Dzisiaj Dzień Pielęgniarki i Położnej, czyli jednego z najbardziej sfeminizowa

Razem Warszawa:

Dzisiaj Dzień Pielęgniarki i Położnej, czyli jednego z najbardziej sfeminizowanych zawodów. Niestety zawody gdzie pracuje statystycznie więcej kobiet są z reguły słabo wynagradzane, nawet jeśli są bardzo społecznie potrzebne.
Dlatego w pełni wspieramy dzisiejszy protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczy Joanna Wicha, członkini Zarządu Krajowego Razem i pielęgniarka.

Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 13:12:22

Las Kabacki im. Stanisława Starzyńskiego jest rezerwatem przyrody, czyli terenem

Razem Warszawa:


Las Kabacki im. Stanisława Starzyńskiego jest rezerwatem przyrody, czyli terenem objętym nakazem wyprowadzania psów na smyczy a miejscami całkowitym zakazem wprowadzania zwierząt. Bardzo wielu mieszkańców Warszawy nie stosuje się do tych nakazów. Tylko w tym roku na terenie Warszawy Lasy Miejskie natrafiły na kilkadziesiąt nieżywych saren z czego kilkanaście zostało zagryzionych przez psy. W samym tylko 2020 roku znaleziono ponad 180 martwych saren z czego większość zginęła pod kołami samochodów często uciekając właśnie przez psami.

Mając powyższe na uwadze i bardzo dużą ilość ludzi spacerujących ze zwierzętami zwróciliśmy się do Lasów Miejskich z pytaniem czy planują wydzielić i ogrodzić specjalny teren dla właścicieli psów, choćby tuż przy miejscu przeznaczonym na palenie ognisk. Właściciele mogliby bez skrępowania spuszczać psy ze smyczy, nie obawiając się kar czy pogoni psów za zwierzyną leśną.
Od Lasów Miejskich Warszawa otrzymaliśmy odpowiedź, że wyznaczanie takich miejsc nie leży w ich kompetencjach.

Następnie zwróciliśmy się z tym pytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. RDOŚ poinformował nas, że aktualnie obowiązuje plan ochrony, dla którego przeprowadzono pełną procedurę udziału społeczeństwa i na jej etapie każdy zainteresowany tym obszarem miał prawo zgłosić swoje uwagi do projektowanego planu. Dokument został również zaopiniowany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, a także przez Urzędy Dzielnicy Ursynów i Wilanów. Plan został wprowadzony w życie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. i nie przewidziano w nim zorganizowania na terenie rezerwatu przyrody Las Kabacki ogrodzonego wybiegu dla psów. Polana, na której pali się ogniska jest przeznaczona tylko i wyłącznie na cele wypoczynkowe. RDOŚ wskazuje, że obowiązujący dla rezerwatu przyrody plan ochrony wskazuje projektowany Park Przy Lesie, który znajduje się poza granicami rezerwatu przyrody, jako obszar, gdzie zasadne byłoby zorganizowanie miejsca przeznaczonego na rekreację. Tym samym w ocenie RDOŚ w Warszawie, ewentualne ogrodzone wybiegi dla psów powinny być zlokalizowane poza granicami rezerwatu.

Mamy nadzieję, że odpowiednio ogrodzone i przygotowane wybiegi dla psów pojawią się w najbliższej przyszłości. Dla dobra dzikich zwierząt, naszych pupili i nas samych.


Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 09:42:59

Trwa zbiórka podpisów w obronie Bazaru Sadyba współorganizowana przez Razem w Wa

Razem Warszawa:


Trwa zbiórka podpisów w obronie Bazaru Sadyba współorganizowana przez Razem w Warszawie, Miasto Jest Nasze i Wiosna w Warszawie! Pod inicjatywą podpisały się już setki mieszkańców Mokotowa.

Lokalne targowiska są ważne i potrzebne. To wysoka jakość świeżych produktów, jak i wspólna przestrzeń i niezastąpione relacje osobiste. Rewitalizacja bazarów, inwestycja w poprawę estetyki i zabezpieczenie przed deweloperami są możliwe i pozytywnie odbijają się na lokalnych społecznościach.

