Adrian Zandberg:


📢 Zachęcamy do poparcia projektu dotyczącego skrócenia czasu pracy!

1766 – tyle godzin średnio spędzamy w pracy. To najwięcej w całej Europie!

Projekt poprzeć można na stronie internetowej: https://pracujmykrocej.pl

👉 Partia Razem i Klub Parlamentarny Lewicy w najbliższym czasie zgłaszać będą flagowy partii Razem o skróceniu czasu pracy do tygodniowo.

👉 Polska jest 2. krajem w Europie (po Grecji) jeśli chodzi o realny czas pracy osób zatrudnionych na pełen etat, który wynosi 40,7h w tygodniu. Dlatego chcemy aby Polacy pracowali krócej bez obniżki wynagrodzenia i żeby nie był dłuższy niż 8 godzin.

📢 Skrócony czas pracy to jednoznaczny zysk dla pracowników. Pokazał to pilotaż przeprowadzony w Islandii w latach 2015-2019. Dotyczył 1 proc. pracowników i okazał się takim sukcesem, że na krótszy czas pracy przeszło 86 % z nich. Dzięki krótszemu czasowi pracy pracownicy mają więcej czasu na życie rodzinne, wychowywanie i opiekę nad dziećmi. Więcej czasu mogą poświęcić na edukację, wolontariat, zwiększanie swoich kompetencji zawodowych, a mężczyźni wykazują większe zaangażowanie w wychowywanie dzieci.


Źródło
Opublikowano: 2022-08-05 18:04:59