Jakiś czas temu Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że każdy z nauczy

Daria Gosek-Popiołek:

Jakiś czas temu Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że każdy z nauczycieli i nauczycielek otrzymać może 500 zł refundacji na zakup sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania. I choć biorąc pod uwagę ile kosztują dziś komputer, tablet czy telefon, słuchawki, 500 zł to nie jest dużo, to nawet ta pomoc się liczy – zwłaszcza w czasie kryzysu.
Okazało się jednak, że refundowane będą tylko te wydatki, które nauczyciele ponieśli po 1 września! Choć wielu z nich właśnie wtedy, podczas I fali koronawirusa musiało ponieść duże wydatki w związku z nauczaniem zdalnym.
Dlatego razem z Zuzanna Jakowicka z Razem Nowy Sącz interweniujemy w tej sprawie, zwracając uwagę ministerstwu, że w programie należy uwzględnić także wsparcie tych nauczycieli, którzy niezbędny sprzęt zakupili wcześniej!


Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 15:07:38

W Senacie rozpoczęła się właśnie debata o działaniach policji podczas protestó

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:

W Senacie rozpoczęła się właśnie debata o działaniach policji podczas protestów #StrajkKobiet.

Przemawia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Nie ma ani ministra spraw wewnętrznych, ani wicepremiera ds. bezpieczeństwa, ani żadnego przedstawiciela policji.StrajkKobiet

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 14:35:56

Razem przeciwko wyzyskowi! Zawsze po stronie pracowników! Jeśli zdrapi

Razem Pomorze:

Razem przeciwko wyzyskowi!

Zawsze po stronie pracowników!

Jeśli zdrapiemy piękną, brokatową warstwę niskich cen w #blackfriday zobaczymy zaharowaną twarz pracownika. Dlatego popieramy akcję #MakeAmazonPay, czyli strajk pracowników Amazona. Ma on miejsce w aż 15 krajach, również w Polsce.

Nie ma zgody na obciążanie pracowników dodatkowymi obowiązkami bez możliwości premii. Zasługujecie na zapewnienie bezpieczeństwa, podwyżki i poszanowanie praw pracowniczych.

Amazon musi również osiągnąć zerową emisję dla dobra planety. Amazon musi płacić podatki w krajach, w których działa. Stać ich na to. Ale Jeffem Bezosem kieruje chciwość.blackfriday,MakeAmazonPay

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 12:21:51

! Zawsze po stronie pracowników! Jeśli zdrapiemy piękną, brokatową war

Adrian Zandberg:

!

Zawsze po stronie pracowników!

Jeśli zdrapiemy piękną, brokatową warstwę niskich cen w #blackfriday zobaczymy zaharowaną twarz pracownika. Dlatego popieramy akcję #MakeAmazonPay, czyli strajk pracowników Amazona. Ma on miejsce w aż 15 krajach, również w Polsce.

Nie ma zgody na obciążanie pracowników dodatkowymi obowiązkami bez możliwości premii. Zasługujecie na zapewnienie bezpieczeństwa, podwyżki i poszanowanie praw pracowniczych.

Amazon musi również osiągnąć zerową emisję dla dobra planety. Amazon musi płacić podatki w krajach, w których działa. Stać ich na to. Ale Jeffem Bezosem kieruje chciwość.blackfriday,MakeAmazonPay

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 12:01:31

Strajk Kobiet: Kaczyński był wywieziony z Warszawy w kamizelce kuloodpornej – wPunkt

WPunkt:

30 października w Warszawie miała miejsce ponad 100-tysięczna demonstracja Strajku Kobiet będąca pokłosiem prób zerwania kompromisu aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał być na jej czas wywieziony ze stolicy do ośrodka szkoleniowego w Czerwonym Borze k. Łomży.

Strajk Kobiet: Kaczyński był wywieziony z Warszawy w kamizelce kuloodpornej – wPunkt

Brutalna interwencja funkcjonariuszy w trakcie demonstracji mającej miejsce 18 listopada, miała być pokazem siły na specjalne życzenie Jarosława Kaczyńskiego.

