Zardzewiała Dama

Obywatel:

W ósmą rocznicę śmierci Thatcher, idolki ekonomicznych analfabetów i/lub ludzi bez sumień, przypominamy tekst Krzysztofa Mroczkowskiego: „Liberalny ekstremizm Thatcher nie polegał więc, jak to się zwykło uważać, na zmniejszeniu wydatków, lecz na zmianie ich struktury. W połączeniu z regresywnymi zmianami podatkowymi (podwojenie wysokości podatku VAT, czyli wzrost opodatkowania konsumentów, szczególnie tych mniej zamożnych, przy jednoczesnej obniżce stopy podatku dochodowego dla najbogatszych z 83 procent do 60, następnie do 46, a od 1988 r. do 40 procent) zapoczątkowało to przepływ siły nabywczej od szerokich rzesz obywateli, zatrudnionych w sektorach przeznaczonych na zniszczenie, w stronę ludzi zamożnych oraz rynku kapitałowego”. Całość w linku:

Zardzewiała Dama

Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 10:53:59

Koniec z brakiem odpowiedzialności za plastik

Obywatel:

Z jednej strony to dobrze, że producenci opakowań i produktów pakowanych w nie zapłacą za swój proceder więcej. Z drugiej istnieje obawa, że część tych kosztów podniesie ceny, czyli zapłacą za to konsumenci. A po prostu cały koszt zbiórki, przetworzenia, składowania itp. odpadów powinni ponosić i samodzielnie organizować producenci – wtedy 100 razy zastanowiliby się nad tym, co, jak i w co pakować i czy wszystko musi być zapakowane w ogromne ilości plastiku i/lub innych jednorazowych opakowań. Szczegóły w linku:

On the one hand, it's good that the manufacturers of packaging and products packaged in them pay more for their On the other hand, there is a concern that some of these costs will raise prices, i.e. consumers will pay And just the entire cost of collecting, processing, storing, etc. waste should be taken and disposable by manufacturers – then they would think 100 times about what to pack and whether everything needs to be packaged in massive amounts of plastic and / or other disposable packaging. Details in the link:

Translated

Koniec z brakiem odpowiedzialności za plastik

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. rząd planuje przyjąć ustawę wdrażającą rozszerzoną odpowiedzialność producentów (ROP) w opakowaniach. W 2023 r. „opłata opakowaniowa” może przynieść 1,5 mld zł.

Źródło
Opublikowano: 2021-05-05 10:00:14

Dzisiaj wysłaliśmy do drukarni nowy numer, ale wciąż jest w sprzedaży "Nowy

Obywatel:

Dzisiaj wysłaliśmy do drukarni nowy numer, ale wciąż jest w sprzedaży "Nowy Obywatel" nr 85. W naszym sklepie internetowym do kupienia wersja papierowa lub elektroniczna. Numer niemal w całości poświęcony żywności, produkcji spożywczej, społecznym realiom tego, co jemy i jaki mamy wybór pożywienia. Jednym z głównych punktów numeru jest obszerny wywiad z Michałem Kołodziejczakiem z Agrounii. Nie z wszystkim się zgadzamy, ale warto przeczytać ten wgląd w realia polskiej wsi i rolnictwa, bo z miasta i z wielkich mediów tego nie widać. 150 stron poważnych treści za jedyne 17 zł prosto do Twojej skrzynki pocztowej lub zaledwie 8 zł za wersję elektroniczną prosto do skrzynki e-mailowej. Jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie papierowej lub cyfrowej. Zapraszamy do lektury i na zakupy: http://nowyobywatel.pl/sklep/

Today we sent a new number to the printing house, but ′′ Nowy Obywatel ′′ is still available for sale no. 85. In our online store you can buy a pa The number is almost entirely devoted to food, food production, social realities of what we eat and what food choices we have. One of the main points of the issue is an extensive interview with Michał Kolodziejczak We don't agree with everything, but it's worth reading this insight into the reality of the Polish countryside and agriculture, because it can't be seen from the city and from the big media. 150 pages of serious content for only PLN 8 straight to your PLN for an electronic version straight to the email inbox. It's even cheaper in a paper or digital subscription. We invite you to read and shop: http://nowyobywatel.pl/sklep/

Translated


Źródło
Opublikowano: 2021-05-04 21:06:51

Motorniczy też człowiek

Obywatel:

Kolejna drobna, ale dobra zmiana: "Mają się poprawić warunki pracy kierowców komunikacji i motorniczych. Organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będą musiały zapewnić kierowcom autobusów i motorniczym przynajmniej na jednym krańcu linii komunikacyjnej toaletę, a na krańcu, na którym jest wyznaczona przerwa na spożywanie posiłku, odpowiednie pomieszczenie do tego przeznaczone". Więcej informacji w linku:
_____________
Chcesz nadal czytać "Nowego Obywatela"? Wesprzyj nas i wpłać darowiznę: Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, numer rachunku: 78 8784 0003 2001 0000 1544 0001 – koniecznie z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Another small, but good change: ′′ Working conditions of communications and motor vehicles are supposed to improve. The organizer of public collective transport or the commune will have to provide bus and motor drivers with a toilet at least one end of the communication line, and at the end where a meal break is designated, adequate accommodation for this ". More information:
_____________
Do you want to keep reading ′′ New Citizen "? Support us and donate: Association ′′ Citizens Citizens ", Craft Cooperative Bank in Łd dzi, account number: 78 78 8784 0003 2001 1544 0000 0001 – necessarily with the note ′′ Donation to statutory purposes ".

Translated

Motorniczy też człowiek

Mają się poprawić warunki pracy kierowców komunikacji i motorniczych. Organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będzie musiała zapewnić kierowcom autobusów i motorniczym przynajmniej na jednym krańcu linii komunikacyjnej toaletę, a na krańcu, na którym jest wyznaczona przer…

Źródło
Opublikowano: 2021-05-04 10:00:46

Herman Lieberman: Nieśmiertelna, niepodzielna i niezłomna (przemówienie 1-majowe z roku 1941)

Obywatel:

Z okazji dzisiejszego święta poświęconego walce pracowników najemnych, czyli większości społeczeństw, o swoje prawa, byt i godność, zdigitalizowaliśmy tekst Hermana Liebermana, wieloletniego zasłużonego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. W Londynie w roku 1941 pisał on: "W dniu Pierwszego Maja, który robotnicy Polski tradycyjnie taką miłością otaczali, bo był zawsze pogłębieniu braterstwa wolnych narodów poświęcony, ponawiamy przysięgę, że z oparów krwi przelanej, z morza łez i bezmiaru niedoli przeżytej, z ruin, zgliszcz i grobów, którymi obficie zasłana jest nasza ziemia ojczysta, powstanie i rozkwitnie Nowa Polska, Polska Ludu Pracującego, Polska sprawiedliwa w swoim umiłowaniu wszystkiego, co tchnie dobrem, pięknem i prawdą, Polska, w której chłopi, robotnicy i pracownicy umysłowi w życiu odbudowanej Ojczyzny będą mieli głos rozstrzygający". Całość w linku:

On the occasion of today's holiday devoted to the fight of mercenary workers, i.e. most communities, for their rights, existence and dignity, we digitized the text of Herman Lieberman, a long-deserved activist of the In London in 1941 he wrote: ′′ On the 1941st of May, the workers of Poland traditionally surrounded with such love, because he was always deepening the brotherhood of free nations, we repeat our oath that from the bulbs of blood spilled, from a sea of tears and unconditional suffering surrounded from the ruins, narrows and graves that our homeland is abundantly covered, New Poland will rise and blossom, Poland of the Working People, Poland fair in its love of everything that breathes good, beauty and truth, Poland where boys, workers and mind workers in the life of the rebuilt homeland they will have a decisive voice ". Full in the link:

Translated

Herman Lieberman: Nieśmiertelna, niepodzielna i niezłomna (przemówienie 1-majowe z roku 1941)

Powstanie i rozkwitnie Nowa Polska, Polska Ludu Pracującego.

Źródło
Opublikowano: 2021-05-01 19:35:04

To już ostatnie chwile, żeby wesprzeć nasze ubogie pismo za pomocą przekazania m

Obywatel:


To już ostatnie chwile, żeby wesprzeć nasze ubogie pismo za pomocą przekazania mu 1% waszego podatku. Jeśli „Nowy Obywatel” ma się nadal ukazywać – potrzebujemy Waszego wsparcia. Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT podać nazwę naszego wydawcy i numer KRS: Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, nr KRS 0000 248 901. Jeśli korzystacie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez skarbówkę, to wystarczy zalogować się w Portalu Podatnika i w gotowym formularzu PIT dodać nasze dane w stosownej rubryce, a następnie zatwierdzić całość. Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie!


Źródło
Opublikowano: 2021-04-30 11:15:00

Popieramy i trzymamy kciuki za powodzenie walki strajkowej. POPIERAMY!

Obywatel:

Popieramy i trzymamy kciuki za powodzenie walki strajkowej.

