Dzisiaj kolejny post z serii #KathiWeeksoBDP.

Maciej Szlinder


Dzisiaj kolejny post z serii #KathiWeeksoBDP.

Na tapet biorę argument dot. Reguły Wzajemności, na którą często powołują się krytycy bezwarunkowego dochodu podstawowego. Zasada ta wyraża się w często żywionym przekonaniu, że nie można dawać komuś czegokolwiek, nie oczekując niczego w zamian.

To, czego konkretnie się oczekuje, to pracy w jej wąskim, kapitalistycznym rozumieniu. Takie podejście oznacza, że prawa człowieka, zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych są zależne od uległości względem systemu wyzysku i opresji. Często wymuszone szkolenia (z pisania CV, obsługi kasy fiskalne, tworzenia biznes planu) czy konieczność przyjmowania konkretnych ofert pracy (nieodpowiadającej zdolnościom lub preferencjom) są zwykłą stratą czasu. To marnotrawstwo zarówno z perspektywy rozwoju jednostek, ich przyszłych dochodów, a także potencjalnych wkładów w rozwój całego społeczeństwa.

Podstawowe bezpieczeństwo dochodu powinno być całkowicie bezwarunkowe. Tylko wtedy nie jest narzędziem przymusu, daje realną wolność i umożliwia rozwój indywidualny i społeczny.

Na łamach czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna znajduje się niezwykły tekst Kathi Weeks pt. “Polityka feministyczna anty/postpracy a obrona dochodu podstawowego” w moim przekładzie. Zachęcam do przeczytania przedmowy, w której starałem się wskazać na kluczowe wątki tekstu Weeks (link w komentarzu).


Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 11:57:14

203 lata temu w Trewirze urodził się Karol Marks – jeden z najwybitniejszych fil

Maciej Szlinder


203 lata temu w Trewirze urodził się Karol Marks – jeden z najwybitniejszych filozofów i badaczy społecznych w historii. Z tej okazji życzę nam wszystkim, byśmy mogli i mogły podejmować pracę ze względu na pasję, chęć rozwoju, czy ciekawość, a nie z powodu ucieczki przed biedą.

Analizy systemu kapitalistycznego, krytyczna metoda, jak i barwny język Marksa stanowią od ponad wieku inspirację dla czytelników i czytelniczek na całym świecie.

Przyglądając się uważnie jego dorobkowi nie można nie uznać przenikliwości i płodności intelektualnej filozofa z Trewiru. Nie można też nie zauważyć ciągłego rozwoju, zmagania się z próbą zrozumienia i opisania dynamicznie zmieniającego świata, sięgania po coraz to nowe dyscypliny naukowe, źródła, języki. Zrozumienie i opisanie miało tu swój cel zewnętrzny – Marks jak niewielu innych rozumiał dojmującą konieczność zmiany świata pełnego niesprawiedliwości, wyzysku i biedy. Tej zmianie podporządkował swoją pracę intelektualną, jak i całe życie.

Jedną z najważniejszych cech myśli Marksa jest świadomość historyczności wszystkich teorii – w tym jego własnych. Żadna księga nie zawiera pełnej prawdy, a autor żadnej teorii nie jest nieomylny.

To, co możemy więc zrobić z pracami Marksa dzisiaj to wesprzeć się nimi w stawianiu pytań odnoszących się do naszej, współczesnej sytuacji. Możemy też korzystać z nich jako głosu doradczego w próbach poszukiwania na te pytania odpowiedzi.

Dlatego zachęcam wszystkich do sięgania po prace Karola Marksa w naszych własnych dociekaniach, zmaganiach i walkach.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-05 14:58:15

Z okazji Święta Pracy złożyliśmy dzisiaj kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyński

Maciej Szlinder

Z okazji Święta Pracy złożyliśmy dzisiaj kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Wraz z Joanna Wicha reprezentowałem Zarząd Krajowy partii Razem.Towarzyszył nam Adrian Zandberg i reprezentacja Razem w Warszawie warszawskiego okręgu partii: Konrad Wiślicz-Węgorowski , Natalia Kwiatkowska i Joanna Wojciechowska.