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 07:45:00

Koniec egzotycznej koalicji. Posłowie Kukiz’15 wyrzuceni z Koalicji Polskiej – wPunkt

WPunkt:

Czy to już koniec Koalicji Polskiej? „Nie może być tak, ze różnimy się w tak istotnych sprawach” – powiedział przewodniczący PSL, Kosiniak-Kamysz

Koniec egzotycznej koalicji. Posłowie Kukiz’15 wyrzuceni z Koalicji Polskiej – wPunkt

"Racją stanu dla PSL-u, dla naszych wartości jest silna obecność Polski w UE. Silna obecność Polski gwarantująca bezpieczeństwo i rozwój, gwarantująca fundusze na wyjście z kryzysu covidowegl"

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 04:33:47

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w ty

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, koalicja Amazon Workers International oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay.

Za tym hasłem, które oznacza „Niech Amazon zapłaci”, stoi postulat, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki.

Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że TO NIE JEST W PORZĄDKU. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało.

Czas zmusić Amazon do płacenia, MAKE AMAZON PAY. Jesteśmy pracownikami, działaczami i obywatelami z całego świata, łączącymi się w kampanii Make Amazon Pay, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki.

Związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazon, włącza się w działania. Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

👊🏿 Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Przekaż darowiznę, żeby wesprzeć fundusz strajkowy pracowników Amazona na stronie: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Nasze postulaty: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

On Black Friday, November 27, 2020, Amazon employees, trade unions, including., 27., 2020., coalition and citizens from around the world, supported by a wide coalition of allies, m. in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, are starting the #MakeAmazonPay campaign.

Behind this slogan, which means ′′ Let Amazon pay ", there is a demand for Amazon to pay fairly to his employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

The pandemic holiday season means more orders from Amazon customers, but it shouldn't mean any more threats to Amazon employees. Amazon is one of the most powerful corporations in the world led by Jeff Bezos, the richest man in the world. During the outbreak Amazon became a corporation worth over a billion dollars and Bezos became the first ever private person to reach 200 200 billion. Meanwhile, as Amazon warehouse workers risk their lives for low wages, the giant's carbon footprint has grown to size larger than two-thirds of all countries on Earth, and Amazon pays corporate tax close to zero. Everyone knows THIS IS NOT OK. Amazon's success would not be possible without employees, environment and public institutions. Amazon takes too much and gives too little.

Time to force Amazon to pay, MAKE AMAZON PAY. We are employees, activists, and citizens from around the world, joining the Make Amazon Pay campaign to make Amazon pay fairly to employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

Trade union OZZ Employee Initiative, operating since 2014 in Polish Amazon magazines, it is involved in activities. Amazon employees in Poland have been protesting under the slogan ′′ 2 PLN 000 each ′′ since November, demanding decent earnings and extras.

👊🏿 Campaign website: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Donate to Support Amazon Strike Fund at: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Our demands: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

TranslatedMakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 01:25:31

Mentalność PO: „oświecony zachód” może łamać prawo, ale „dziki wschód” już nie – wPunkt

WPunkt:

[OPINIA] Unia nie może być tylko źródłem funduszy i strefą wolnego handlu. Potrzebujemy więcej solidarności europejskiej na każdym z poziomów. — pisze Jan Śpiewak

Mentalność PO: „oświecony zachód” może łamać prawo, ale „dziki wschód” już nie – wPunkt

Ziobro chce po prostu zastąpić jeden układ swoim własnym. I właśnie za tę fuszerkę jaką jest polski wymiar sprawiedliwości po „reformach” mamy umierać?

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 19:00:35

Joanna Wicha opowiada o tym, jak zmieniła się praca pielęgniarek w ciągu ostat

Razem Warmińsko-Mazurskie:


Joanna Wicha opowiada o tym, jak zmieniła się praca pielęgniarek w ciągu ostatnich 30 lat.

Joanna Wicha opowiada o tym, jak zmieniła się praca pielęgniarek w ciągu ostatnich 30 lat


Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 16:21:45

Koronawirus: Ten kraj mierzy się już z trzecią falą – wPunkt

WPunkt:

W Korei Południowej bilans dziennych zakażeń po raz pierwszy od 8 miesięcy przekroczył dziś 500. Rząd w Seulu apeluje, by przestrzegać zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz informuje, że trzecia fala epidemii nabiera tempa.