Władze Warszawy pomijają targowiska w planach miejscowych, pozostawiając furkę drapieżnej działalności deweloperskiej. Targowiska znikają nie przez brak klientów, ale przez obojętność ratusza. To właśnie ma miejsce na Sadybie, która utracić ma bazar, by deweloper postawił kolejny blok mieszkalny. Kupcy proszący dzielnicę o udostępnienie zastępczych lokalizacji spotykają się z odmową.

Walczymy o ratunek dla Bazaru Sadyba! Zbieramy podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą o zmianie planu miejscowego i petycją do prezydenta Trzaskowskiego. Chcemy rewitalizacji, nie likwidacji!

Ze strony warszawskiego Razem akcję koordynuje Kacper Kwiatek.
Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 12:21:50

9 maja to Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. T

Razem Warszawa:


9 maja to Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. Polska, wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej, stała się częścią jednoczącej się Europy — korzyści z tej decyzji są oczywiste: otwarte granice, dostęp do wspólnego rynku, miliardy euro dotacji na projekty ogólnopolskie oraz samorządowe.

Kilka dni temu posłowie i posłanki Razem zagłosowali za przystąpieniem Polski do Europejskiego Funduszu Odbudowy (EFO), z którego Polska ma dostać kolejne 250 miliardów dotacji celowych. Ponieważ u części komentatorów ta dość oczywista decyzja wzbudziła spore emocje, postanowiliśmy się rozprawić z najczęstszymi mitami pojawiającymi się w dyskusji o EFO.

MIT nr 1: Nie ma żadnej gwarancji, że postulaty Lewicy zostaną zrealizowane.

Gwarancją jest wpisanie ich do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dokument został wysłany do Brukseli i to KE będzie pilnować jego wykonania. Dodatkowo dzięki nam Komitet Monitorujący, poszerzony o reprezentację strony społecznej, będzie opiniować wszystkie sprawozdania wysyłane do Brukseli. Warto wspomnieć także o tym, że pieniądze z EFO nie są przesyłane w całości, tylko w transzach. Oznacza to, że jeśli rząd nie będzie się wywiązywał z tego, do czego się zobowiązał w ramach KPO, Komisja Europejska może wstrzymać kolejne transze.

MIT nr 2: PiS będzie budował tylko w swoich samorządach, a w rządzonych przez opozycję nie zobaczymy ani złotówki.

Tak było w przypadku Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ale nie bez powodu rząd sięgnął tu do pieniędzy krajowych. Nie da się robić takich machlojek pieniędzmi z UE, bo są zbyt uważnie oglądane. Rozliczenie każdej transzy z Funduszu będzie tez opiniowane przez niezależny Komitet Monitorujący (patrz: MIT nr 1).
Dodatkowo warto pamiętać, że zdecydowana większość środków będzie przekazana Polsce po roku 2023, czyli po nowych wyborach parlamentarnych, i to nowy rząd będzie nią dysponował.

MIT nr 3: W KPO nie zostały do końca spełnione warunki Lewicy.

Postulaty zostały spełnione:
• niezależny od rządu Komitet Monitorujący wydatki z FO – został wpisany do KPO;
• minimum 30% dla samorządów – W KPO jest wpisane 31,2 %;
• budowa 75 000 mieszkań na wynajem – środki zostały wpisane do KPO;
• 850 mln euro dla szpitali powiatowych – środki zostały wpisane do KPO;
• 300 mln euro wsparcia dla firm poszkodowanych w trakcie pandemii – w KPO zostało wpisane 500 mln euro, w tym 300 mln euro dla firm z branży HoReCa.

MIT nr 4: 30% dla samorządów i tak było wymagane przez KE.

Nie było wcześniej zagwarantowanych 30% dla samorządów. Można to przejrzeć na stronach komisji. Wymagania KE dotyczyły tylko procentowego udziału na cyfryzację i zieloną transformację (łącznie ponad 57%).

MIT nr 5: Samorządy dostaną głównie pożyczki, a to rząd będzie rozdawał granty.