Przypomnieliśmy, że to lewica zawsze stoi po stronie ludzi pracy. A mają one i oni w Polsce nielekko.

Polskie pracownice i pracownicy są jednymi z najbardziej wyzyskiwanych w Unii Europejskiej – niższy udział płac w PKB mają jedynie Irlandia i Węgry.

Polki i Polacy pracują bardzo dużo – jesteśmy w czołówce krajów OECD pod względem przepracowanych godzin w roku.

Mamy też jeden z najwyższych wskaźników pracy na umowach śmieciowych i innych formach umów tymczasowych w Unii Europejskiej (po Hiszpanii i Portugalii).

Pandemia i kryzys gospodarczy silnie uderzyły w polskich pracowników, wiele osób straciło pracę, część dochodów, niektóre wypadły z grupy aktywnych zawodowo. Rządowe tarcze antykryzysowe nie pomogły wielu z nich, a nierzadko przyczyniły się także do pogorszenia warunków pracy.

I to w pandemii szczególnie widzimy jak ważna jest często bardzo słabo wynagradzana praca pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia, sprzedawców, ekspedientek, dostawców i wielu innych osób wykonujących niezbędne zawody.

Praca to jednak coś znacznie szerszego niż to, co robimy w zamian za zarobek. Większość pracy wykonywanej na naszej planecie pozostaje nieopłacona. Praca opiekuńcza, praca domowa, aktywizm społeczny, wolontariat – bez nich nasze społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. Święto pracy to także święto osób (głównie kobiet) wykonujących tę niezbędną społecznie pracę, za którą nie tylko nie otrzymują wynagrodzenia, ale czasem nawet należytego szacunku.

Jesteśmy lewicą, bo stoimy po stronie ludzi pracy, a nie po stronie kapitału. Jesteśmy też, razem z Wami częścią pracującej większości. Święto Pracy to dzień nas wszystkich – wszystkiego najlepszego!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-01 18:10:49

Zapraszam do dyskusji na temat polityki pełnego zatrudnienia. #EkonomicznyCz

Maciej Szlinder


Zapraszam do dyskusji na temat polityki pełnego zatrudnienia.

#EkonomicznyCzwartek

Ekonomiczny czwartek z Maciej Szlinder – polityka pełnego zatrudnienia.EkonomicznyCzwartek

Źródło
Opublikowano: 2021-04-29 18:04:30

Już za dwa dni Święto Pracy W najbliższym Ekonomicznym Czwartku porozmawiamy za

Maciej Szlinder

Już za dwa dni Święto Pracy W najbliższym Ekonomicznym Czwartku porozmawiamy zatem o miejscach pracy, bezrobociu i polityce pełnego zatrudnienia.

Kto tworzy miejsca pracy? Jak najlepiej walczyć z bezrobociem? Jakie przeszkody stoją na drodze polityki pełnego zatrudnienia?

Na te i inne pytania odpowiem podczas lajwa. Do zobaczenia o 18.00!


Źródło
Opublikowano: 2021-04-29 11:14:28

Dzisiaj kolejny post z serii #KathiWeeksoBDP

Maciej Szlinder


Dzisiaj kolejny post z serii #KathiWeeksoBDP

Wśród krytyki bezwarunkowego dochodu podstawowego bardzo często pojawiają się argumenty za ograniczeniem odbiorców tego świadczenia tylko do naprawdę biednych.

Takie rozwiązanie jest jednak nieskuteczne – skomplikowane procedury oddzielające “zasługujących” od “niezasługujących”, a przede wszystkim stygma związana z koniecznością określenia się jako osoba biedna zniechęcają do wypełnienia dokumentów i zgłaszania się po świadczenie. Polityka kierowana tylko do biednych, do wielu z nich po prostu nie trafi.

Jeśli państwo chce rozwiązać problemy biedy i skutecznie zapewnić wszystkim obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo ekonomiczne powinno wsłuchać się w głos ruchów społecznych, które od lat walczą o prawa socjalne.

