155 lat temu na terenie Królestwa Polskiego wszedł w życie ukaz carski zwalniający chłopów z wszelkich obciążeń feudalnych i nadający im prawo własności użytkowanej ziemi. Był on odpowiedzią na wcześniejsze dekrety uwłaszczeniowe powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego. Oznaczało to ostateczny koniec pańszczyzny na ziemiach polskich.

Uwłaszczenie doszło do skutku nie tylko w wyniku decyzji rządów czy monarchów. Uwolnienie chłopów z powinności feudalnych poprzedzały chłopskie wystąpienia jeszcze sprzed powstania styczniowego. W szczytowym momencie uczestniczyło w nich ponad 160 tysięcy chłopów. Dzięki ludowej samoorganizacji kwestia włościańska stała się kluczowym tematem dla wszystkich stronnictw Kongresówki.

Większość z nas ma chłopskie pochodzenie. Nie ma lepszego sposobu upamiętnienia naszych przodków niż solidarny sprzeciw wobec wyzysku i pomiatania pracownikami tu i teraz.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki w tle obraz Józefa Chełmońskiego Sobota na folwarku. Tekst w tej części obrazka głosi: "155 lat temu, 15 kwietnia 1864 roku, pańszczyzna na ziemiach polskich ostatecznie przeszła do historii". Pośrodku napis: "Dobra praca – godna płaca". W dolnej części napisano: "W 2019 roku skończmy z folwarcznymi stosunkami pracy!". Niżej logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-04-15 18:33:58