Koronawirus: Ten kraj mierzy się już z trzecią falą – wPunkt

Ostatni raz, gdy liczba dziennych zakażeń przekroczyła 500 miejsce miał w trakcie pierwszej fali infekcji, która miała miejsce w marcu.

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 12:36:13

Pamiętacie sprawę Macieja Rauhuta, 14-latka z Krapkowic, który w związku z udo

Marcelina Zawisza:

Pamiętacie sprawę Macieja Rauhuta, 14-latka z Krapkowic, który w związku z udostępnieniem na Facebooku wydarzenia Strajku Kobiet miał wizytę policji i usłyszał, że grozi mu 8 lat więzienia? Jest już szczęśliwie postanowienie sądu o niewszczynaniu postępowania!

Dla Macieja i jego mamy szacunek za trwanie przy wartościach i ogromną siłę, którą okazali w związku z tą absurdalną sprawą.

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 11:03:02

Muszę powiedzieć, że dyskusja o unijnym wecie rządu jest dla mnie dość absu

Jan Śpiewak:

Muszę powiedzieć, że dyskusja o unijnym wecie rządu jest dla mnie dość absurdalna. O co my się właściwie bijemy?

W całej aferze chodzi de facto o obronę „wielkich” reform Zbigniewa Ziobry. Jakie są ich skutki?
Afera Amber Gold – siedzi słup bez matury.
Skok Wołomin – niewyjaśniona. Afera reprywatyzacyjna – dwie szajki przed sądem, reszta na wolności. Zabójcy Brzeskiej na wolności. Żadnemu polskiemu bieda oligarsze nie spadł włos z głowy. Czarnecki na wolności, Krauze na wolności. Korupcja w rządzie i samorządach jest widoczna już gołym okiem. Sądy są dużo wolniejsze niż przed reformami. Na wyroki czeka się latami. Prawdziwe układy w sądownictwie takie jak przy reprywatyzacji czy kredytach frankowych nawet nie zostały naruszone.

Ziobro chce po prostu zastąpić jeden układ swoim własnym. I właśnie za tę fuszerkę jaką jest polski wymiar sprawiedliwości po „reformach” mamy umierać?

Tymczasem jest o co w Unii walczyć. Irlandia, Holandia i Luksemburg to jedne z największych rajów podatkowych na świecie. Okradają nas wszystkich z ogromnych pieniędzy. To szczególnie ważne w dobie rosnących nierówności społecznych i szukania środków na walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego, zdrowotnego i klimatycznego.

Luksemburg i Holandia w dodatku są wielkimi pralniami brudnych pieniędzy. Pamiętacie aferę LuxLeaks? Dziennikarze ujawnili, że kraj stał się ogromną pralnią za rządów premiera Jean Claude Junckera. Premier został później w nagrodę szefem komisji europejskiej, a dwójka sygnalistów, którzy ją ujawnili w nagrodę dostało wyroki więzienia! To jest praworządność? Błagam.

Nasza opozycja o kolonialnej mentalności teraz mówi, że Holandia może coś zawetować a my nie, bo „więcej wpłaca do budżetu”. „Oświecony zachód” ma prawo łamać prawo, ale „dziki wschód” już nie. Z jednej strony mamy rząd, którego działania w obronie ego Ziobro mogą doprowadzić do straty gigantycznej kasy z funduszu odbudowy, a z drugiej politycznych patałachów, dla których Unia to „brukselka, którą trzeba mocno wycisnąć i siedzieć cicho”.

Jest trzecia droga realizmu i solidarności. Unia Europejska to ciągle oaza dobrobytu, wolności i bezpieczeństwa na świecie. To historia ogromnego sukcesu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE powinno być sygnałem ostrzegawczym. Unia nie może być tylko źródłem funduszy i strefą wolnego handlu. Potrzebujemy więcej solidarności europejskiej na każdym z poziomów. I tego domagajmy się od unijnych liderów i naszych polityków.Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 10:00:25

Jeszcze jeden filmik w związku z Dniem bez Futra. Lisy chciałbym oglądać tylko

Robert Maślak


Jeszcze jeden filmik w związku z Dniem bez Futra. Lisy chciałbym oglądać tylko w takich okolicznościach. Czas na zakaz.