Dochód podstawowy pozwoliłby zaspokoić podstawowe potrzeby i mogłby być sprawnie łączony z dochodem pochodzącym np. z pracy. Bezwarunkowy dochód podstawowy to fundament sprawiedliwej wizji państwa.


Źródło
Opublikowano: 2021-04-27 11:06:37

Dzisiaj na całym świecie obchodzimy #DzieńZiemi.

Maciej SzlinderDzisiaj na całym świecie obchodzimy #DzieńZiemi.

Również dzisiaj rozpoczyna się zorganizowany przez Joe Bidena szczyt klimatyczny, na który zaproszeni zostali liderzy 40 państw, żeby dyskutować o działaniach na rzecz klimatu. Wśród nich zaproszenie otrzymał również Prezydent Andrzej Duda.

Jakie to szczęście, że mamy w Polsce tak wspaniałe aktywistki klimatyczne jak Ewa Rewers, Dominika Lasota i Wiktoria Jędroszkowiak, które postanowiły przygotować naszego prezydenta na tę okoliczność. Miejmy nadzieję, że PAD skorzysta z tych cennych rad!

Film edukacyjny aktywistek klimatycznych z przesłaniem #DoscPustychObietnic obejrzycie na profilu Ewy Rewers (link w komentarzu)

P.S. Również dzisiaj odbywa się drugi dzień szczytu klimatycznego Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021. W komentarzu znajdziecie link do wystąpień i debat, które gorąco polecam obejrzeć z uwagą.

#ThereIsNoPlanetB

Źródło
Opublikowano: 2021-04-22 11:35:37

W zeszłym roku na łamach czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna ukazał się ni

Maciej Szlinder


W zeszłym roku na łamach czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna ukazał się niezwykły tekst Kathi Weeks pt. “Polityka feministyczna anty/postpracy a obrona dochodu podstawowego” w moim przekładzie. Zachęcam do przeczytania przedmowy, w której starałem się wskazać na kluczowe wątki tekstu Weeks (link w komentarzu).

Praca nad tłumaczeniem tekstu przypomniała mi, jak rzadko w dyskusjach o BDP poruszana jest kwestia wzmocnienia przez BDP pozycji kobiet w kapitalistycznym świecie i umiejscowienia tego postulatu w historii rozwoju ruchów feministycznych.

Weeks mierzy się w swoim artykule z szeregiem zarzutów wobec dochodu podstawowego płynących nie tylko ze strony liberałów i prawicy, ale także niektórych środowisk lewicowych. Celność jej myśli i kontrargumentów zachęciła mnie do przedstawienia ich w formie serii. Zapraszam więc do pierwszego posta w ramach serii “Kathi Weeks o BDP”.

❌ Dzisiaj popularny zarzut, głoszący, że ludzie biedni zmarnują pieniądze i lepiej przekazywać im wsparcie wyłącznie w formie rzeczowej lub w formie usług.

Za tymi obawami nie stoją fakty – liczne badania prowadzone od lat pokazują, że zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego przez bezpośrednie przekazywanie pieniędzy zmniejsza np. wydatki na używki, których używanie bywa formą rozładowania napięcia wynikającego z dojmującego poczucia niepewności i braku dochodu. Bezpośrednie wręczanie pieniędzy rozwiązuje ten problem. Ale krytyka ta oparta na klasowych uprzedzeniach często jest odporna na dane i fakty. Weeks pokazuje, że pojawiała się ona już od lat i wbudowana była w to, jak wygląda wiele systemów pomocy społecznej. Pokazuje korzenie dzisiejszej walki o BDP, o autonomię i godność osób biednych sięgające aktywności ruchów walczących o prawa socjalne.

Warto o tym pamiętać w tak aktualnych dyskusjach o bezwarunkowym dochodzie podstawowym.


