Sprzeciwiamy się skandalicznej lekcji religii, która miała miejsce w jednej ze

Razem Małopolska:


❗️ Sprzeciwiamy się skandalicznej lekcji religii, która miała miejsce w jednej ze szkół w Limanowej.

❗️ Podczas katechezy uczniowie mogli zobaczyć np. prezentację ze slajdami o metodach leczenia homoseksualizmu obejmujących między innymi elektrowstrząsy, czy chirurgiczne usuwanie organów.

❗️ Stanowczo protestujemy przeciwko prezentowaniu antynaukowych i dyskryminujących treści w publicznych szkołach !

Więcej o sprawie można przeczytać tutaj:
https://gazetakrakowska.pl/limanowa-katecheta-wyslal-uczniom-i-lo-prezentacje-w-ramach-lekcji-religii-homoseksualizm-to-choroba-leczeniemelektrowstrzasy/ar/c1-15589388


Źródło
Opublikowano: 2021-05-08 19:19:10

Dobra zmiana nie może przeboleć, że młodzież jest coraz bardziej lewicowa. Dl

Razem Małopolska:


Dobra zmiana nie może przeboleć, że młodzież jest coraz bardziej lewicowa. Dlatego minister Czarnek uznał, że podręczniki szkolne trzeba zmienić. Na jeszcze bardziej prawicowe. Jeszcze więcej papieża! Jeszcze więcej żołnierzy wyklętych! A tym zajmie się Artur Górecki związany z Ordo Iuris.

Edukacja musi być świecka, równościowa i otwarta. Taka będzie za lewicy.

Razem Małopolska, profile pictureNa grafice widnieje Artur Górecki, pełnomocnik ministra Czarnka do spraw podstaw programowych i podręczników. Jego głowa ma otwartą klapkę a z niej wyglądają średniowieczne ryciny księży, świętych, diabłów i mnichów. Wychodzi z jego głowy również wstęga, na której widniej jego cytat: celem pracy nauczyciela jest prowadzenie ucznia ku Bogu. Napis główny na grafice brzmi: świecka szkoła! religia do kościoła! lewica razem.

Źródło
Opublikowano: 2021-02-23 12:49:39

Maciej Rauhut: Nazywam się Maciek Rauhut. Mam 14-lat i przyjechałem z Krapko

Razem Małopolska:


Maciej Rauhut:

Nazywam się Maciek Rauhut. Mam 14-lat i przyjechałem z Krapkowic na opolszczyźnie. Klaudia przede mną mówiła o strajku kobiet. O tym jak nasze państwo odbiera kobietom wolność. Ja też chciałbym opowiedzieć państwu moją historię związaną z protestami.

No więc siedzę w sobie w domu, bo pandemia. Jest środa. Na komputerze trwa właśnie zdalna lekcja polskiego. Pan Tadeusz i te sprawy.
Nagle: walenie do drzwi! Otwieram. Wpada do mnie do domu dwóch wielkich smutnych panów. To policjanci. Jeden z nich to zastępca komendanta.

Pohukują na mnie, krzyczą. Mówią, że pójdę na cztery lata do poprawczaka, a potem na cztery lata do pudła.
Grubo. 8 lat za kratkami to jednak sporo czasu z… More

Razem Małopolska, profile pictureMay be an image of 1 person, standing, indoor and text that says 'wolnd POLICJA #'

Źródło
Opublikowano: 2021-02-20 19:35:43

„Są tacy, którzy chcą, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie (…) są

Razem Małopolska:


„Są tacy, którzy chcą, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie (…) są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się”

Holokaust nie spadł z nieba. Wziął się z szczucia i mówienia, że ktoś nie jest człowiekiem. Eksterminacja milionów istnień ludzkich wzięła się z rasizmu i antysemityzmu. Nigdy więcej niech łba nie podnosi brunatna nienawiść! Nigdy więcej!

Razem Małopolska, profile pictureGrafika jest czarno-biała i przedstawia zdjęcie dzieci z Auschwitz za drutem kolczastym. Grafika przedstawia również bramę wjazdową do obozu zagłady. Napis brzmi nigdy więcej. Międzynarodowy dzień pamięci o ofiarach holokaustu. Lewica Razem.