P.S. Film nagrałem w 2019, leżąc na materacu na Mazurach i przyglądając się lisowi, który przyszedł na śliwki.
Fragment filmiku już publikowałem w zeszłym roku.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 09:30:08

Czarzasty: „prawica ma kobiety za idiotki, które będą sobie robić aborcję dwa razy dziennie” – wPunkt

WPunkt:

„Aborcja jest prawem a nie obowiązkiem.” — mówi Wicemarszałek Sejmu RP

Czarzasty: „prawica ma kobiety za idiotki, które będą sobie robić aborcję dwa razy dziennie” – wPunkt

"Edukacja, dostępność środków antykoncepcyjnych i wolność wyboru jest najlepszym unowocześnieniem myślenia."

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 02:50:18

/trigger warning: przemoc/

Marcelina Zawisza:


/trigger warning: przemoc/

Nawet 500 kobiet rocznie ginie w Polsce w związku z przemocą domową.

To kobiety, które są zabijane, bite ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. �To nie są odosobnione przypadki. Takie zabójstwa często poprzedzone są latami przemocy – poniżania, szantażowania, bicia, gwałtów – ale i obojętności instytucji.

Gdyby prawo działało, te kobiety miałyby szansę wciąż żyć.
Podpisz petycję „STOP kobietobójstwu” i wesprzyj Centrum Praw Kobiet.

https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

Źródło danych: "Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie", raport Centrum Praw Kobiet.

Włącz dźwięk!


Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 00:55:25

Bezpodstawne zatrzymania, brak poszanowania immunitetu, agresja ze strony służb

Razem Wrocław:

Bezpodstawne zatrzymania, brak poszanowania immunitetu, agresja ze strony służb mundurowych. Co dalej? Czy czeka nas ograniczenie prywatności? A może zakaz posiadania poglądów odmiennych, niż pisowska władza?

Aktualnie wydarzenia w kraju to przerażający dowód na to, że dziś nic nie jest pewne. Rząd PiS stara się odebrać nam prawa i wolności, których posiadanie powinno być oczywistością w XXI w.
Nie pozwólmy na powolne wprowadzanie, z pozoru niewielkich, zmian.

Nie pozwólmy, by zmiany te ograniczały nasze swobody!
Reagujmy, gdy widzimy zachowania, które nie powinny mieć miejsca we współczesnej Polsce.

👉 To nie jest normalne, że władza chce narzucić Ci jedyną słuszną religię.

👉 To nie jest normalne, że władza odbiera Ci prawo do bycią członkiem wspólnoty, bo myślisz inaczej niż ona.

👉 To nie jest normalne, że w środku miasta policja bezpodstawnie
dokonuje zatrzymań osób korzystających z konstytucyjnych praw.

👉 To nie jest normalne, że władza odbiera Ci człowieczeństwo z powodu Twojej nieheteronormatywnej orientacji seksualnej.

👉 To nie jest normalne, że nie możesz czuć się bezpiecznie mówiąc o swoich poglądach.

Nie zgadzajmy się na to! Nie zapominajmy, że razem możemy walczyć o nasze prawa!

W komentarzu znajdziecie link do informacji jak do nas dołączyć.

*z tym grabarzem to chodzi oczywiście o polityczne pogrzebanie


Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 21:04:08

Lichocka: „Liderki Strajku Kobiet zachowują się jak motłoch” – wPunkt

WPunkt:

W szokujących słowach, posłanka PiS Joanna Lichocka, odniosła się do opozycji i Strajku Kobiet: „PO jest takim ugrupowaniem, które najbardziej jest chyba w tej chwili zaangażowane w walce z wolnością słowa i to, co robią te panie to chuliganeria”.

