Anna Górska:


Posłanki i posłowie Partii Razem złożyli 20 lipca interpelację do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”.

W ich opinii, mimo strategicznej wagi programu jądrowego, jest on prowadzony w sposób chaotyczny – uwagę zwraca zwłaszcza przede wszystkim uruchomienie konkurencyjnego projektu jądrowego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i jego szefa – ministra Jacka Sasina oraz brak współpracy pomiędzy brak współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i podległą mu spółką Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. Zwracają też uwagę, że choć minął niemal rok od końca konsultacji publicznych tzw. specustawy jądrowej, to nadal wyszła ona z rządu na obrady sejmu.

W interpelacji padają pytania m.in. o brak transparentności w procesie wyboru dostawcy technologii i generalnego wykonawcy, model finansowania i harmonogram dalszych działań. Posłowie i posłanki pytają także udział spółek skarbu państwa (m.in KGHM i Orlen) w programie jądrowym opartym o realnie istniejące konstrukcje wielkoskalowych bloków jądrowych, na przykład w modelu zbliżonym do spółdzielczego (SaHo albo Mankala), w miejsce planów budowy niesprawdzonych bloków SMR.

Finalnie domagają się aktualizacji Polityki Energetycznej Polski i Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, by rozwijając moce jądrowe i można było wyznaczyć datę odejścia polskiej energetyki od paliw kopalnych i co za tym idzie uniezależnienia się od ich importu.

Link do pełnego tekstu interpelacji w komentarzu.


Źródło
Opublikowano: 2022-08-03 13:41:00