Źródło
Opublikowano: 2021-01-27 16:58:49

Dzieci i młodzież przed sądami za udział w demonstracjach? To nie koniec opre

Razem Małopolska:


Dzieci i młodzież przed sądami za udział w demonstracjach? To nie koniec opresji. Dziś odsiadkę w więzieniu rozpoczął Paweł Kasprzak, lider Obywatele RP. Za co? Za przechodzenie w niedozwolonym miejscu podczas antypisowskiej demonstracji. Tak, dobrze czytajcie. Do więzienia za przechodzenie w niedozwolonym.

Paweł, jesteśmy z Tobą! Nigdy nie będziesz szedł sam!

Razem Małopolska, profile pictureNa grafice widnieje czarno-białe zdjęcie Pawła Kasprzaka z megafonem. Napis brzmi lider obywateli er pe Paweł Kasprzak idzie do więzienia za protest! Trzymaj się Paweł! Lewica Razem.

Źródło
Opublikowano: 2021-01-25 15:59:54

Senat, poprawką Lewicy, dosypał 80 milionów zł na psychiatrię dziecięcą. Od l

Razem Małopolska:

Senat, poprawką Lewicy, dosypał 80 milionów zł na psychiatrię dziecięcą. Od lat jest ona w zapaści. Kto głosował przeciw? Oczywiście senatorzy z PiS-u (w tym lekarze ?). Projekt niedługo wyląduje na sali sejmowej. Wszyscy posłowie muszą zagłosować za tak ważną rzeczą. Chyba że rząd znów będzie skomleć, że pieniędzy nie ma, a później 80 milionów przekaże Rydzykowi.

Razem Małopolska, profile pictureNa grafice widnieje smutna dziewczyna siedząca na boisku ze spuszczoną głową. Napis brzmi 951 to liczba prób samobójczych osób w wieku siedem osiemnaście lat w dwa tysiące dziewiętnastym roku. Cały Sejm musi zagłosować za poprawką senatu zwiększającą nakłady na psychiatrię dziecięcą! Lewica Razem.

Źródło
Opublikowano: 2021-01-15 13:25:22

Życzenia świątecznie od partii Razem w stylu Love Actually, ale z polskim szn

Razem Małopolska:


Życzenia świątecznie od partii Razem w stylu Love Actually, ale z polskim sznytem ???


Źródło
Opublikowano: 2020-12-24 17:21:07

Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni. Z Bogiem byli w sojuszu,

Razem Małopolska:


Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni.
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie,
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni,
Chodźcie, głupcy, do okien – i patrzcie! i patrzcie!

Z Belwederu na Zamek, tętnicą Warszawy,
Alejami, Nowym Światem, Krakowskiem Przedmieściem,
Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy:
Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście.

Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem,
Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie.
Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry!
Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie!

Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta,
Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica
Twarze wasze, zbrodniarze – i niech was przywita
Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica.

Julian Tuwim, „Pogrzeb prezydenta Narutowicza”.

Razem Małopolska, profile pictureImage may contain: 7 people, people dancing, text that says 'LEWICA razem 16 XII 1922 PAMIĘTAMY! Narutowicz zamordowany przez prawicową nienawiść!'

Źródło
Opublikowano: 2020-12-16 21:53:31

Każdy z nas na różnych etapach życia wymaga wsparcia, które może przyjmować różn

Razem Małopolska:

Każdy z nas na różnych etapach życia wymaga wsparcia, które może przyjmować różną postać. Czasami zdarza się tak, że okoliczności, w których się znajdujemy, zmuszają nas do poszukiwania obok wsparcia emocjonalnego ze strony rodziny i przyjaciół, także wsparcia w formie pomocy finansowej. Kryzys związany z Covid-19 jeszcze bardziej zwiększył zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc.
Dlatego chcielibyśmy, aby każdy z Was zapoznał się z ???????????? ??????? ?????? ?????????, udzielanej przez ??́????? ?????? ???ł??????.

