Paulina Matysiak:


12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji składam pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzenia i podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy dla dobra nas wszystkich! Wykonujecie zawód o dużej wartości społecznej i chciałabym, żeby był tak samo mocno doceniany i finansowany.

Niestety w Polsce wciąż brakuje pielęgniarek i położnych. Rok temu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawiła raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Możemy w nim przeczytać o braku zastępowalności pokoleń. W przedziale wiekowym najwięcej pielęgniarek ma 51–60 lat, co stanowi 35,8% liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek, co stanowi 27,2% ogółu zatrudnionych. Sytuacja u położnych wygląda bardzo podobnie.

NIPiP wydała rekomendacje, w których znajdują się między innymi pomysły na zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz na działania, które zachęcą osoby posiadające uprawnienia emerytalne do dalszego wykonywania zawodu np. poprzez wprowadzenie dodatków motywacyjnych.

Godnych warunków pracy i płacy!

Na zdjęciu jestem z najwspanialszą pielęgniarką jaką znam – Joanna Wicha, członkinią zarządu krajowego Razem, moją asystentką społeczną, i co najważniejsze – moją serdeczną przyjaciółką 💜


Źródło: Paulina Matysiak
Więcej w kategorii: Paulina Matysiak
Opublikowano: 2022-05-12 11:21:49