Lichocka: „Liderki Strajku Kobiet zachowują się jak motłoch” – wPunkt

"To jest taki poziom debaty publicznej, którą wprowadzają te panie, że właściwie nie chce się tego w żaden sposób komentować. Tak się zachowuje motłoch"

Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 20:22:07

Pracownik czy wolny najmita? | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Nowy tekst na naszej stronie to rozmowa górnika-elektryka oraz dwóch profesorek uniwersyteckich: "Robotników zostawiono, można powiedzieć – rzucono w kąt historii, a wykształcona (a więc posiadająca „kapitał społeczny”) inteligencja przerobiła się w kilka miesięcy na burżuazję i myślała, że może nadal być autorytetem moralnym, sumieniem narodu. Takie życie ponad moralny stan. Teraz są śmiertelnie obrażeni, że „hołota” nie szanuje ich Potiomkinowskiego etosu. Musimy przywrócić prawu pracy jego społecznego ducha. To będzie wymagało od związków zawodowych gigantycznej pracy nad przekazem, nie tylko do opinii publicznej, ale także w zakresie wewnętrznej komunikacji związkowej. Nad własnym językiem, umiejętnością formułowania postulatów, porzuceniem przez związkowców wstydu, kiedy ktoś zaczyna mówić o „roszczeniowej hołocie”. Tak jest, mamy roszczenia i tego się nie wstydzimy – muszą mówić związkowcy z podniesionym czołem. My, nie ja. My, cała załoga, cała klasa społeczna, bo mamy w tym wspólny interes". Całość w linku:

New post on our website is a conversation between an electric miner and two university professors: ′′ Workers were left behind, you can say – thrown into history, and the educated (thus having ′′ social capital ′′) intelligence turned into bourgeoisie over a few months and may still be a moral authority, a national conscience. Such a life beyond moral state. Now they are deadly offended that the ′′ tribe ′′ does not respect their Potiomkinowski ethos. We must restore labor law of his social spirit. This will require unions to work hugely on communication, not just for public opinion, but also for inner affairs communication. On your own language, the ability to formulate demands, the abandonment of shame by the allies, when someone starts talking about ′′ claiming rebellion ". Yes, we have claims and we are not ashamed of it – say the allies with a raised forehead allies. Its us, not me. We, the whole crew, the whole social class, because we have a mutual interest in it ". Full in the link:

Translated

Pracownik czy wolny najmita? | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Pracownicy zostali pozostawieni na pastwę rynku pracy i zatrudniającego podmiotu.

Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 20:19:25

Państwo z kartonu jest produktem naszych elit. Jak wielokrotnie próbowałem Was p

Jan Śpiewak:

Państwo z kartonu jest produktem naszych elit. Jak wielokrotnie próbowałem Was przekonać to nie wypadek przy pracy, że mamy państwo teoretyczne, ale celowe działanie.

Historia jest taka: 19-letni Michał Rogalski z Torunia zaczął hobbystycznie prowadzić otwartą bazę danych statystycznych w związku z pandemią. Brał surowe dane o chorych, testach, wyzdrowieniach i zgonach z powiatowych stacji sanitarnych. Następnie liczby były obrabiane, dodawane i w ten sposób powstała największa baza danych o pandemii w Polsce. W teorii powinno to robić polskie państwo, ale jak wiemy polskie państwo nie jest specjalnie zainteresowane czymkolwiek poza okradaniem klasy średniej i biednych.

I tutaj zaczyna się zonk. Premier Morawiecki ogłosił jakiś czas temu, że jak liczba zachorowań wzrośnie do 70 przypadków dziennie na sto tysięcy osób to zamykamy kraj w ramach „narodowej kwarantanny”. Najwyraźniej podpatrzył to na konferencjach premierów innych państw, którzy informowali z wyprzedzeniem co się będzie działo w zależności od liczby zachorowań. To się nazywa strategia i planowanie słowa w Polsce mało naszym elitom znane. Problem w tym, że jak się dodało porządnie wszystkie te dane z powiatów, to powinniśmy mieć narodową kwarantannę od dwóch tygodni. Najpierw rząd zaczął więc uprawiać kreatywną księgowość, żeby do tych 70 przypadków nie dobiło, a wczoraj wkurzył się już na chłopaka do reszty i zamknął cały interes. Powiatowe stacje nie podają już żadnych danych. Trafiają one do rządu, tam są poddawane obróbce i wychodzą odpowiednie liczby.

Zbij termometr – nie będziesz miał gorączki. Ile tysięcy ludzi umrze z tego powodu? Kogo to obchodzi. Rząd się wyżywi i wyleczy. A Wy szaraki umierajcie z powodu braku tlenu i personalu medycznego na oddziałach, chaosu i zapaści państwa.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 17:21:28