Wrócimy do zadłużania samorządów. Część pożyczkowa dotyczy pożyczek zawieranych przez rząd. To nie znaczy, że one będą udzielane w formie pożyczek odbiorcom końcowym, czyli samorządom. Ostatecznie każdy samorząd będzie podejmował samodzielnie decyzję, czy i w jakim zakresie chce skorzystać ze środków z EPO.

MIT nr 6: W skład komitetu monitorującego będą wchodzić tylko osoby wyznaczone przez rząd.

Nie jest to prawda. Zgodnie z postulatem Lewicy w skład Komitetu będą wchodzić:
• przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego — wskazani przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu;
• przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców — wskazani przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego;
• przedstawiciele organizacji społecznych — wskazani przez stronę pozarządową Rady Działalności Pożytku Publicznego.

MIT nr 7: Unia nie kontroluje wydatków tak dobrze jak powinna.

Orban na Węgrzech za fundusze unijne wygrywa wybory.
W odróżnieniu od standardowych dotacji unijnych pieniądze z EFO są opatrzone zasadą „pieniądze za praworządność”. Stąd całe zamieszanie — Ziobro nie chce zaakceptować EFO ze względu na zabezpieczenia wprowadzone przez Komisję Europejską.
W przypadku Funduszu obostrzeń ma być jeszcze więcej niż w regularnym budżecie Unii, ponieważ Komisja Europejska będzie zarządzać nim bezpośrednio. Bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, jak pieniądze zostaną wydane.
Przyjęcie przez Polskę warunków EFO sprawi, że Unia będzie miała dużo więcej narzędzi, żeby walczyć o praworządność w Polsce.

MIT nr 8: Można było wynegocjować więcej.

Tego w pełni nie zweryfikujemy, ale w sytuacji kiedy Platforma Obywatelska nie chciała w ogóle rozmawiać z rządem o warunkach przyjęcia KPO, pozycja negocjacyjna opozycji nie była najlepsza.
Realną alternatywą było ułagodzenie Ziobry przez Kaczyńskiego, czego skutki byłyby tragiczne. Mogłoby się okazać, że warunkiem poparcia rządu przez Ziobrę byłoby przegłosowanie kolejnej ustawy przygotowanej przez fundamentalistów religijnych z Ordo Iuris. To jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację kobiet i osób LGBT w Polsce.

MIT nr 9: Przy okazji głosowania nad EPO można było doprowadzić do obalenia rządu i ogłoszenia wcześniejszych wyborów.

Marszałek Grodzki rzucił pomysł, żeby „cała opozycja utworzyła nowy rząd i ratyfikowała fundusz odbudowy na własnych warunkach”. Taki scenariusz byłby teoretycznie możliwy, lecz jedynie przy założeniu wolty Gowina. Policzmy: KO + Lewica + PSL + P2050 to 204 głosy. Gowinowców jest, licząc z posłanką Pawłowską, 14, Kukizowców i niezależnych — 9, Razem — 227. Taki rząd nie powstanie bez Konfederacji. I teraz pytanie: wyobrażacie sobie Konfederację popierającą ratyfikację Funduszu Odbudowy, prowadzącą do przełomu w integracji europejskiej?
Jak widać, wizje obalenia rządu przy okazji głosowania nad EPO to była od początku polityczna fikcja bez poparcia w matematyce sejmowej. Głosowanie całej opozycji przeciw EPO dałoby Kaczyńskiemu argument o „opozycji, która chce zabrać Polsce 250 miliardów”, a dodatkowo umocniło pozycję Ziobry, który mógłby w Sejmie przepchnąć kolejną ustawę stworzoną przez Ordo Iuris (patrz: MiT nr 8).


Źródło
Opublikowano: 2021-05-09 12:02:51

Wczoraj nasi posłowie i posłanki, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg zagłosowal

Razem Warszawa:

Wczoraj nasi posłowie i posłanki, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg zagłosowali ZA ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Za lepszą przyszłością dla nas i naszych dzieci.