?????????????, ?????????? ???̨ ? ????, ???́??? ???? ?????????? ????̨ ???????????́. ??????? ?? ???, ???́?? ????? ????????? ???????. ????????? ???̨ ?? ??? ????????????́.

Pamiętajcie, że ? ????? ???̇?? ????????????́ ??́?????̇ ??? ??????????̨???? ??̨????? ??? ?????????, jeśli z różnych względów nie może zwrócić się po nią sam, a ich sytuacja wskazuje, że powinien ją otrzymać. Jednak warunkiem koniecznym jest późniejsze współdziałanie tych osób z pracownikiem socjalnym, a więc wyrażenie przez nie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podjęcie działań mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

????? ???ł????? ? ?????? ?????????? może być udzielona przede wszystkim w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono ??? ?ł ❗️??? ???́? ???????? ???????????̨???? i ??? ?ł ❗️??? ???́? ????????̨???? ????́??? ???????????? ?????? (są to kwoty netto tj. na rękę).

Ponadto, aby można udzielić świadczenia finansowego ????????? ???? ?????̨?????? ???????????? ?????? ? ?????ł???? ? ?????? ? ?????? ???ł??????. Ustawa ta wskazuje, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje przede wszystkim z powodu: 1. ubóstwa; 2. sieroctwa; 3. bezdomności; 4. bezrobocia; 5. niepełnosprawności; 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7. przemocy w rodzinie; 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13. alkoholizmu lub narkomanii; 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia te kryteria (dochodowe i odnośnie do przesłanek), może być mu udzielona pomoc w formie ?́?????????? ??????̨?̇????. Może ona przyjąć postać:
☑️ ????ł?? ?????????? – w przypadku osoby samotnie gospodarującej maksymalna kwota tego zasiłku wynosi 418 zł, a jego wysokość zarówno w przypadku osoby samotnej, jak i rodziny nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy faktycznym dochodem, a określonym ustawowo kryterium dochodowym. Najniższa kwota zasiłku to 20 zł miesięcznie. Ta forma pomocy jest świadczeniem obligatoryjnym, tj. przysługuje po spełnieniu wskazanych powyżej warunków.
☑️ ????ł?? ???ł???, który przysługuje:
??ł????????? ?????? ???????? ???????????̨???, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701 zł.
??ł????????? ?????? ?????????̨??? ? ????????, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł.
☑️ ????ł?? ????????, który ma charakter uznaniowy i może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:
– ?????? ?̇?????́??,
– ????́? ? ????????,
– ???ł?,
– ??????̇?,
– ??????̨????? ??????????́? ??̇???? ????????, ????????,
-️ ???????́? ? ?????? ? ??????????,
-️ ??????́? ????????,
-️ ??ł???? ?? ????????????? ???ł?????,
-️ ??ł???? ?? ????????????? ?????????.

Nawet ? ????????? ????????????? ?????????? ????????? ??????????? wnioskodawca może zostać objęty pomocą.
☑️poprzez świadczenie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym przypadku obowiązuje górny ???́? ??????? ???????̨?? ???% ?????????? ?????????. Zatem z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 771 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 771 zł = 2313,00 zł). Świadczenie z tego programu może zostać udzielone w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Innymi formami pomocy, którą może otrzymać osoba, przekraczająca wskazane tutaj progi są
☑️ ??? ?????????̨?? ???????? ????????? ????ł?? ?????? w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;
☑️ ????ł?? ????????, ????ł?? ?????? ??? ????? ???????? ??? ????????? ?????? ???̨?́?? ??? ??ł??́?? ????? ????ł?? ??? ???????́? ?? ????? ????????̨.

Dlatego ?????, ??? ????́ ?????????? ????????? ?????????, ??? ???????? ???̨ ? ???????́???? ??????? ???????? ?̇???????, ???̇? ????́???́ ???̨ ?? ??́????? ?? ?????, choć nie zawsze będzie mu ona udzielona i nie zawsze w wysokości odpowiadającej realnym potrzebom.