POPIERAMY! ✊✊✊
„W dniu 29.04.2021r. odbył się strajk kurierów Glovo w Białymstoku,: którzy protestowali przeciwko drastycznym obniżkom zarobków białostockich kurierów, które nastąpiły od dnia 26.04 (poniedziałek).
Kurierzy zebrali się w tym dniu na parkingu Auchan przy ulicy Hetmańskiej 17 o godzinie 10:00 i do godziny 13:00 nie realizowali zamówień.”


Źródło
Opublikowano: 2021-04-29 21:28:02

Koniec obnośnej sprzedaży prądu i gazu

Obywatel:

I tak oto pomalutku, ale jednak budujemy w Polsce cywilizację po latach neoliberalnego szwindlu: „Nowy przepis mówi, że umowy na dostawę prądu i gazu nie będą mogły być podpisywane poza siedzibą przedsiębiorstwa dostarczającego te media. Oznacza to koniec z naciągaczami i domokrążcami”. Więcej informacji w linku:

Koniec obnośnej sprzedaży prądu i gazu

Źródło
Opublikowano: 2021-04-29 10:15:22

Stop pracy aż do śmierci

Obywatel:


W nowym tekście na naszej stronie Jarosław Niemiec upomina się o prawo do emerytur stażowych: „Wielu z nas z utęsknieniem wyczekuje emerytury, co jest dość tragiczne, bo faktycznie oznacza to oczekiwanie na starość. Doprowadziliście nas do tego, nasi panowie, że chcemy się szybko zestarzeć, aby odpocząć i poczuć choć trochę wolności. Ale okazuje się, że i tego nie chcą nam dać! Odbieranie praw do emerytury ludziom wyczerpanym pracą, było szatańskim projektem. Rządy ekonomicznych liberałów pozwoliły sobie na niczym nieuzasadnione, poza zyskiem rynków finansowych, podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia, przy okazji odbierając prawo do wcześniejszej emerytury pracownikom pracującym w warunkach szczególnych. W tym czasie średnioroczny czas pracy wynosił w Polsce ok. 2000 godzin rocznie, podczas gdy w krajach Europy wynosił on 1500-1700 godzin rocznie. Oznacza to, że polski pracownik w analogicznym okresie składkowym 40 lat przepracowywał 10 lat ekstra w stosunku do europejskiej średniej. Odmawianie nam emerytur stażowych, namawianie do dłuższej pracy, która rzekomo pozwoli nam zachować lepszą formę na starość, jest więc dziś bezgraniczną podłością i bezczelnością. To jest plucie w twarz i poniżanie tych, którzy nie mają już zdrowia i sił do pracy”. Całość w linku:
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Stop pracy aż do śmierci

Źródło
Opublikowano: 2021-04-28 20:24:13

Lewica pomoże przegłosować Krajowy Plan Odbudowy

Obywatel:

Bardzo dobra, odpowiedzialna i prospołeczna decyzja Lewicy: „Mimo sprzeciwu reszty opozycji program wesprze i pomoże przegłosować Lewica. Rząd zgodził się na wszystkie warunki – powiedział Biedroń, zaznaczając, że Lewica negocjowała kwotę i formułę tego wsparcia”. Więcej informacji w linku:

Lewica pomoże przegłosować Krajowy Plan Odbudowy

Źródło
Opublikowano: 2021-04-28 10:57:33

Biedronka ukarana

Obywatel:


Na pewno będą się odwoływali, na pewno będą lamentowali, na pewno będą lobbowali za swoimi interesami, ale miejmy nadzieję, że nie wywiną się tym razem. A w nadchodzącym numerze „Nowego Obywatela” przeczytacie obszerny wywiad o innych łajdactwach tej sieci handlowej i o walce o sprawiedliwość jej ofiar. A póki co: „UOKiK nałożył właśnie karę 60 mln zł na sieć sklepów Biedronka za wprowadzanie klientów w błąd co do kraju pochodzenia produktów”. Więcej informacji w linku:
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Biedronka ukarana

Źródło
Opublikowano: 2021-04-27 10:00:15

greenwashing

Obywatel:

Autor nazywa swoje utwory „tekstami rymowanymi”, a dziś mamy jego nowy kawałek, o pseudoekologii:

cztery latte, dwa espresso i trzy procent na Afrykę,

bo dziś korpo szczytnym gestem pragnie walczyć tym z wyzyskiem

Całość w linku:

greenwashing

Źródło
Opublikowano: 2021-04-26 21:07:23

Kot Feluś z Torunia po lekturze bieżącego numeru „Nowego Obywatela”. Numer niema

Obywatel:


Kot Feluś z Torunia po lekturze bieżącego numeru „Nowego Obywatela”. Numer niemal w całości jest poświęcony żywności i temu, co jest z nią nie tak w kapitalizmie. Wersja papierowa i elektroniczna do kupienia u nas za niewielkie kwoty. Jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie cyfrowej lub papierowej. Zapraszamy na zakupy: https://nowyobywatel.pl/sklep/


Źródło
Opublikowano: 2021-04-26 13:00:02

Lublin szczepi dziewczynki przeciwko HPV

Obywatel:


Bardzo dobra inicjatywa, oby znalazła wielu naśladowców: „Szczepienie 500 dziewczynek w wieku 12 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) sfinansuje miasto Lublin. Szczepionka zapobiega zachorowaniu na raka szyjki macicy”. Więcej informacji w linku:
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Lublin szczepi dziewczynki przeciwko HPV

Źródło
Opublikowano: 2021-04-26 10:00:06

Obniżka wynagrodzenia demotywuje

Obywatel:


„Najczęstsze obniżki wynagrodzeń dotyczyły branży hotelowej – aż 62% z pracowników tej branży doświadczyło obniżenia pensji (często z powodu ograniczenia godzin). Na drugim miejscu jest handel detaliczny (37%), a zaraz za nim – produkcja (36%). Zarobki wzrosły za to w IT i e-commerce (sektorze handlu internetowego)”. Więcej informacji w linku:
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Obniżka wynagrodzenia demotywuje

Źródło
Opublikowano: 2021-04-24 11:04:07

Zachęcamy do udziału w fajnej i pożytecznej inicjatywie, którą współtworzymy. Wr

Obywatel:


Zachęcamy do udziału w fajnej i pożytecznej inicjatywie, którą współtworzymy. Wraz kilkoma podmiotami organizujemy cykl spotkań online poświęconych zarządzaniu z ludzką twarzą. Zamiast korpobełkotu, guru biznesu, kołczów itp. u nas w odmiennym duchu o zarządzaniu opowiedzą Monika Kostera-Kociatkiewicz, czyli prospołeczna naukowiec, oraz Jarosław Niemiec, górnik-związkowiec z kopalni Bogdanka. Całość online, zupełnie za darmo. Zapisy tylko do 30 kwietnia, więc nie zastanawiajcie się zbyt długo. Zapraszamy! Szczegóły, program i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj: https://dialogkig.pl/czlowiek-w-pracy/


Źródło
Opublikowano: 2021-04-23 12:00:00

Nadchodzi neo-ekologia

Obywatel:


W Dzień Ziemi warto przeczytać bardzo mądry tekst Paula Kingsnortha, który w polskim tłumaczeniu opublikowaliśmy 6 lat temu: „Neo-ekologizm jest postępowym, przyjaznym dla biznesu, postmodernistycznym podejściem do problemów i zagadnień związanych z niszczeniem środowiska. Odrzuca on jako naiwne tradycyjne „zielone” myślenie, kładące nacisk na ograniczenia i przekształcanie świadomości oraz wartości społecznych. Nowe technologie, globalny kapitalizm i rozwój na modłę zachodnią nie są już dla neo-ekologów problemem, lecz… rozwiązaniem problemu. Najlepszą strategią na przyszłość jest, według nich, entuzjastyczne wsparcie biotechnologii, biologii syntetycznej, energii atomowej, nanotechnologii, geo-inżynierii – słowem, wszystkiego, co nowe i „zaawansowane”. Tylko niedobitki „romantyków” mogą myśleć inaczej”. Całość w linku:

Nadchodzi neo-ekologia

Źródło
Opublikowano: 2021-04-22 21:20:11

Dzisiaj Dzień Ziemi, więc polecamy dwie świetne książki o ochronie środowiska, k

Obywatel:


Dzisiaj Dzień Ziemi, więc polecamy dwie świetne książki o ochronie środowiska, które wydaliśmy.

Jan Gwalbert Pawlikowski – „Kultura a natura”. Pionierski w Polsce i oryginalny w skali świata manifest ekologiczny, wydany pierwotnie w roku 1913. Autor był zasłużonym działaczem na rzecz ochrony przyrody, a przy tym endekiem – lektura w sam raz dla tych, którzy uważają, że ekologia to „jakiś nowy wymysł”, „moda z Zachodu” czy „lewactwo”. Do kupienia wersja papierowa lub elektroniczna za niewielkie kwoty:
https://nowyobywatel.pl/sklep/ksiazki/kultura-a-natura-jan-gwalbert-pawlikowski/