Kilka dni temu Borys Budka nazwał Lewicę "czerwonymi ekstremistami". Publikujemy więc małe podsumowanie co wszyscy zawdzięczamy tej czerwonej ekstremie:

1. Prawo pracy, w tym:
> 8-godzinny dzień pracy w wymiarze 160 godzin/miesiąc,
> płatne zwolnienia zdrowotne
> płatne urlopy wypoczynkowe
> zakaz pracy dzieci

2. Prawa kobiet,w tym:
> prawo wyborcze bierne i czynne
> prawo do wyższego kształcenia
> prawo do wykonywania wszystkich zawodów
> prawo do decydowania o macierzyństwie

3. Prawa mniejszości, w tym:
> prawa osób LGBT
> prawa osób bez względu na kolor skóry i rasę
> prawa uchodźców

4. Świeckie państwo, w tym:
> rozdział prawa państwowego i kościelnego, np. wprowadzenie rozwodów,
> ograniczenie wpływów kleru na politykę
> zrównanie praw wyznawców różnych religii oraz osób nie wyznających żadnej religii

5. Rozwój nowoczesnego państwa opiekuńczego, w tym:
> publiczna służba zdrowia dla każdego, niezależnie od dochodu
> publiczne szkolnictwo dla każdego niezależnie od dochodu
> pomoc ze środków publicznych dla osób najbardziej potrzebujących, np. niepełnosprawnych i ich opiekunek, osób bezrobotnych, samotnych matek, osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy domowej.

Tak więc przyznajemy, że jesteśmy "ekstremalni", dążąc do tego by te wszystkie prawa dotyczyły również Polski. Na szczęście w większości krajów rozwiniętych te "ekstremistyczne" rozwiązania są już przez Lewicę wprowadzone, ale nadal wiele jest do zrobienia, a nic nie jest dane raz na zawsze!

P.S. Ale może się mylę i przewodniczącemu Budce wcale nie chodziło o Lewicę kiedy mówił o "czerwonym ekstremizmie", a tak naprawdę miał na myśli przedstawicieli pewnej organizacji, których umieszczam na załączonym zdjęciu. Kto wie…
Z czerwonym ekstremistycznym pozdrowieniem!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-05 12:05:02

Dlaczego w kraju "Solidarności" tylko 6% dorosłych Polek i Polaków nal

Razem Warszawa:


Dlaczego w kraju "Solidarności" tylko 6% dorosłych Polek i Polaków należy do związków zawodowych? Na tle Europy, gdzie uzwiązkowienie wynosi 23%, a w Szwecji czy Danii dochodzi niemal do 70% – to wyjątkowo mało. Czy młodsze pokolenie wie, czym w ogóle są związki zawodowe, o co walczą i kto może do nich dołączyć? I czy związki zawodowe w Polsce mają w ogóle jakąś przyszłość?

O tym wszystkim porozmawiamy w poniedziałek wieczorem z Katarzyną Dudą – ekspertką ds. polityki społecznej, pracowniczką Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i działaczką Razem. Zapraszamy!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-03 19:03:12

Dziś święto pracy. Mimo niesprzyjającej pogody byliśmy dziś w całym mieście :)

Razem Warszawa:

Dziś święto pracy. Mimo niesprzyjającej pogody byliśmy dziś w całym mieście

o 9:30 Wraz z klubem Lewicy składaliśmy kwiaty pod Bramą Straceń w Cytadeli Warszawskiej.

o 10:00 na pl. Grzybowskim spotkaliśmy się z Polska Partia Socjalistyczna by uczcić protest zorganizowała zorganizowany 13 listopada 1904 r. w czasie , którego doszło do starć z rosyjską policją i wojskiem. Wydarzenia te były pierwszym, od czasu Powstania Styczniowego, zbrojnym wystąpieniem polskiej organizacji przeciwko władzy carskiej.

o 10:30 pod Pałacem Prezydenckim wraz ze Związkiem zawodowym Przeróbka (https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Zawodowy-Przer%C3%B3bka-543802502323622/) domagaliśmy się emerytur stażowych.

o 12:00 – pod Pomnikiem Daszyńskiego na placu na Rozdrożu , wraz z OPZZ i klubem Lewicy.
A jak tam Wasze świętowanie?

foty: Przemek Krysiak

Źródło
Opublikowano: 2021-05-01 22:26:36

Transpłciowość to nie zaburzenie, a jedyne czego potrzebują osoby transpłciowe t

Razem Warszawa:Transpłciowość to nie zaburzenie, a jedyne czego potrzebują osoby transpłciowe to możliwości życia w zgodzie ze swoją tożsamością płciową. Dziś możemy okazać solidarność ze społecznością trans na różne sposoby: wieszając flagę, plakat lub ustawiając nakładkę na zdjęcie profilowe.