Źródło
Opublikowano: 2021-04-21 12:45:31

O tym, dlaczego dochód podstawowy powinien być bezwarunkowy oraz w jaki sposób B

Maciej Szlinder


O tym, dlaczego dochód podstawowy powinien być bezwarunkowy oraz w jaki sposób BDP związany jest z opiekuńczą pracą kobiet mówiłem podczas debaty zorganizowanej przez Concilium Civitas, a prowadzonej przez redaktora Jacka Żakowskiego.

To była ogromna przyjemność dyskutować z wybitnymi badaczami i ekspertkami takimi jak m.in. dr Paweł Bukowski, prof. Paweł Dembiński, prof. Ladislau Dowbor, prof. Elżbieta Mączyńska czy dr Krzysztof Hagemejer. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej niezwykle inspirującej dyskusji.

Debatę można obejrzeć na profilu fundacji Concilium Civitas (link w komentarzu)


Źródło
Opublikowano: 2021-04-17 11:44:23

Zapraszam na #EkonomicznyCzwartek Dzisiaj tematem są nierówności. Pytania m

Maciej Szlinder


Zapraszam na #EkonomicznyCzwartek ⬇️
Dzisiaj tematem są nierówności. Pytania można zadawać w komentarzach.

Ekonomiczny czwartek: skąd się wzięły nierówności? Live z Maciejem SzlinderemEkonomicznyCzwartek

Źródło
Opublikowano: 2021-04-15 18:00:27

Już dzisiaj o godz. 18:00 odbędzie się mój kolejny lajw z serii Ekonomiczne Czwa

Maciej Szlinder


Już dzisiaj o godz. 18:00 odbędzie się mój kolejny lajw z serii Ekonomiczne Czwartki. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, skąd biorą się nierówności.

❓ Dlaczego wzrosły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat?
❓ Czy można było temu zapobiec?
❓ I jak na nierówności społeczne wpływa pandemia?

Odpowiedzi na te i inne pytania już dzisiaj o 18:00!

#ekonomiczneczwartki #Szlinder #partiarazem


Źródło
Opublikowano: 2021-04-15 13:56:17

Dzisiaj obchodzimy Dzień Osób Bezdomnych, których w Polsce jest przynajmniej 30

Maciej Szlinder


Dzisiaj obchodzimy Dzień Osób Bezdomnych, których w Polsce jest przynajmniej 30 tysięcy. Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny.

Jak pokazują doświadczenia wielu państw (m.in. Finlandia, Kanada, Stany Zjednoczone) najlepszym sposobem na rozwiązanie już występującego problemu bezdomności jest polityka “Najpierw Mieszkanie”, czyli zapewnienie osobom doświadczających bezdomności mieszkań. Także w 3 polskich miastach: Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie prowadzony jest właśnie projekt “Housing First”.

Ważne, żeby nie uzależniać dostania mieszkania od “bycia czystym” od alkoholu i narkotyków. Dopiero jak osoby te mają już swój własny kąt, poddają się ewentualnej terapii uzależnień. Samo zaufanie, które stoi za przekazaniem komuś mieszkania powoduje, że osoby, które doświadczyły problemu bezdomności często rzadziej sięgają po alkohol.

Osoby w kryzysie bezdomności poza problemami z zaspokojeniem podstawowym potrzeb materialnych spotykają się także ze stygmatyzacją, dyskryminacją ze strony organów państwa, niechęcią części społeczeństwa, brakiem satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, niską samooceną. Zapewnienie im niewielkiego mieszkania, na drzwiach którego mogą wywiesić tabliczkę ze swoim nazwiskiem pomaga im odzyskać poczucie godności. Jest też rozwiązaniem w dłuższym okresie znacznie tańszym niż koszty policji i zwiększone koszty ochrony zdrowia związane z konsekwencjami problemu długotrwałej bezdomności.

Najlepszą inwestycją jest zawsze inwestycja w ludzi – bezpośrednia odpowiedź na najpilniejsze potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji bez moralizowania i paternalistycznych warunków uderzających w ich poczucie godności.

Podobnie jak z innymi problemami społecznymi i zdrowotnymi najlepiej jest jednak zapobiegać niż leczyć. Stąd kluczowe są takie polityki państwa, które ograniczają do minimum samą możliwość wystąpienia problemu bezdomności: budowa niedrogich mieszkań na wynajem, dbanie o godne płace i zapewnienie skutecznej siatki zabezpieczenia społecznego.

