Razem to Polska, w której Twoje dziecko mając talent plastyczny, rozwija go pod okiem artysty w pobliskim domu kultury. Animator/ka jest zatrudniona/y na umowę o pracę i dostaje godziwą pensję.

Obecna Polska to kraj, w którym Twoje dziecko mając talent plastyczny nie pójdzie do domu kultury, bo zajęć plastycznych tam po prostu nie ma. Kiedyś były, ale samorząd ciął wydatki. Wywalił etaty, przyciął pensje. Możesz wysłać dziecko do artysty na lekcje malarstwa. 100 złotych za godzinę. Nie stać Cię? Trudno, niech dziecko uczy się życia z niezrealizowanymi ambicjami.

Kultura i edukacja są jedną z dziedzin, która zysk przynosi bardzo rzadko. Stykamy się z nią już jako dzieci, kiedy rodzice posyłają latorośl na zajęcia do pobliskiego domu kultury. To właśnie te instytucje są skrajnie niedofinansowane, a umożliwiają równi start wszystkim. Wyłuskują z grupy utalentowanych i rozwijają. Niestety, animatorzy bez wyższych płac, lepszych materiałów i z tynkiem sypiącym się na głowę, niewiele mogą zrobić.

1,5 proc. na kulturę to absolutne minimum. To właśnie kultura kształtuje naszą tożsamość narodową i rozwija krytyczne myślenie. W perspektywie długofalowej chcemy, żeby na kulturę szło 2 proc. ogółu wydatków budżetu centralnego. Niemożliwe? Możliwe! W chwili obecnej zaledwie 0,94 proc. budżetu centralnego przeznaczane jest na cele kulturalne. W Niemczech jest to 1,67 proc. (2009 r.), w Szwecji 2,60 proc. (2011), w Szwajcarii 1,7 proc. (2010), w Czechach 2,2 proc. (2012), na Węgrzech 1,69 proc. (2009), a w Estonii nawet 3,2 proc.

Od wielu lat widać niepokojący trend, zwłaszcza w miejscowościach powiatowych. Widać skrajne niedofinansowanie powiatowych domów kultury i bibliotek, co oznacza powolne wymieranie tych instytucji. Nie możemy sprawić, aby nasze dzieci były pokoleniem ignorantów!

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika jest pionowo podzielona na dwie części. Prawa przedstawia paletę, a na niej farby i brudne pędzle. Na lewej części jest nagłówek „Razem dla kultury” i postulaty: „Co najmniej dwa procent budżetu na kulturę. Godne pieniądze dla artystów, artystek, animatorów i animatorek kultury za ich pracę w całej Polsce. Zamiast zamykania domów kultury otwarte miejsca spotkań i domy sąsiedzkie dla wszystkich”.]


Źródło
Opublikowano: 2019-02-08 12:28:24