To symboliczne gesty, ale mamy nadzieję, że wkrótce przyjdzie czas również na te bardziej konkretne takie jak poprawienie sytuacji prawnej w kwestii procedury uzgodnienia płci by osoby nie musiały pozywać własnych rodziców oraz zaimplementowanie ICD-11. Obecnie lekarze muszą lawirować pomiędzy faktycznym stanem nauki, a wymogami formalnymi związanymi z kryteriami diagnostycznymi sprzed trzech dekad.

Na balkonie warszawskiego biura Razem w Warszawie już wczoraj wieczorem pojawiła się flaga transgender, bo prawo do życia w zgodzie ze swoją tożsamością płciową to również Prawa Człowieka!

tekst: Żaneta Płosa


Źródło
Opublikowano: 2021-03-31 12:00:00

Wyższe opłaty za śmieci to nie wina metody naliczania (bo ta od wody jest uszcze

Razem Warszawa:


Wyższe opłaty za śmieci to nie wina metody naliczania (bo ta od wody jest uszczelnieniem opłaty od głowy – dobrze przecież żebyśmy płacili za śmieci z naszego mieszkania, a nie też tych, którzy migają się od opłat, a łatwiej ukryć, że w gospodarstwie domowym są o 2 osoby więcej niż, że o 2 osoby więcej codziennie kąpią się i spuszczają wodę), tylko wieloletnich zaniedbań ze strony władz Warszawy.

Kiedy inne samorządy przy wsparciu unijnych dotacji zbudowały nowoczesne instalacje, w Warszawie nie inwestowano w komunalną infrastrukturę przetwarzania odpadów. Jest więc niemal najdrożej w kraju. Rada miasta uchwaliła najwyższą możliwą stawkę (12,73 zł za m3) w wyniku której mieszkańcy zapłacą nawet 400 zł gdy w innych miastach wojewódzkich ceny wyglądają następująco:
– Białystok – 3 progi w zależności od powierzchni lokalu 16zł/36zł/45zł niezależnie od liczby mieszkańców
– Bydgoszcz – 22 zł za osobę
– Poznań – 27 zł za osobę
– Kraków – 23 zł za osobę
– Szczecin – 7,5 zł za 1m3 zużytej wody.

W wyniku zaniedbań miasto jest uzależnione od prywatnych podmiotów które mogą windować cenę według własnego uznania. Wszyscy płacimy teraz cenę lat nieudolnego gospodarowania odpadami przez Warszawską Platformę Obywatelską.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-29 13:50:37

W Warszawie można napotkać kolejki do punktów szczepień, mnożą się opóźnienia, t

Razem Warszawa:


W Warszawie można napotkać kolejki do punktów szczepień, mnożą się opóźnienia, terminy są przekładane – mimo już i tak długich czasów oczekiwania.

A tymczasem we Włoszech? Władze znalazły 29 milionów dawek szczepionki, schowanych w magazynie koncernu AstraZeneca. Tego samego, który w ostatnich tygodniach ograniczał dostawy do państw Unii Europejskiej, zasłaniając się rzekomą niemożnością wyprodukowania większej liczby szczepionek. Organy UE zainteresowały się działalnością holenderskiej fabryki koncernu i w ten sposób natrafiono na trop prowadzący do włoskiego magazynu. Dla lepszego zobrazowania skali odkrycia warto przypomnieć, że te 29 mln zmagazynowanych szczepionek to dwa razy więcej niż AstraZeneca dostarczyła do państw UE od rozpoczęcia produkcji. Niewielka część znalezionych dawek wystarczyłaby do zaszczepienia całej Warszawy, a po pokryciu zapotrzebowania naszego miasta wciąż zostałoby dość, żeby Czechy i Słowacja w pełni zabezpieczyły swoich obywateli przed koronawirusem.