Warto również wspomnieć o ważnych inicjatywach, które dzisiaj pomagają osobom w kryzysie bezdomności. Są to oddolne akcje dzielenia się, dawania, wspierania. Jedna z nich – Food Not Bombs odbywa się w formie wydawania ciepłych posiłków, a obok jedzenia osoby doświadczające bezdomności mogą otrzymać również grube ubrania, buty, rękawiczki, by przetrwanie zimy było dla nich łatwiejsze. Osoby korzystające mogą liczyć również na dobre słowo i obecność. Z kolei druga akcja polega na dzieleniu się środkami higienicznymi. Ta akcja nosi różne nazwy – Różowa skrzyneczka, Koszyczek ratunkowy i stała się ostatnio dosyć popularna w Polsce.

Niemniej, w dobrze urządzonym społeczeństwie obie te inicjatywy nie byłyby potrzebne, gdyby nasze państwo nie było państwem z kartonu.

Jak to zmienić? Propozycje Razem w ramach polityki mieszkaniowej możecie przeczytać w naszym programie – link w komentarzu!

Zachęcam też do odsłuchania webinaru organizowanego przez Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Jest on dostępny na fanpejdżu Federacji.

Autor zdjęcia: Matt Collamer / Unsplash


Źródło
Opublikowano: 2021-04-14 12:52:07

Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem.

Maciej Szlinder


Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem.

Z tej okazji sięgnijmy po najlepszy tekst w historii na temat polityki walki z bezrobociem, czyli „Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia” Michała Kaleckiego.

Aby podnieść poziom zatrudnienia rząd wspiera zwiększanie popytu na dobra i usługi. Robi to na 2 główne sposoby:

1) inwestycje publiczne, czyli zarówno
a. budowanie m. in. dróg i mostów, szkół, szpitali, elektrowni, mieszkań komunalnych, jak i
b. zwiększanie zatrudnienia w ochronie zdrowia, usługach opiekuńczych, szkolnictwie, państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych itp.

2) wspieranie masowej konsumpcji poprzez:
a. świadczenia społeczne, czyli przekazywanie pieniędzy bezpośrednio ludziom
b. zmniejszanie podatków dla osób mniej zarabiających.

Często działania na rzecz pełnego zatrudnienia spotykają się z oporem liberalnych ekonomistów, polityków, którzy działają (świadomie bądź nieświadomie) w interesie dużego biznesu. Opór ten ma 3 aspekty, duży biznes bywa niechętny:

i. samemu „wtrącaniu się państwa do zagadnienia zatrudnienia” w ogóle. Jest tak, ponieważ w liberalnym państwie minimum zatrudnienie zależy od decyzji wielkiego biznesu, co pozwala kontrolować demokratycznie wybrany rząd także w innych aspektach.

ii. konkretnym wydatkom państwowym, szczególnie świadczeniom społecznym. Chodzi tutaj o „zasadę ‘moralną’ najwyższej wagi. Podstawy etyki kapitalistycznej wymagają, ‘byś w pocie chleba swego dobywał’, chyba że żyjesz z dochodów z kapitału.”

iii. utrzymywaniu stanu zbliżonego do pełnego zatrudnienia, ponieważ takim stanie „zwalnianie z pracy przestałoby odgrywać rolę środka dyscyplinarnego”.

Pamiętajmy także ważną uwagę Kaleckiego:
„Pełniejsze wykorzystanie zasobów nie powinno wynikać z podejmowania niepotrzebnych inwestycji publicznych, których jedynym celem jest zapewnienie pracy. Program wydatków rządowych musi być skierowany na inwestycje publiczne tylko w takim stopniu, w jakim inwestycje te są rzeczywiście potrzebne. Pozostałą część wydatków państwowych, niezbędnych do utrzymania pełnego zatrudnienia, należy przeznaczyć na subsydiowanie masowej konsumpcji. Przeciwnicy takich wydatków państwowych twierdzą, że wówczas rząd nie otrzymuje nic w zamian za wydane pieniądze. Odpowiemy na to, że wydatki te znajdą odzwierciedlenie we wzroście standardu życiowego mas. Czyż nie jest to celem wszelkiej działalności gospodarczej?”