Ośrodki udzielają również ???????? ? ?????? ?????????̨?̇???. Mogą to być np.
☑️ usługi opiekuńcze,
☑️ schronienie,
☑️ niezbędne ubranie.

??? ?????̨?? ?? ????̨???? ??????? każdy zwracający się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej może liczyć na ??????? ??????????? ???????? udzielane przez pracowników socjalnych, a często także na ????ł????̨ ????? ?????????? lub ????????.

Jeśli potrzebujecie konsultacji w tym zakresie, piszcie do nas.

* ??????? ?????? ? ???? ??????? ???????????, ??????? ???̨ ?????́?????. ??̨ ?? ????? ?? ??????? ??????? ???????????, ?????̇?? ???́???? ??????̇??? ???? ??????? ?̇????. ??????? ???̇ ? ??ł??̇???? ????ł?????????, ?? ???ł?????̨???? ????? ?????????? ?? ???????? ??ł?? ?? ?????????? ?????????, ????? ???????? ??́???? ?????????????? ??? ????????? ????????̇??.


Źródło
Opublikowano: 2020-12-12 14:38:53

102. rocznica wywalczenia praw wyborczych przez Polki

Razem Małopolska:

? 102. rocznica wywalczenia praw wyborczych przez Polki ?

Wbrew opisom, z którymi można się spotkać, prawa wyborcze nie zostały Polkom dane, nadane, przyznane. Prawa wyborcze zostały przez Polki wywalczone.

Wydeptane przed domem marszałka Piłsudskiego, a gdy trzeba było wystukane parasolkami w okna rezydencji. Wykrzyczane na wiecach. Ale od początku…

W 1891 r. emancypantki wysłały pierwszą petycję z żądaniem zniesienia męskiego pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Krajowego. Kobiety korzystały z różnych form manifestowania swoich postulatów: organizowały demonstracje i wiece, pisały interpelacje, tworzył komitety wyborcze.

W 1897 r. kobiety uzyskały prawo studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale humanistyczno-filozoficznym.

W 1905 roku w Krakowie odbył się pierwszy jawny Zjazd Kobiet Polskich. Zjazd wystosował apel do partii politycznych o włączenie postulatu równouprawnienia do programów politycznych. Kobiety organizowały się w stowarzyszenia i związki o charakterze zawodowym.

Pojawiało się sporo działań wzmacniających samodzielność i niezależność kobiet. To Kazimiera Bujwidowa zachęcała kobiety do spojrzenia na siebie jako cel sam w sobie. Pojawiały się też grzmiące głosy bezlitośnie opisujące realia, w jakich funkcjonowały ówczesne dziewczęta, a później kobiety. Jednym z takich głosów była krakowska działaczka Turzyma, pisząca “Kobieta nie ma woli, bo mogłaby kiedyś chcieć inaczej, niż jej nakażą.

W 1907 roku Paulina Kuczalska-Reinschmit, hetmanka i liderka pierwszej fali polskiego ruchu feministycznego, założyła Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich. Nie miała ochoty przekonywać ludzi o odmiennych poglądach do swojej racji, wolała robić swoje.

W tym samym roku odbywa się zjazd ZRKP w Warszawie, który Konopnicka opisywała jako “radę wojenną”.

W 1908 roku Maria Dulębianka przeprowadziła odważną kampanię wyborczą, podczas której agitowała na rzecz praw wyborczych dla kobiet. Kandydatka do Sejmu Krajowego we Lwowie zdobyła 511 głosów, które ze względów formalnych zostały odrzucone.

W 1911 roku po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Krakowskie emancypantki zorganizowały demonstrację na kilka tysięcy kobiet!

W 1913 r. Iza Moszczeńska i Zofia Daszyńska–Golińska założyły Ligę Kobiet. W zaborze austriackim od 1915 roku działała Liga Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego z m.in. Zofią Moraczewską i Dorotą Kłuszyńską. W 1917 r. organizacje połączyły się tworząc Ligę Kobiet Polskich – pierwszą masową organizację kobiecą.