Co skłoniło koncern farmaceutyczny do schowania tak ogromnej ilości szczepionek? Podejrzewa się, że odkryte dawki miały trafić do Wielkiej Brytanii, mimo że Unia Europejska sprzeciwia się eksportowi szczepionek ze swojego terytorium do krajów z wyższymi współczynnikami wyszczepienia. Dodatkowo, AstraZeneca przetrzymując szczepionki zamiast realizować obiecane dostawy, łamie umowy zawarte z UE i sabotuje walkę z pandemią. Cała sytuacja pokazuje potrzebę większej kontroli publicznej nad koncernami farmaceutycznymi. Produkcją szczepionek nie może kierować zysk. Producenci w pogoni za większym zarobkiem sprzeciwiają się zniesieniu patentów na szczepionki i manipulują dystrybucją, aby wyciągnąć z niej jak najwięcej. Trzeba podjąć działania na rzecz sprawiedliwego zarządzania produkcją, aby szczepienia przeprowadzano zgodnie z interesem społeczeństwa, a nie interesem korporacji.

Co do znalezionych dawek, to żywimy nadzieję, że zostaną one przejęte i wkrótce rozprowadzone po krajach Wspólnoty.

Tekst: Artur Troost
Redakcja: Dariusz
Grafika: Krystian


Źródło
Opublikowano: 2021-03-26 10:30:00

Kto bogatemu zabroni!

Razem Warszawa:


Kto bogatemu zabroni!
Miasto przedstawiło kilka dni temu koncepcję linii metra M3. Już na pierwszy rzut oka odbiór koncepcji przez większość środowisk miejskich był negatywny.

W miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat M3 jest tylko gorzej. Za 12 miliardów złotych otrzymamy nierentowną mrzonkę, która na długie lata stłumi wiele innych inwestycji. Tramwaj na Gocław, który okazuje się być i szybszy i wydajniejszy od metra, będzie tylko pierwszą ofiarą megalomanii Ratusza. Należy dodać, że jest to inwestycja o wartości tylko 250 milionów złotych.

Metro jest ważne, metro jest potrzebne. Wie o tym każdy. Ale tak poważne i długofalowe inwestycje trzeba przemyśleć poważnie.
Chyba że Ratusz chce tą inwestycją zrobić komuś prezent.

Tekst: Michał Strempel
Grafika: Inga Domańska


Źródło
Opublikowano: 2021-03-25 09:00:00

Bierzemy dziś udział w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową

Razem Warszawa:


Bierzemy dziś udział w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową


Źródło
Opublikowano: 2021-03-20 13:46:00

Żądamy sprawiedliwości dla Jolanty Brzeskiej! W Stolicy Platforma Obywatelska od

Razem Warszawa:


Żądamy sprawiedliwości dla Jolanty Brzeskiej! W Stolicy Platforma Obywatelska od lat przymyka oczy na działania mafii reprywatyzacyjnej i nie broni mieszkanców.
Żądamy nadania Brzeskiej godności Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy.

Domagamy się od Sejmu powołania komisji śledczej, która wyjaśni naciski polityczne wokół sprawy, uniemożliwiające od lat ustalenie sprawców brutalnego mordu.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-19 09:04:28

W poniedziałek ratusz zaprezentował koncepcję III linii metra. Na samo opracowan

Razem Warszawa:


W poniedziałek ratusz zaprezentował koncepcję III linii metra. Na samo opracowanie koncepcji wydano kwotę 1,9 mln zł, na za badania geodezyjne miasto zapłaci 41 mln. Cała linia ma kosztować 4,6 mld zł, z czego już teraz miasto rezerwuje 1 mld zł. Uzasadnione wątpliwości budzi jego przebieg, ukrywanie analiz, niejasność założeń. Zdumiewa wytrasowanie tej inwestycji przez szereg terenów, które dopiero kiedyś zostaną zabudowane, w sytuacji, gdy wiele osiedli od dziesięcioleci czeka na poprawę komunikacji.
Ratusz planuje III linię za 4,6 mld. Buduje kładkę dla pieszych za 180 mln. Tymczasem mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy nie wiedzą, kiedy powstanie obiecany tramwaj na Gocław, ani kiedy zbudowana zostanie obiecana obwodnica śródmiejska. Dlaczego tańsze i pilniejsze inwestycje są przekładane na rzecz mniej palących, ale droższych?