A także kluczowe przesłanie tekstu: „Walka sił postępowych o pełne zatrudnienie jest zarazem środkiem powstrzymującym ponowne nadejście faszyzmu.”


Źródło
Opublikowano: 2021-04-11 19:20:40

Od początku transformacji ideologia neoliberalna przenikała podstawy polskiej po

Maciej Szlinder


Od początku transformacji ideologia neoliberalna przenikała podstawy polskiej polityki społecznej i gospodarczej, a także debaty publicznej.

„Od lat 90. większość mediów głównego nurtu tłumaczyła, że bezrobotni nie mają pracy, bo są nieporadni, leniwi, przyzwyczajeni do łatwego dostępu do miejsc pracy rodem z poprzedniego systemu. Winny był homo sovieticus, a nie systemowe reformy likwidujące zakłady przemysłowe czy wycofanie się państwa z zadań z zakresu polityki gospodarczej i społecznej. (…) Obecna w debacie publicznej skłonność do obciążania jednostek wyłączną odpowiedzialnością za swoje trudne położenie znajdowała również odzwierciedlenie w podejściu instytucji państwa do problemu bezrobocia. Zamiast systemowo zadbać o wyższe zatrudnienie (także bezpośrednio przez zatrudnianie w sektorze publicznym), szkolono bezrobotnych ze sztuki autoprezentacji i pisania CV, tak jakby magicznie od upowszechnienia takich kompetencji miała zwiększyć się liczba miejsc pracy. Refleksja nad stopniem ‘zatrudnialności’ konkretnych jednostek przesłoniła namysł nad polityką pełnego zatrudnienia.”

Polskie państwo jest państwem niezwykle mało opiekuńczym. Nasz system podatkowo-świadczeniowy był psuty przez kolejne rządy: pierwszy rząd PiS (obniżka i zmniejszenie regresji PIT), SLD (podatek liniowy dla samozatrudnionych), jak i PO (rozpowszechnienie umów śmieciowych). Wprowadzenie 500 plus było oczywiście poprawą, ale stanowczo niewystarczającą.

Konieczne są w Polsce zmiany niesprawiedliwego, regresywnego systemu podatkowego.

„Należy zapewnić podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, stawiając je na dwóch nogach. Pierwszą z nich są powszechne świadczenia pieniężne (dochód podstawowy, emerytura obywatelska, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami – związanymi nie ze zdolnością do pracy, ale z utrudnieniem w funkcjonowaniu w społeczeństwie). Drugą zaś dobrze funkcjonujące usługi publiczne: ochrona zdrowia, edukacja, usługi opiekuńcze, transport publiczny i mieszkalnictwo. Nowoczesne państwo dobrobytu powinno pewnie stać na obu tych nogach, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami współczesności.”

O polskim państwie opiekuńczym, bezpośrednich świadczeniach pieniężnych, usługach publicznych, długu i pracy w różnych jej wymiarach piszę w artykule we Wszystko Co Najważniejsze


Źródło
Opublikowano: 2021-03-31 14:37:07

Czy powinniśmy przejmować się wzrostem gospodarczym? Ile pracuje aktywist(k)a? J

Maciej Szlinder


Czy powinniśmy przejmować się wzrostem gospodarczym? Ile pracuje aktywist(k)a? Jak zmiany klimatyczne wpływają na warunki pracy? Jakie reformy są antykapitalistyczne?
Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć na wczorajszej debacie pt.: „Ratuj planetę, nie pracuj tyle! Ideologia nieustannego wzrostu wydajności pracy jako przyczyna katastrofy klimatycznej”
Bardzo dziękuję Teatr Powszechny za zaproszenie i zorganizowanie Forum Przyszłości Kultury, w ramach którego odbyła się tak potrzebna dyskusja. Rozmawialiśmy o katastrofie klimatycznej, kapitalizmie, skracaniu czasu pracy i dochodzie podstawowym. Polecam serdecznie.
Link do debaty znajdziecie w komentarzu.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-28 15:55:19

