Kiedy w 2017 roku PiS przepychał deformę edukacji, odmrażaliśmy razem tyłki, zbierając podpisy pod referendum szkolnym. Kiedy strajkowaliście, my na manifestacjach solidarnościowych wzywaliśmy rządzących do posłuchania pracowników edukacji, rodziców i ekspertów. W 2018 staliśmy ramię w ramię z Wami podczas Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty w Warszawie. W 2019 także jesteśmy z Wami. Wspieramy Was transparentami, okrzykami, a czasami kubkiem kawy. Jesteśmy rodzicami uczniów i uczennic. Są wśród nas nauczycielki i nauczyciele. Nie mamy wątpliwości, że Wasze postulaty są słuszne. Solidarność naszą bronią!

[Opis grafiki dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika składa się ze zdjęć akcji i demonstracji z lat 2017, 2018 i 2019, na których wspieraliśmy nauczycieli. W środku grafiki hasło: „Nauczycielki, nauczyciele, jesteśmy z Wami! Lewica Razem po stronie strajkujących”. W lewym dolnym rogu logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-04-24 08:21:13