Czas spełniać obietnice, panie prezydencie!

tekst: Dariusz
redakcja: Sebastian
grafika: Inga Domańska


Źródło
Opublikowano: 2021-03-19 08:30:01

Niektóre sprawy są dla nas oczywiste. Jak sprzeciw wobec rasizmu. Nie ma o c

Razem Warszawa:


Niektóre sprawy są dla nas oczywiste. Jak sprzeciw wobec rasizmu.
Nie ma o czym mówić. Ale jest co pokazać.
W sobotę będziemy się solidaryzować, tworząc łańcuch i trzymając dystans. Pokaż światu i Warszawie co jest ważne. Bądź z nami.

https://www.facebook.com/events/3626173397493725/

Źródło
Opublikowano: 2021-03-18 19:30:29

Dzisiaj na radzie Warszawy podjęto haniebną decyzję o zdjęciu z agendy projekt

Razem Warszawa:

Dzisiaj na radzie Warszawy podjęto haniebną decyzję o zdjęciu z agendy projektu nadania Honorowego Obywatelstwa dla Jolanty Brzeskiej. Wniosek złożył Jarosław Szostakowski przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, który stwierdził, że nie można nadawać honorowego obywatelstwa „każdej” osobie zmarłej.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-18 14:05:43

W 2019 koszt wynagrodzeń wyniósł 13,6 mld złotych. To oczywiście spora kwota, al

Razem Warszawa:


W 2019 koszt wynagrodzeń wyniósł 13,6 mld złotych. To oczywiście spora kwota, ale ewentualne zwolnienia (lub „redukcje zatrudnienia”) nie mogłyby objąć większości z 176 tysięcy pracowników. Cięcia dałyby niewiele z punktu widzenia całego budżetu oszczędności, ale czas załatwiania sprawy w urzędzie znacznie by się wydłużył.

Zatrudnienie w tej rzekomo „przerośniętej” budżetówce w Polsce wynosi 21%. Większe zatrudnienie jest w budżetówkach stawianych za wzór Niemiec czy Wielkiej Brytanii, do których powinniśmy aspirować, jeśli mówimy o „europejskich standardach”.

Platforma Obywatelska proponuje zwolnienia pracowników administracji w momencie, gdy sanepid ze względu na niedofinansowanie nie mógł działać sprawnie w walce z epidemią koronawirusa, PO chce pozbawiać kolejnych ludzi pracy w momencie kryzysu oraz upadających kolejnych przedsiębiorstw.

Czy pomysły Platformy dotkną Warszawskich pracowników budżetówki? Miejmy nadzieję, że nie ale będziemy stale monitorować sytuację w urzędach!

tekst i grafika : Karol Grom


Źródło
Opublikowano: 2021-03-15 18:05:00

Wspólnie z gościniami ostatniego ze spotkań Zamiast kwiatów – PEŁNE PRAWA zastan

Razem Warszawa:


Wspólnie z gościniami ostatniego ze spotkań Zamiast kwiatów – PEŁNE PRAWA zastanowimy się jaka jest rola kobiet w walce ze zmianami klimatu. Spróbujemy także opowiedzieć o szczególnych zagrożeniach płynących z katastrofy klimatycznej, mających bezpośredni wpływ na życie i zdrowie kobiet, a także podpowiedzieć co kobiety mogą realnie uczynić, żeby najczarniejsze scenariusze się nie ziściły.

Zapraszamy na spotkanie prowadzone przez Ewę Pospieszyńską, której gościniami będą:

Daria Gosek-Popiołek – posłanka Lewica Razem

oraz Weronika Świderska – działaczka Młodych Razem

Działaczki Razem porozmawiają o coraz poważniejszym kryzysie klimatycznym i o roli kobiet walce o lepsze jutro dla naszej planety.

Zapraszamy 14 marca, o godzinie 19:00.

Źródło
Opublikowano: 2021-03-13 20:21:06