Ostatnie tygodnie były trudne z wielu powodów, ale dzisiaj niedziela – warto zna

Maciej Szlinder


Ostatnie tygodnie były trudne z wielu powodów, ale dzisiaj niedziela – warto znaleźć chwilę na refleksję, na zadumę, np. o pandemii i dochodzie podstawowym. A tak się składa, że 2 tygodnie temu opublikowano w Gość Niedzielny artykuł na ten temat, w którym można znaleźć m.in. moje wypowiedzi. Cieszę się, że idea zatacza coraz szersze kręgi. Dobrej niedzieli!


Źródło
Opublikowano: 2021-03-21 11:59:14

Dokładnie 150 lat temu urodziła się najwybitniejsza polska ekonomistka i jedna z

Maciej Szlinder


Dokładnie 150 lat temu urodziła się najwybitniejsza polska ekonomistka i jedna z najważniejszych działaczek ruchu socjalistycznego w całej jego historii – Róża Luksemburg.

• Jak niewiele innych świetnie łączyła analizy ekonomiczne z politycznymi, wskazując na nierozerwalny związek pojęć teorii ekonomicznej z sytuacją społeczną i przebiegiem walki politycznej.
• Podkreślała rolę walki klas jako czynnika kluczowego dla zrozumienia dynamiki kapitalistycznej i przemian politycznych.
• Przypominała o znaczeniu relacji płac do zysków, a nie tylko koncentracji na płacach realnych (co możemy kupić za naszą płacę) i nominalnych (sama kwota wynagrodzenia bez uwzględniania jej siły nabywczej).
• Świetnie ujmowała rolę pieniądza w systemie kapitalistycznym, przez co nazywa się ją dzisiaj „pionierką krytycznej teorii finansów” (J. Toporowski) oraz „prekursorką teorii obiegu pieniężnego” (R. Bellofiore, M. Passarella).
• Włożyła nieoceniony wkład w rozumienie różnych mechanizmów powstawania kryzysów kapitalistycznych.

Pisma Róży Luksemburg są wciąż czytane i analizowane na całym świecie. Niestety na polskich uczelniach rzadko można spotkać się z analizą jej dorobku, szczególnie ekonomicznego. A takie pozycje jak Akumulacja kapitału, Wstęp do ekonomii politycznej czy Antykrytyka stanowią jedne z ważniejszych pism w historii teorii opisującej system kapitalistyczny. Dlatego zachęcam Was do zapoznania się z nimi, a także do sięgnięcia do wartościowych opracowań autorstwa choćby Tadeusza Kowalika czy Jana Toporowskiego.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-05 21:23:07

Posłuchaj podcastu: Rewolucyjne koncepcje z rynku pracy: dochód podstawowy, gwarantowane zatrudnienie, skrócenie czasu pracy – TOK FM

Maciej Szlinder

Dziś nie ma live’a Razem z cyklu „Ekonomicznych czwartków”, ale w to miejsce polecam wysłuchanie wczorajszej audycji „Wieczorem” w Radio TOK FM, w którym z red. Agnieszką Lichnerowicz i prof. Igą Magdą rozmawialiśmy o państwie opiekuńczym, nieopłacanej pracy kobiet, związkach zawodowych, dochodzie podstawowym, gwarancji zatrudnienia i skracaniu czasu pracy.

