ma możliwości ustalenia całości dotacji, które państwo przekazuje na Kościół, ponieważ nie jest prowadzona żadna, centralna ewidencja. Ta ustawa ma to zmienić.

Ustawa zakłada też wprowadzenie rejestrów skarbowych i opodatkowania dochodów przeznaczanych np. na „inwestycje kościelne”. Jedną z takich inwestycji jest np. wybudowanie wieżowca w centrum Warszawy. Ważną zmianą jest też wprowadzenie zasady, że dotacje dla kościołów i związków wyznaniowych będą jawne i kontrolowane demokratycznie, a nie uznaniowe. Sprzedaż nieruchomości odbywała się będzie na zasadach obowiązujących wszystkie podmioty i osoby fizyczne. Zlikwidowany będzie też bezprecedensowy w skali unijnej przywilej nabywania przez osoby duchowne ziemi rolnej.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie chcemy wprowadzić jest też likwidacja Fundusz Kościelnego, z którego w tej chwili, na zasadach przywileju, państwo opłaca ubezpieczenia społeczne osób duchownych.

Ten projekt ustawy jest na korzyść, nas wszystkich, czyli wszystkich podatników. Jest bowiem kwestia kontroli nad wydawaniem naszych pieniędzy i uregulowanie tego leży w interesie ogółu — zwracała uwagę Beata Opas ze Stowarzyszenia FEBRA.

Piotr Pawłowski z Inicjatywy Świecka Szkoła podkreślał, jak cenne jest to, że w sprawie stworzenia projektu tej Ustawy udało się zjednoczyć aż 40 ogólnopolskich i lokalnych organizacji. — Jestem przekonany, że zbierzemy nie sto tysięcy, ale dużo więcej podpisów, bo obserwujemy, że jest sprzyjająca ku temu atmosfera. Ludzie w końcu otwierają oczy i chcą przejrzystości – mówił. Nasza ustawa wprowadza zasady, które są standardem w Zachodniej Europie, do jakich powinniśmy dążyć. Będziemy się domagali od wszystkich sił politycznych, aby określiły swój stosunek do naszej inicjatywy. Politycy muszą mieć jasne stanowisko: czy jesteś za jawnością, przejrzystością i kontrolą wydatkowania publicznych finansów, cz nie.

Wszystkie informacje o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej “Świeckie Państwo” znajdują się na stronie Kongresu Świeckości pod adresem https://kongresswieckosci.pl/

Podpisy pod projektem ustawy zbierane będą w całej Polsce.
W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania podpisów w celu rejestracji komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (te podpisy również wchodzą później do puli potrzebnych 100 tys.). Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć sprawę zapraszamy na stronę www.facebook.com/pg/swieckiepanstwo/
oraz do grupy lokalnej https://www.facebook.com/groups/kongresswieckoscitrojmiasto/ gdzie można znaleźć karty podpisów. Zbieramy do 14 lutego i podpisy wysyłamy do Warszawy. Wypełnione karty można przynieść (lub przyjść podpisać się) do jednego z biur Partii Razem, najbliższe dyżury:

Gdynia (Śląska 53 pok. B205), sobota 9.02, godz. 12-14
Gdańsk, (Grunwaldzka 76/78, lokal 217 (II piętro), wtorek 12.02, godz. 18-20
Gdynia (Śląska 53 pok. B205), czwartek 14.02, 18-20Źródło
Opublikowano: 2019-02-07 12:07:10