Dave Foreman – „Wyznania wojownika Ziemi”. Wydana przez nas już kilkanaście lat temu, zanim ekologia stała się modna. To rozrachunkowa książka jednego z najważniejszych w skali świata działaczy ekologicznych, lidera amerykańskiego radykalnego ruchu ekologicznego. Świetna rzecz o tym, dlaczego powinniśmy bronić przyrody oraz co jest w tej kwestii najważniejszego. Dostępne wydanie papierowe bardzo tanio:

https://nowyobywatel.pl/sklep/ksiazki/wyznania-wojownika-ziemi-dave-foreman-2/Źródło
Opublikowano: 2021-04-22 19:06:08

Świętokrzyski Lunapark Narodowy

Obywatel:


Dzisiaj wracamy do sprawy dziwnych ruchów wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego, które opisywaliśmy w kilku tekstach na przestrzeni już prawie dwóch lat. W nowym tekście Łukasz Misiuna pisze: „To nie są wszystkie „atrakcje”, jakie dla zwiedzających Świętokrzyski Lunapark Narodowy zgotowali ministrowie, dyrekcja ŚPN i zakonnicy. Brakuje tu zlotów kilku tysięcy motocyklistów na Łyścu, policyjnej orkiestry dętej w tym samym miejscu czy pomysłu na zgromadzenie 120 000 pielgrzymów na 5 hektarach. Te „ambitne” plany pokrzyżowała pandemia”.
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Świętokrzyski Lunapark Narodowy

Źródło
Opublikowano: 2021-04-21 21:29:52

Wciąż w sprzedaży „Nowy Obywatel” nr 85. Jeszcze przez kilka dni w Empikach wers

Obywatel:


Wciąż w sprzedaży „Nowy Obywatel” nr 85. Jeszcze przez kilka dni w Empikach wersja papierowa, a w naszym sklepie internetowym bezterminowo wersja papierowa lub elektroniczna. Numer niemal w całości poświęcony żywności, produkcji spożywczej, społecznym realiom tego, co jemy i jaki mamy wybór pożywienia. Jednym z głównych punktów numeru jest obszerny wywiad z Martą Dymek (Jadłonomia), która odpowiada na pytania, czemu ubożsi jedzą „gorzej”, czy to ich wina, czy zdrowe odżywanie jest łatwe i tanie oraz czy poprawę jakości żywienia osiągniemy indywidualnym moralizowaniem i pohukiwaniem na „ciemniaków” z „oświeconych” pozycji. 150 stron poważnych treści za jedyne 17 zł prosto do Twojej skrzynki pocztowej lub zaledwie 8 zł za wersję elektroniczną prosto do skrzynki e-mailowej. Jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie papierowej lub cyfrowej. Zapraszamy do lektury i na zakupy: http://nowyobywatel.pl/sklep/


Źródło
Opublikowano: 2021-04-21 10:00:00

Czas na zakaz?

Obywatel:


Oby powoli udało się zmierzać w stronę humanitaryzmu: „Przedstawiciele organizacji Compassion in World Farming widzą realną szansę, by w 2027 r. Unia Europejska zakazała chowu klatkowego kur niosek, królików, świń, kaczek i gęsi. Organizacja zebrała prawie 1,4 mln podpisów pod petycją w tej sprawie i złożyła je w Komisji Europejskiej”. Więcej informacji w linku:

Czas na zakaz?

Źródło
Opublikowano: 2021-04-20 20:14:57

Inna cena na półce, inna w kasie

Obywatel:

„Etyka biznesu” eskaluje: „Z danych UOKiK wynika, że w 56 proc. kontrolowanych sklepów wykryto nieprawidłowości w oznaczeniu cenowym towarów”. Więcej informacji w linku:
____________
Chcesz nadal czytać „Nowego Obywatela”? Przekaż nam 1% swojego podatku. Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nasz numer KRS: 0000 248 901

Inna cena na półce, inna w kasie

Źródło
Opublikowano: 2021-04-20 10:00:56

Do grona naszych czytelników dołączył królik-miniaturka Tajgerek. Czyta bieżący

Obywatel:


Do grona naszych czytelników dołączył królik-miniaturka Tajgerek. Czyta bieżący numer „Nowego Obywatela”, poświęcony żywności, rolnictwu, wsi itp. A Ty znasz już bieżący numer? Jeśli nie, zachęcamy do zakupu. Jeszcze przez tydzień kupicie wersję papierową w całym kraju w Empikach, a bezterminowo wersja papierowa i elektroniczna dostępne u nas wysyłkowo za niewielkie kwoty, a jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie cyfrowej lub papierowej. Szczegóły zawartości numer oraz zakupy: https://nowyobywatel.pl/sklep/sklep-kwartalnik/nowy-obywatel-3485-zima-2020/


Źródło
Opublikowano: 2021-04-19 13:00:01