Marcelina Zawisza:

Posłowie i posłanki na Sejm RP

Bortniczuk
Katarzyna Czochara
Janusz Kowalski
Marcin Ociepa
Violetta Porowska

LIST OTWARTY DO POSŁÓW I POSŁANEK ZJEDNOCZONEJ PRAWICY W WOJ. OPOLSKIM W SPRAWIE SYTUACJI FUNDACJI “DOM”

Zwracam się z apelem do posłów i posłanek, wybranych do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy z województwa opolskiego, o pilne rozwiązanie problemów Fundacji “Dom” Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Misją Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w diagnozowaniu, leczeniu i wszechstronnej rehabilitacji. Fundacja realizuje je od 1991 roku. Obecnie otacza opieką ok. 1500 rodzin. Dziennie setka dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności korzysta z oferowanej przez “Dom” rehabilitacji. Niestety, ze względu na zaniżone wyliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia co do potrzeb występujących w regionie, fundacja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Musi pilnie znaleźć 250 tys. zł by sfinansować świadczenia, powstałe w wyniku tzw. “nadwykonań”. “Nadwykonania” oznaczają, że mimo braku gwarancji odzyskania środków z NFZ “Dom” nie odmawiał pomocy potrzebującym dzieciom, którym ze względu na niepełnosprawność przysługuje rehabilitacja.

Przyczyną problemów finansowych fundacji jest także sposób rozdzielania środków z programu “Za życiem”. Przypominam, że celem ustawy miało być m.in. udzielanie wsparcia rodzinom i zapewnienie im dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Dokładnie tacy pacjenci stanowią sporą część podopiecznych Fundacji “Dom”, która specjalizuje się w rehabilitacji dzieci z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, w tym w rehabilitacji dzieci z wadami genetycznymi i rozwojowymi: mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi (w tym z Zespołem Downa), autyzmem, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi.

Niestety, według zarządzenia prezesa NFZ, pieniądze na w rodzaju rehabilitacji na oddziałach dziennych przysługują wyłącznie tym poradniom i ośrodkom, które stale współpracują z poradnią neonatologiczną realizującą program DOK. W województwie opolskim jest 1 poradnia neonatologiczna, która prowadzi DOK ale nie ma „mocy przerobowych” do przyjęcia większej ilości dzieci. Konsekwencją jest odcięcie nie tylko podopiecznych tej konkretnej instytucji, ale wszystkich dzieci na Opolszczyźnie od środków na rehabilitację pochodzących z programu “Za życiem”.

W swoich wypowiedziach wielokrotnie deklarowali Państwo, że szczególnie leży Wam na sercu dobro dzieci z niepełnosprawnością. Zwykle ten temat poruszany jest przez posłów i posłanki Zjednoczonej Prawicy w debacie o możliwości przerywaniu ciąży. Żeby uzasadnić swoje budzące powszechne oburzenie i opór społeczny stanowisko w tej sprawie, czyli poparcie dla niemal całkowitego zakazu aborcji, deklarują Państwo troskę o dzieci.

Mam głęboką nadzieję, że w obecnej sytuacji okażą Państwo podobną troskę rodzinom, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością. Jako przedstawiciele i przedstawicielki Opolszczyzny w Sejmie oraz w partii rządzącej, z pewnością mają Państwo narzędzia, żeby wpłynąć na ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, oraz podlegającego mu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i nakłonić ich do zmiany praktyki opolskiego oddziału NFZ w sprawie nadwykonań oraz do zmiany szkodliwego zarządzenia, odcinającego dzieci z niepełnosprawnością z regionu woj. opolskiego od niezbędnej rehabilitacji.

Z poważaniem

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Marcelina
/-/

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-30 21:44:51