W grudniu 1917 roku warszawski Zjazd Kobiet powołał Centralny Komitet Równouprawnienia Kobiet Polskich, który uzyskał pełnomocnictwo do rozmów z rządem tworzącego się państwa. Do negocjacji z Józefem Piłsudskim stanęła Justyna Budzińska–Tylicka i Maria Chmieleńska.

W wyniku rozmów, ale również sytuacji politycznej skłaniającej rządzących do podjęcia opłacalnej decyzji, 28 listopada 1918 roku ukazał się dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, w którym znalazł się zapis: „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”. Głosować więc i kandydować nareszcie mogły kobiety – za zgodą męża.

_________________
? Wpis jest częścią feministycznej serii edukacyjnej, którą tworzę z Iwona Gałązka. Piszemy o kobietach rewolucjonistkach oraz ważnych datach, przypominających o tym, że „Praw się nie dostaje. Prawa się zdobywa w walce”. To słynne hasło Zofii Daszyńskiej-Golińskiej z 1911 r., kiedy kobiety nie miały jeszcze praw wyborczych.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-28 12:12:28

Patriotyzm to nie noszenie bluzy z orzełkiem. Patriotyzm to szanowanie praw kobi

Razem Małopolska:

Patriotyzm to nie noszenie bluzy z orzełkiem. Patriotyzm to szanowanie praw kobiet. To pamiętanie o całej historii, a nie tylko o tej, która dzisiaj jest pisana w gabinetach prawicowych polityków. To poszanowanie naszego środowiska. To demokracja i większość, która szanuje mniejszość. To silna, a nie ledwo zipiąca ochrona zdrowia. To poszanowanie pracy i niezależne związki zawodowe. To świeckie państwo. To przede wszystkim myślenie o tym, co będzie za 30, 50 lat i jaki kraj zostawimy po sobie naszym dzieciom i wnukom.

Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości! Trzymajcie się zdrowo, przetrwamy to! ??


Źródło
Opublikowano: 2020-11-11 14:00:52

102 lata po tym, jak rząd Ignacego Daszyńskiego zrównał w prawach wyborczych P

Razem Małopolska:

102 lata po tym, jak rząd Ignacego Daszyńskiego zrównał w prawach wyborczych Polki i Polaków, życzenia od naszej parlamentarzystki.

Uwaga! Tak wygląda feministka! ?
Z okazji dnia feministek życzę wszystkim kobietom, dziewczynom i dziewczynkom, żeby feministyczne postulaty się spełniły.
Bo feminizm oznacza tyle, że kobietom trzeba przyznać pełnię praw, połowę władzy i umożliwić wybór w każdej dziedzinie życia. A jaki ten wybór podejmą, to już ich sprawa!

Dziękuję wszystkim wspaniałym kobietom, z którymi miałam zaszczyt pracować przez ostatni rok. Tym z Razem, z Klubu Lewicy, z organizacji społecznych, z ulicznych protestów. Dzięki Wam świat zmienia się choć trochę na lepsze i czuję, że te zmiany zaczną przyspieszać ?
PS: Dziewczyny do polityki!
#feministka #dziewczyny #kobiety #prawakobiet #równość #feminizmfeministka,dziewczyny,kobiety,prawakobiet,równość,feminizm

Źródło
Opublikowano: 2020-11-07 18:57:11

Świeckie państwo, świecka edukacja, wypowiedzenie konkordatu, zakaz powoływan

Razem Małopolska:

Świeckie państwo, świecka edukacja, wypowiedzenie konkordatu, zakaz powoływania się na klauzulę sumienia. To tylko jedne z wielu punktów naszego programu, który mówi o niezależności państwa od związków wyznaniowych. Szczegóły w pierwszym komentarzu!Źródło
Opublikowano: 2020-11-02 10:56:18

Protesty trwają już ponad tydzień. Wiele z nas robi wszystko by dołączyć się do

Razem Małopolska:

Protesty trwają już ponad tydzień. Wiele z nas robi wszystko by dołączyć się do buntu. W mniejszych miejscowościach same organizowałyśmy zgromadzenia, plakatowałyśmy, protestowałyśmy przed kościołami. W większych miastach niektóre z nas mogły wychodzić na ulicę codziennie.

