Wiecie, co mi pomaga przetrwać ten lewicowy ściek pełen poczucia wyższości, czys

Maja Staśko:

Wiecie, co mi pomaga przetrwać ten lewicowy ściek pełen poczucia wyższości, czystości i zwyczajnej zbiorowej przemocy? Wsparcie osób, którym pomagałam. Wsparcie bliskich. Wsparcie organizacji pomocowych.
Wiem, że to najlepsza, przemyślana decyzja – bo moja.

Źródło
Opublikowano: -08-04 13:59:17