Zasługujesz na to, by w izbie przyjęć zajął się Tobą lekarz, którzy nie jest półprzytomny z przemęczenia. Ratownicy medyczni, pielęgniarki czy lekarki na dyżurach zasługują na to, by normalnie zarabiać i nie zaharowywać się przy tym na śmierć.

Tego nie da się zrobić bez zwiększenia finansowania publicznej ochrony zdrowia. Dziś Polska wydaje na nią skandalicznie mało. Efekty wszyscy znamy. W szpitalach brakuje personelu, bo płace pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy ratowników są śmiesznie niskie. W kolejce do lekarza-specjalisty czeka się długie miesiące.

Dobra opieka to dofinansowana opieka. Chcemy, by publiczne wydatki na zdrowie wzrosły skokowo do 6,8 proc. PKB – a w dłuższej perspektywie do 8 procent.

Dobra opieka zdrowotna to lepsze warunki pracy w zawodach medycznych. Podwyżki dla pracownic i pracowników ochrony zdrowia są w interesie nas wszystkich.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki na skrawkach papieru zamieszczono trzy nagłówki: "'Tylko w styczniu przepracował 359 godzin'. Badają śmierć ratownika medycznego", "Czekał dziewięć godzin w szpitalnej izbie przyjęć. 'Zmarł w męczarniach'", "Spada odsetek PKB na zdrowie. Lekarze rezydenci czują się oszukani przez rząd". Wszystkie nagłówki pochodzą z marca 2019 roku. Niżej napis: "Dość oszczędzania na zdrowiu". W dolnej części znajduje się tekst o następującej treści: "Ochrona zdrowia nie poprawi się, jeśli państwo będzie dalej na nią skąpić. Czas na podwyżki w ochronie zdrowia i lepsze wyposażenie szpitali!". Na dole logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-03-22 17:33:29