⚡️Jesteśmy wkurwione, ale patrząc na faszystów atakujących strajkujące kobiety, mogłyśmy się też bać. Mimo ryzykowania własnego zdrowia, chrześcijańsko – patriarchalna władza patrzy na nas z założonymi rękami.

❗️Wczoraj pojechałyśmy na Warszawę. Pojechałyśmy pokazać obecnej władzy, że ma wypierdalać. Ma wypierdalać dlatego, że nie szanuje praw kobiet i społeczności LGBTQ+. Ma wypierdalać dlatego, że nie dba o prawa pracownicze i o służbę zdrowia. Pamiętajcie, że walczymy o wolność i prawa człowieka. Pamiętajcie, że aby coś zmienić, trzeba żądać rzeczy odważnych i że to my mamy siłę, a nie garstka typów w garniturach.

⚡️Nie zapominajmy o tym, że hasła feministyczne, wyrazy solidarności i siostrzeństwa są ważniejsze niż transparenty z ,,kaczor rucha kota" albo homofobicznym „Bosak homoś”. Pamiętajcie, że ta walka to też walka społeczności LGBTQ+, bo chodzi o wszystkie osoby z macicami, a więc niektórych transpłciowych mężczyzn, osoby niebinarne czy interpłciowe.

❗️Społeczność LGBTQ+ jest niezwykle aktywna w protestach. W przyszłości odpłaćmy się równie dużym zaangażowaniem w walce o prawa tych osób!


Źródło
Opublikowano: 2020-11-02 00:29:35

Łapcie kilka zdjęć z piątkowego protestu na Krupówkach – jak zwykle Wasza kreaty

Razem Małopolska:

Łapcie kilka zdjęć z piątkowego protestu na Krupówkach – jak zwykle Wasza kreatywność rozbawia nas do łez! ??? Jesteście odważni, mądrzy, wielcy i dobrzy. Nie dajcie sobie tego odebrać! ✌?❤️?⚡️#wydupcać mi z tym rządem! Przyjąć uchwałę antyprzemocową! Bo #rewolucjajestkobietą #strajkkobiet #strajkwszystkich

Zdjęcia: Anna Karpiel ❤️


wydupcać mi z tym rządem! Przyjąć uchwałę antyprzemocową! Bo #rewolucjajestkobietą,strajkkobiet,strajkwszystkich

Źródło
Opublikowano: 2020-11-01 23:03:31

Nasze biuro w Krakowie zostało zdewastowane przez Młodzież Wszechpolską, która p

Razem Małopolska:

Nasze biuro w Krakowie zostało zdewastowane przez Młodzież Wszechpolską, która pochwaliła się tym aktem ułańskiej zaiste fantazji na swoim facebooku.
Dziękujemy im za ułatwienie pracy policji, docenienie naszego wkładu w trwające protesty i generalnie za akcję promocyjną.
Wszystkich, którym marzy się Polska wolna od faszyzmu, zapraszamy do naszych szeregów.
#strajkkobiet, #wypierdalać
strajkkobiet,wypierdalać

Źródło
Opublikowano: 2020-11-01 16:41:25

Jutro relacje z innych protestów. Dziś polecamy to nagranie. Najlepsze, co w

Razem Małopolska:


Jutro relacje z innych protestów. Dziś polecamy to nagranie.
Najlepsze, co wydarzyło się w czasie tego tygodnia w mniejszych miejscowościach, to fakt że po mikrofon sięgnęli młodzi ludzie. Słowa, które płyną z placów i ulic miast Małopolski, przywracają nadzieję na Polskę sprawiedliwą i solidarną.
Dziękujemy Wam za odwagę!


Manifestacja i Marsz po Wolność w Stolicy Podhala – relacja filmowa, wypowiedzi uczestników i organizatorów.

https://nowytarg24.tv/trzeba-bylo-nas-nie-wkur-c-duza-manifestacja-w-stolicy-podhala-zdjecia-video/Źródło
Opublikowano: 2020-10-29 21:10:49