Przedstawiamy Joanna Sobańska – kandydatkę do Rada Siedlce. Joanna ma 34 lata, jest absolwentką SP 14 i VIII LO im. KEN na Siedlcach. Z wykształcenia biotechnolożka, pracuje w branży biotechnologicznej, we współpracy z uczelniami Trójmiasta. Działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem: ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną. Angażuje się w działania mające na celu pomoc osobom niezamożnym, lokatorom mieszkań miejskich, młodzieży. Współtworzyła Gdański Model ds. Równego Traktowania w grupie „przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek”, aktualnie uczetniczy w Komitecie Monitorującym wprowadzającym w życie elementy programu Lepszy Gdańsk, działa w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Ma dwa koty, a jej hobby to jazda na rowerze i śpiew.

Postulaty dla Siedlec:

Ratunek dla ciągu handlowo-usługowego wzdłuż ul Kartuskiej – remont nawierzchni oraz nacisk na obniżenie czynszów w miejskich lokalach użytkowych.
Ocalenie historycznej zabudowy w ciągu najstarszej części dzielnicy wraz z przyległym terenem zielonym (dom z XVIII wieku przy ul. Kartuskiej 124a i okolica kamienicy z „kogutkiem”).
Zachowanie funkcji publicznych byłego Gimnazjum nr 2 – najlepszym przeznaczeniem budynku byłaby pływalnia.
Dbałość o tereny zielone i czystość – regularnie opróżniane kosze na śmieci, nowe wiaty śmietnikowe, troska o dobrostan drzew, zagospodarowane trawniki.
Większa ilość zajęć integrujących społeczność. Powstanie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży na wzór Youth Point z Nowego Portu.
Wspieranie wspólnot przy staraniach o zagospodarowanie podwórzy (m. in. konkurs Wspólne Podwórko).
Dalsze starania o kompleksowy remont ul. Malczewskiego

Joanna Sobańska to świetny wybór dla Siedlec!


Źródło
Opublikowano: 2019-03-21 17:43:40