Maciej Szlinder, profile picture

Posłuchaj podcastu: Rewolucyjne koncepcje z rynku pracy: dochód podstawowy, gwarantowane zatrudnienie, skrócenie czasu pracy – TOK FM

Źródło
Opublikowano: 2021-02-18 17:49:09

Już z najbliższą niedzielę, 14 lutego, V-Day – dzień walki z przemocą wobec ko

Maciej Szlinder

Już z najbliższą niedzielę, 14 lutego, V-Day – dzień walki z przemocą wobec kobiet.
A skoro dzisiaj czwartek, to zapraszam na live z cyklu Ekonomiczne czwartki – porozmawiamy o przemocy ekonomicznej wobec kobiet w Polsce i Europie.
Czym jest przemoc ekonomiczna i czym się różni od innych jej form?
Jak skutecznie jej zapobiegać i ją zwalczać?
Jak wspierać kobiety, które jej doświadczyły?
Na te i szereg innych pytań spróbujemy odpowiedzieć dzisiaj o 17.00 wraz z Anna Górska.
Zachęcam do oglądania i słuchania na fanpage’u Razem oraz zadawania pytań i dzielenia się uwagami w komentarzach bezpośrednio w czacie.

Maciej Szlinder, profile pictureMay be an image of 2 people and text that says 'razem LIVE GOŚCINI: EKONOMICZNE CZWARTKI ANNA GÓRSKA PRZEMOC EKONOMICZNA 11 LUTEGO, GODZ. 1700 MACIEJ SZLINDER ZarzÄ…d Razem Obejrzyj na profilu Partii Razem'

Źródło
Opublikowano: 2021-02-11 17:34:31

Gościnnie występuję dziś w popołudniówce Lewicy Razem z Paulina Matysiak. Zac

Maciej Szlinder


Gościnnie występuję dziś w popołudniówce Lewicy Razem z Paulina Matysiak.

Zachęcam do obejrzenia całości!

Popołudniówka z Pauliną Matysiak z wkładką ekonomiczną autorstwa Macieja Szlindera.


Źródło
Opublikowano: 2021-01-14 20:42:11

Dziś pierwsze w nowym roku Ekonomiczne czwartki Razem! Wychodząc od afery sz

Maciej Szlinder

Dziś pierwsze w nowym roku Ekonomiczne czwartki Razem!

Wychodząc od afery szczepionkowej, w której elity znów pokazały, że mają się za lepsze od innych, chciałbym zastanowić się nad kwestią nierówności. Co to znaczy, gdy mówimy, że nierówności są w Polsce niskie lub wysokie? Czy ważniejsza jest równość szans czy równość wyników? I dlaczego nierówności ekonomiczne to taka ważna sprawa? Na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć dzisiaj o 18.00

Zapraszam do oglądania i zadawania pytań w komentarzach bezpośrednio w czacie.

Maciej Szlinder, profile pictureImage may contain: 1 person, text that says 'EKONOMICZNE CZWARTKI NIERÓWNOŚCI razem LIVE Q&A 7 STYCZNIA, GODZ. 1800 MACIEJ SZLINDER zarząd Razem f @partiarazem'

Źródło
Opublikowano: 2021-01-07 15:57:02

Nie strzelam w Sylwestra! Wy też tego nie róbcie! Cieszmy się końcem tego rok

Maciej Szlinder

Nie strzelam w Sylwestra! Wy też tego nie róbcie!
Cieszmy się końcem tego roku nie zapominając o naszych towarzyszach innych gatunków. 🐱🐶🐭🐰🐦
Niektóre z nich mogą już mieć nas w tej pandemii serdecznie dość, więc nie przekonujmy ich, że bez ludzi na ziemi będzie lepiej (nie zdziwiłbym się gdyby część z nich była o krok od takiej konstatacji).

Huki i błyski powodują u wielu zwierząt ataki paniki, sprawiają, że tracą orientację, a niekiedy doprowadzają do agresji skierowanej na nie same.
Jeśli tak jak ja kochasz inne zwierzęta to odpuść sobie strzelanie z petard i puszczanie fajerwerków. Sylwestrowa noc i bez tego będzie wspaniała – w końcu ten cholerny 2020 rok już się kończy!

Maciej Szlinder, profile pictureImage may contain: one or more people, text that says 'NIE STRZELAM w SYLWESTRA! MACIEJ SZLINDER ZARZĄD KRAJOWY razem'

Źródło
Opublikowano: 2020-12-30 21:46:44