Wydatki na leki często decydują o różnicy między względnym bezpieczeństwem finansowym a ubóstwem. Wiele osób nie wykupuje przepisanych przez lekarzy leków z powodu braku środków.

W Polsce sytuacja jest szczególnie trudna. Od lat mówimy o konieczności zwiększenia środków na ochronę zdrowia. Ich niski poziom oznacza przeniesienie kosztów na pacjentów.

Dlatego, wzorem Holandii, Francji i Szkocji, sprawimy, że wszystkie leki na receptę​ będą dostępne ​bezpłatnie​ w aptekach.

Równocześnie chcemy zmienić prawo patentowe tak, aby to społeczeństwo, a nie megakorporacje korzystało z dobrodziejstw nauki. Dziś, dzięki 20-letniej ochronie patentowej, wielkie firmy farmaceutyczne mogą przez lata żądać niebotycznych cen za leki. Kosztem naszego zdrowia. Ograniczymy przywileje patentowe wielkich korporacji i powołamy europejskiego, publicznego, producenta leków.

Lewica Razem z przyjaciółmi z międzynarodowej koalicji Europejska Wiosna będzie dążyć także do wprowadzenia wspólnych dla krajów Unii Europejskiej standardów opieki zdrowotnej. Chcemy aby część funduszy unijnych było przeznaczane na poprawę jakości opieki zdrowotnej w krajach, w których jest ona niedofinansowana. Unia Europejska i państwa członkowskie od dawna dofinansowują rolnictwo. Nie ma powodu, by tak samo nie było opieką zdrowotną! Polska będzie jednym z głównych beneficjentów tego pomysłu.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Na górze, w tle, znajduje się zdjęcie luźno rozrzuconych paczek z lekami, nad nim napis: "Koniec z wracaniem do domów z niezrealizowanymi receptami!". Po środku napis brzmi: "Bezpłatne leki na receptę". W dolnej połowie napisano: "Sprawimy, że wszystkie leki na receptę będą dostępne bezpłatnie w aptekach.". U dołu, po lewej logo Razem Podkarpackie, a po prawej logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-05-19 12:00:02